РОЗДІЛ IV 24.01.11 Доход налицо — налог на лицо!(Налог с доходов физлиц в Налоговом кодексе)
10.02.11 Налог с доходов физических лиц и зарплата.
162.1 05.06.13 Дітям за призові місця в конкурсі виплачується грошова винагорода. Чий податковий номер має вказувати організатор конкурсу – юридична особа у ф. № 1ДФ: дитини чи її батьків?
162.3 05.07.13 Яким чином відображається в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ орендна плата, яка нарахована на користь померлого орендодавця — фізичної особи, а виплачується його спадкоємцям? (Консультант №26/2013, стр.6)
163 01.06.12 Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб дохід, отриманий фізичною особою від юридичної особи згідно укладеного договору суперфіцію у вигляді частини площі новоствореної нерухомості, якщо згідно договору фізична особа - власник земельної ділянки передає юридичній особі право користування земельною ділянкою з метою будівництва на ній зазначених об'єктів нерухомості?
163.1 03.02.14 Оподаткування ПДФО переуступки боргу ФО первинним кредитором іншій ФО (Консультатн №3/2014, стр.10)
163.1.3 30.07.14 Яким чином оподатковуються дивіденди, нараховані на користь ФО - резидента, за межами митної території України?
164 15.07.11 Добровольное медстрахование и налогообложение.
18.03.14 ЧПЕН группы 2получил бонус от поставщика: единоналожные нюансы (Бухгалтер №8/2014 с.33)
164.1 12.03.11 Комментарий к письму ГНАУ от 03.02.2011 г. № 2346/6/17-0715;2918/7/17-0717 "Относительно определения объекта налогообложения плательщика налога"
29.04.14 ЕСВ и НДФЛ: возмещение за время военных сборов (Бухгалтерия №16-17/2014 стр.74)
05.12.14 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО дохід, отриманий платником податку - ФО за зданий (проданий) ним брухт чорних металів?
164.2 08.02.11 Выплата аванса
17.03.11 Застосування податкової соціальної пільги при обчисленні ПДФО при виплаті зарплати.
30.09.11 Чи правомірно утримано з мене податок на доходи фізичних осіб та страхові внески при здійсненні ви-плати за рішенням суду середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу?
03.01.13 Чи потрібно під час сплати авансу одночасно нараховувати та перераховувати до бюджету ПДФО та чи потрібно для визначення бази для нарахування ПДФО зменшувати суму авансу на ЄСВ (Праця і зарплата №47/2012, стр.20)
164.2.1 09.03.11 Удерживается ли НДФЛ с надбавки за вахтовый метод работы?
05.05.11 Обложение ЕСВ оплаты за содержание детей работников в дошкольных заведениях.
15.06.11 Отражение в учете расходов на питание и их налогообложение.
01.09.11 Оздоровительная помощь работнику: минимум налогов - максимум удовольствия.
25.10.11 Чи зобов'язане підприємство, що нараховує заробітну плату студентам (учням) ПТУ при працевлаштуванні під час проходження виробничої практики, нараховувати та перераховувати до бюджету ПДФО, за умови, що заробітна плата студентам згідно зі ст. 53 Закону України "Про освіту" перераховується навчальному закладу, який в свою чергу виплачував 50 % з нарахованих сум на користь студентів?
22.02.12 Разъездной и вахтовый метод работы: отличие от командировки; трудовые и налоговые особенности (Бухгалтер № 17/2012, стр. 44-47)
30.05.12 Облагаются ли НДФЛ доплаты (надбавки) к должностным окладам работников за разъездной (передвижной) характер работы при йсловии заключения коллдоговора и предусмотренных в нем таких доплат (надбавок)? (ВНСУ № 19/2012, стр. 26)
27.07.12 Бесплатное питание механизаторов во время полевых работ: документальное оформление и учет (ВоБУ №68/2012 с.23-27)
06.12.13 Выплаты по решению суда: как правильно удерживать налог на доходы (ВоБУ №108/2013, стр.6-7)
06.12.13 Выплаты по решению суда: закрепляем теорию на практике (ВоБУ №108/2013, стр.11-15)
06.12.13 Выплаты по решению суда: зналог на доходы, единый взнос и налоговые расходы в одном флаконе (ВоБУ №108/2013, стр.17)
11.01.14 Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відшкодування вартості проживання та проїзду найманих працівників у зв'язку із розрізним характером робіт? (Консультант №51/2013, стр.4)
07.05.14 Чи оподатковується ПДФО грошове забезпечення, відшкодоване з державного бюджету та надане роботодавцем найманому працівнику, з яким не припинено трудові відносини, у зв'язку з призовом до Збройних Сил України?
12.08.14 Бесплатное питание работников: уплачивать ли единый взнос и налог на доходы (ВоБУ №76/2014 стр.11-12)
11.09.14 Работник восстановлен на работе по решению суда: выплаты и удержания (Бухгалтерия №36/2014, стр.66-71)
20.10.14 Оподаткування виплат за роз’їзний характер робіт
164.2.2 18.10.11 За якою ставкою ПДФО оподатковується дохід, отриманий ФО від продажу товару, відмінного від рухомого та нерухомого майна, іншій ФО?
18.10.11 Який порядок оподаткування доходу, отриманого ФО від продажу тварин (рослин, що не були вирощені на власній земельній ділянці)?
05.06.13 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума процентів, нарахованих ЮО на користь ФО за користування позикою, отриманою від такої ФО?
23.12.13 Чи виникає база оподаткування ПДФО при отриманні доходу ФО від управителя майном?
19.03.14 Який алгоритм розрахунку ПДФО за цивільно-правовими договорами?
26.06.14 Использование автомобиля работника в деятельности предприятия (Вестник Миндоходов №23/2014 стр.28-29)
19.09.14 Яким чином відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ орендна плата, яка нарахована на користь померлого орендодавця - ФО, а виплачується його спадкоємцям?
164.2.4 01.11.13 Комиссионная торговля: если комитент — физлицо
164.2.5 21.04.11 Аренда легкового автомобиля у физлица: как облагать доходы?
08.04.14 Арендная плата в отработочной форме: как удерживать налог на доходы (ВоБУ №31/2014 стр.55)
164.2.6 23.06.11 Налогообложение вынужденнопрогульных выплат работнику.
164.2.7 16.05.11 У зв 'язку з тим що фізична особа, яка мала заборгованість по електроенергії більше 3 років померла, підприємство списує таку безнадійну заборгованість. Чи є підприємство податковим агентом, і чи потрібно повідомляти про це органи ДПС, при цьому ідентифікаційного номера фізичної особи у підприємства немає?
01.09.11 НДФЛ: "капкан" для ломбардов.
12.09.11 Как облагается сумма финансового кредита, полученного заемщиком в ломбарде под залог после того, как на предмет залога будет обращено взыскание путем его реализации?
18.04.12 Невозврат должникам кредита: должны ли ломбарды уплачивать налог на доходы(Все о БО №33_2012 с. 51-52)
03.12.12 Чи оподатковується сума позики, за якою термін повернення не настав, яка надана працедавцем своєму працівнику?
13.05.13 Исковая давность по жилищно-коммунальным услугам
14.05.13 Предоставляем займы физлицам
01.11.13 Безнадежная задолженность единоналожника группы 1
07.05.14 Сплив строк позовної давності за поворотною фінансовою допомогою: облік у надавача (Вестник Миндоходов С/в-2014 стр.58-60)
164.2.8 12.04.11 Чи виникає об'єкт оподаткування у ФО, яка внаслідок проведеного розіграшу ЮО має право виграшний цінний приз придбати за 1 грн. або отримати його безкоштовно?
24.04.14 Яким чином з 01.07.2014 оподатковуватиметься ПДФО дохід, отриманий ФО у вигляді дивідендів?
07.05.14 Яким чином оподатковуватиметься з 01 січня 2015 року ПДФО дохід, отриманий фізичною особою у вигляді дивідендів?
21.05.14 Чи включаються до загального річного перерахунку проценти, дивіденди, роялті та інвестиційний прибуток, які нараховані та виплачені до 01.07.2014 або нараховані до 01.07.2014 , а виплачені після 01.07.2014 ?
164.2.14 06.12.13 Выплаты по решению суда: как правильно удерживать налог на доходы (ВоБУ №108/2013, стр.6-7)
164.2.14"б" 01.06.12 Як оподатковуються ПДФО сума відшкодування у вигляді індексу інфляції, яка нарахована за час прострочення виплати депозиту, а також відсотки, отримані від банку внаслідок прострочення виконання ним депозитного договору?
164.2.15 28.05.13 Між фізичною особою та страховою компанією укладено договір страхування життя строком на 20 років. Фізична особа має намір достроково припинити договір страхування та згідно з умовами отримати викупну суму. Чи включається до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб викупна сума, отримана від страховика-резидента у даному випадку? (Консультант №18-19/2013, стр.8)
164.2.16 19.05.11 Долгосрочное страхование жизни: как облагается?
02.06.11 Долгосрочное страхование жизни за счет работодателя: налог на прибыль и НДФЛ.
15.06.11 Водителей застраховали от несчастных случаев на транспорте: нужно ли уплачивать налог на доходы?
16.07.11 Яким чином відображається в податковому розрахунку за ф. N 1ДФ сума, що вноситься працедавцем за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя ФО в розмірі, що перевищує суму, визначену в пп. "в" пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 ПКУ?
09.12.12 Приватне підприємство планує укласти договір оренди транспортного засобу з фізичними особами. Транспортний засіб буде експлуатуватися в цілях господарської діяльності. Договором оренди передбачається сплата орендарем страхових платежів на добровільне страхування предмета оренди на період дії договору та обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності осіб, які будуть здійснювати експлуатацію транспортного засобу (водіїв). Просимо надати роз'яснення з приводу оподаткування згідно з розділом IV Податкового кодексу страхових платежів, що будуть сплачуватися орендарем?
29.01.14 Які податкові наслідки добровільного медичного страхування працівників?
07.05.14 Чи оподатковується ПДФО сума страхових внесків, сплачених суб'єктом господарювання за добровільне страхування (у т. ч. медичне страхування) найманих працівників, та як відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ?
164.2.16"в" 26.10.12 Налоговый учет: долгосрочное страхование жизни (Бухгалтерия № 43/2012, стр.76)
12.04.13 Страхование за счет работодателя: НДФЛ (Бухгалтерия №12/2013, стр.67-69)
14.01.14 Чи підлягає оподаткуванню сума внесків за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення, якщо річна страхова сума перерахована роботодавцем авансом за весь рік і в місяці перерахування перевищує 15 відсотків нарахованої заробітної плати платника податку?
164.2.17  *   Консультації були актуальними з 01.01.11 р., по 06.08.11 р.
  22.02.11 Дополнительное благо в НКУ.
12.04.11 Чи оподатковуються ПДФО (не визначене коло платників) кошти, внесенні ЮО як поповнення телефонних рахунків ФО у вигляді заохочення (бонусу) в ході проведення маркетингових досліджень?
08.06.11 Путевки работникам: оформление, учет и налогообложение.
14.06.11 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО вартість профспілкової путівки на сімейний відпочинок, якщо згідно цієї путівки проводиться оздоровлення також і члена сім'ї віком після 18 років?
16.06.11 Путевки от предприятия: акценты 2011 года.
17.06.11 Путевки за счет денежных средств предприятия.
13.10.11 Компенсация стоимости проезда, бесплатное питание сезонникам: порядок налогообложения.
18.10.11 I. Чи вважається додатковим благом найманого працівника витрати на таксі, які були понесені ним під час відрядження в межах території України або за її межами та відшкодовані ЮО?
18.10.11 II. Чи вважається додатковим благом найманого працівника витрати на таксі, які були понесені ним під час відрядження в межах території України або за її межами та відшкодовані ЮО?
21.10.11 Підприємство займається торгівлею, в магазині є розетки. Відповідно знайшлися перевіряючі, які хочуть бачити відповідального за їх безпечну експлуатацію. Заплатили у фірму, яка проводила його навчання. Тепер постає запитання: чи можна ці витрати включити до валових. Чи це буде додаткове благо для працівника і потрібно ще утримати податок?
27.07.12 Бесплатное питание механизаторов во время полевых работ: документальное оформление и учет (ВоБУ №68/2012 с.23-27)
24.04.13 Чи відноситься до додаткового блага працівників сплата працедавцем ідентифікаційних (персоніфікованих) послуг банку за виготовлення пластикових карток для виплати заробітної плати?
01.11.13 Арендуем недвижимость у физлица
20.03.14 Чи вважається об'єктом оподаткування ПДФО збільшення розміру сум добових витрат на відрядження понад встановлені норми на підставі рішення керівництва?
07.05.14 Налогообложение доходов, полученных в виде дополнительного блага (Вестник Миндоходов №16/2014 стр.6)
09.08.14 Организация перевозки работников: быть или не быть? (Бухгалтерия №27/2014 стр.40-43)
12.08.14 Бесплатное питание работников: уплачивать ли единый взнос и налог на доходы (ВоБУ №76/2014 стр.11-12)
12.11.14 Як відобразити в податковому обліку витрати га держреєстрацію та оформлення прав на земельну частку (пай), понесені підприємством за договором доручення?
164.2.17 "а" 12.04.11 Чи оподатковується вартість проїзних квитків на проїзд у міському пасажирському транспорті, які придбані юридичною особою та даються будь-якому найманому працівнику, під час виконання службових обов'язків, якщо це передбачено трудовим договором (контрактом)?
12.04.11 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО участь у семінарі (конференції, навчанні) найманого працівника, якщо семінар (конференція, навчання) проводиться за кордоном, але за профілем діяльності ЮО?
12.04.11 Чи оподатковується ПДФО сума компенсації, яка виплачується ЮО - працедавцем найманому працівнику, за використання власного автомобіля при виконанні службових обов'язків?
12.04.11 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО вартість проїзду на таксі посадовими особами ЮО, якщо такі переміщення пов'язані з господарською діяльністю підприємства та є підтверджуючі документи (квитанції та маршрутний лист)?
05.09.11 Оплата вартості проживання працівника-іноземця.
30.05.12 Путевки для работников: предприятие, соцстрах или профсоюз? (Бухгалтерия №22/2012, стр. 55-59)
02.08.12 Арендуете квартиру для работника - придется удерживать налог на доходы (ВоБУ №63/2012 с.24-25)
13.08.12 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума, сплачена ЮО за користування своїм працівником житла, яке орендується та не є власністю працедавця, якщо це передбачено трудовою угодою?
13.08.12 Винятки, які дають змогу не включати до додаткового блага, будуть поширюватися лише на те майно, яке належить роботодавцю. А оренда квартири для працівника для виконання трудових функцій (прописана у трудовому контракті) буде оподатковуватися ПДФО?
20.08.12 Жилье для работника: возможные варианты (НиБУ №64/2012 с.12-19)
20.08.12 Чи включається до складу доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума транзитних коштів, перерахованих платнику за договором доручення транспортного експедування, відповідно до якого платник отримує лише встановлений відсоток?
17.09.12 Компенсация стоимости жилья (ВНСУ №33/2012 с.22-23)
11.10.12 Аренда жилья для работников: особенности налогообложения и учета (Бухгалтерия №41/2012 с.63-68)
08.11.12 Аренда квартиры для работника-нерезидента (Бухгалтерия №/2012, стр .74-75)
03.12.12 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО компенсація вартості використання нерухомості для проживання працівником, якщо така компенсація відшкодовується роботодавцем та передбачена трудовим договором з працівником?
03.12.12 Чи може розглядатися як об'єкт оподаткування ПДФО вода, кава, чай, придбані за рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та відвідувачем офісу?
03.12.12 Чи оподатковується вартість проїзних квитків на проїзд у міському пасажирському транспорті, які придбані ЮО та даються будь-якому найманому працівнику, під час виконання службових обов'язків, якщо це передбачено трудовим договором (контрактом)?
03.12.12 Чи оподатковується сума позики, за якою термін повернення не настав, яка надана працедавцем своєму працівнику?
22.01.13 Учетные проблемы с б/у спецодеждой при увольнении работников
22.03.13 Чи включається вартість святкового вечора (банкету, корпоративу), який проводиться працедавцем для своїх працівників, до складу загального місячного оподатковуваного доходу цих працівників?
24.12.13 Чи оподатковується ПДФО вартість спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, наданих роботодавцем у тимчасове користування працівнику та не повернутих таким працівником при звільненні?
25.12.13 Предприятие компенсирует работникам аренду жилья: изучаем бухгалтерские и налоговые последствия операции (Вестник Миндоходов №45/2013, стр.40-44)
13.02.14 Форменная одежда работников: особенности налогового учета (Бухгалтер №4/2014, стр.30-31)
28.03.14 Аренда жилья для сотрудника: налоговые аспекты
09.10.14 Аренда жилья работникам, переселенным из зоны АТО: учетно-налоговые последствия (Все о бухучете №85/2014, стр.7-9)
20.10.14 Використання легкового автомобіля у діяльності підприємства
164.2.17 "б" 12.04.11 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО участь у семінарі (конференції, навчанні) найманого працівника, якщо семінар (конференція, навчання) проводиться за кордоном, але за профілем діяльності ЮО?
11.05.11 Налогообложение стоимости специальной (форменной) одежды, бесплатно полученной для выполнения профессиональых обязанностей.
15.06.11 Отражение в учете расходов на питание и их налогообложение.
01.09.11 Организация и учет питания работников.
28.09.11 Учитываем расходы на обучение работников на курсах, семинарах, тренингах.
30.09.11 Налогообложение бесплатного питанмя, которым предприятие обеспечиавет своих работников.
27.07.12 Бесплатное питание механизаторов во время полевых работ: документальное оформление и учет (ВоБУ №68/2012 с.23-27)
02.08.12 Переучиваем бармена на сомелье за счет предприятия: будут ли налоговые расходы и налог на доходы (ВоБУ № 62/2012, стр.31-34)
22.08.12 Если ООО дарит комерческую недвижимость постороннему физическому лицу, кто и в каком размере платит НДФЛ? ООО на едином налоге. Физическое лицо не имеет трудовых отношений с ООО.
09.12.12 Товариство забезпечує своїх працівників харчуванням. Оплата за харчування здійснюється частково товариством, а частково працівниками. Для організації харчування товариством укладено договір зі сторонньою організацією ресторанного господарства на забезпечення обідами працівників. Організація щомісячно передає товариству відомості щодо кожного працівника, де вказуються суми витрат на харчування. Чи розглядається вартість такого харчування як додаткове благо працівника, що оподатковується роботодавцем у складі його заробітної плати?
10.06.13 При проведении календарных игр на выезде, спортивной школой (неприбыльная организация) оплачиваются расходы по проживанию и питанию тренера и команды (детей). Как правильно определить эти расходы (как командировочные или хозяйственные) и какими первичными документами они должны быть подтверждены?
02.10.13 Яким чином оподатковується проживання, проїзд та харчування учасників спортивних заходів (спортсменів та тренерів) під час проведення тренувань, змагань або навчально-тренувальних зборів та чи відображаються дані виплати в податковому розрахунку за ф. 1-ДФ?
21.10.13 Добровольное медицинское страхование работников: заключаем договор и учитываем расходы (ВоБУ №92/2013, стр.18-20)
164.2.17 "г" 27.07.12 Авто работника на службе у предприятия: компенсируем расходы (ВоБУ №68/2012 с.42-44)
20.08.12 Предприятие оплатило сертификат инженера технадзора - работника: как отразить в учете(ВоБУ № 73/2012, с.10)
26.10.12 Использование автомобиля работника предприятия (Бухгалтерия № 43/2012, стр.77)
12.11.12 Автомобиль работника в деятельности предприятия: ст.123 КЗоТ и другие варианты оформления отношений. (НиБУ №88/2012, стр. 16-17)
14.03.13 Замена и возврат товаров в рознице: правила исчисления и уплаты НДФЛ
164.2.17 "д" 29.03.12 Списание банком задолженности клиента: "дополнительное благо" с налоговыми последствиями (Бухгалтерия № 13/2012, стр. 71-72)
02.08.12 Самостоятельное анулирование долга налогоплательщика: когда можно не удерживать налога на доходы (ВоБУ №63/2012 с.25)
26.10.12 Об обложении НДФЛ аннулированной суммы кредита
03.12.12 Чи оподатковується сума позики, за якою термін повернення не настав, яка надана працедавцем своєму працівнику?
29.03.13 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО пеня та відсотки, анульовані банком за самостійним рішенням до закінчення строку позовної давності та які були нараховані ФО банком за користування кредитом, який був несвоєчасно повернутий?
14.05.13 Предоставляем займы физлицам
16.05.13 Списание банком по кредиту задолженности физического лица-предпринимателя (ВНСУ №16/2013, стр.26-27)
06.03.14 Банком було прощено суму боргу фізичної особи – позичальника за кредитним договором, включено таку суму боргу до податкового розрахунку № 1ДФ, про що банк повідомив позичальника рекомендованим листом та вказав, що позичальнику потрібно сплатити ПДФО з суми прощеного боргу. Які податкові наслідки такої дії?
164.2.17 "е" 16.05.11 Чи підлягає оподаткуванню сувенірна продукція, яка розповсюджується на загальну суму більше 9410 грн, невстановленим особам?
30.05.12 Путевки для работников: предприятие, соцстрах или профсоюз? (Бухгалтерия №22/2012, стр. 55-59)
27.07.13 Приведи друга - получи скидку (Бухгалтерия №29/2013, стр. 46-47)
24.10.13 Чи виникає об'єкт оподаткування ПДФО у разі видачі роботодавцем візитних карток для працівників, на яких зазначені, зокрема, логотип, реквізити СГ та особисті дані конкретного працівника?
06.06.14 Между предприятием и учебно-методическим центром гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности заключен договор о проведении специального обучения по вопросам пожарной безопасности. Данное учреждение не имеет документа об аккредитации и такой вид обучения не лицензируется. Договора о трехлетней отработке нет. Какими законодательными нормами следует пользоваться для получения права на формирование расходов в налоговом учете? Распространяются ли на такой вид обучения нормы пп. 165.1.37 НКУ?
02.09.14 Який порядок оподаткування ПДФО операцій продажу продукції своїм працівникам зі знижками?
164.2.18  *   Консультації були актуальними з 01.01.11 р., по 01.01.12 р.
  10.08.12 Продажа ломбардом лома драгоценных металлов нацбанку: удерживать ли налог на доходы (ВоБУ №72/2012 с.42-43)
164.2.20 04.04.11 Как облагать доходы, полученные членами фермерского хозяйства при распределении прибыли (ВоБУ № 29/2012, стр. 60-61)
18.07.12 Как облагаются собственные больничные физлиц-предпринимателей? (ВоБУ №64/2012 с.58)
02.10.12 Передача объекта основных средств по договору дарения. Налоговый учет (НиБУ № 75/2012 с.17-21)
09.12.12 Выплата физлицу по договору эмфитевзиса: как удержать налог на доходы (ВоБУ №112/2012, стр.37-38)
21.02.13 Який порядок оподаткування ПДФО доходів членів фермерських господарств, що отримані за рахунок розподілу доходу таких господарств?
25.06.13 Фермерське господарство після складання річного звіту розподілило прибуток і нарахувало дивіденди своїм членам. Яку процентну ставку ПДФО потрібно застосувати на дивіденди? (Консультант №23/2013, стр.8)
10.07.13 Налогообложение доходов членов фермерских хозяйств, полученных за счет распределения дохода таких хозяйств (ВНСУ № 24/2013 с. 33-35)
21.11.13 Как поощрить предпринимателя-покупателя (Бухгалтерия №46/2013, стр.49-52)
25.12.13 Имеет ли значение для налогообложения способ получения денег (почтовый перевод, перевод на банковский счет, через международные платежные системы и т.д.)? (Консультант №50/2013, стр.14)
20.10.14 Чи оподатковується ПДФО дохід ФО у вигляді знижки з вартості придбаних корпоративних прав (частки в статутному фонді ЮО)?
164.4 25.01.13 Яким чином буде визначатися база для нарахування ПДФО, якщо ЮО - резидентом нараховується та виплачується заробітна плата в іноземній валюті найманому працівнику-нерезиденту, а саме за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування заробітної плати чи її виплати?
14.05.14 Два курса Нацбанка за день: как вести учет (Бухгалтерия №18-19/2014 стр.69-74)
164.5 24.01.11 Если зарплата — хатынками...(как считать повышающий НДФЛ коэффициент при двух ставках этого налога)
07.02.11 Доходы от работодателя - база налогообложения и ставки НДФЛ
08.02.11 База и алгоритм налогообложения НДФЛ
10.02.11 Нюансы обложения НДФЛ и ЕСВ неденежных выплат (в том числе зарплаты).
10.02.11 НДФЛ: старый налог с новым лицом.
22.02.11 Прогрессивный НДФЛ: мастер-класс от ГНАУ.
25.03.11 Об обложении НДФЛ при обмене автомобиля на продукцию жизнедеятельности юрлица.
23.03.11 Питание работников предприятия.
20.08.11 Питание работников предприятия.
02.11.11 С подрядчиком расчитываются продуктами: как правильно удержать налог на доходы?
18.05.12 Подарунки та податки.
21.06.12 Який алгоритм розрахунку ПДФО, якщо сума доходу у вигляді заробітної плати не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, але разом із вартістю додаткового блага перевищує вищевказаний розмір?
22.08.12 Аренда сельхозземли у физлиц: учет и налогообложение выплат (ВоБУ №77/2012 с.52-55)
08.11.12 НДФЛ и ЕСВ с неденежных доходов: это играть, это не играть? (Бухгалтерия №45/2012, стр. 65-68)
15.08.13 "Неденежная" зарплат в лабиринтах налогообложения (Бухгалтерия №32/2013, стр.45-50)
05.11.13 Який алгоритм розрахунку ПДФО, якщо сума доходу у вигляді заробітної плати не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, але разом із вартістю додаткового блага перевищує вищевказаний розмір? (Консультант №43/2013, стр.4-5)
06.12.13 Выплаты по решению суда: закрепляем теорию на практике (ВоБУ №108/2013, стр.11-15)
17.03.14 Турагент продает своим работникам туры по себестоимости: удерживать ли налог на доходы (ВоБУ №23/2014 с.19-20)
23.07.14 «Токарь Вася — молодец! Дайте ему путевку», или Путевка к отпуску от работодателя
164.6 07.02.11 Условные проценты.
10.02.11 НДФЛ: старый налог с новым лицом.
22.02.11 Прогрессивный НДФЛ: мастер-класс от ГНАУ.
11.04.11 Зарплата+больничные+отпускные=занимательная математика для бухгалтера.
11.04.11 Алгоритм оподаткування зарплати фізичних осіб.
12.04.11 Чи необхідно зменшувати суму нарахованої заробітної плати, яка виплачується ФО - нерезидентам, на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків до Накопичувального фонду з метою визначення ПДФО?
12.04.11 Який алгоритм розрахунку ПДФО, якщо сума доходу у вигляді заробітної плати значно перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року?
12.11.12 Чи потрібно при виплаті авансу одночасно нараховувати та перераховувати в бюджет ПДФО та чи необхідно для визначення бази для нарахування ПДФО зменшувати суму авансу на єдиний соціальний внесок?(Консультант №45/2012, стр.4)
26.07.13 Чи потрібно при виплаті авансу одночасно нараховувати та перераховувати в бюджет податок на доходи фізичних осіб та чи необхідно для визначення бази для нарахування податку на доходи фізичних осіб зменшувати суму авансу на єдиний соціальний внесок?
26.07.13 Чи є базою нарахування ЄВ сума заробітної плати (авансу) за першу половину місяця?
23.12.13 Як оподатковуються доходи у формі заробітної плати?
23.12.13 Як оподатковується ПДФО дохід ФО - нерезидента, одержаний у вигляді винагороди за договором цивільно-правового характеру?
165.1 10.04.14 Закон № 1166: изменения по НДФЛ
11.08.14 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО грошова компенсація, що виплачується військовослужбовцям за піднайом (найом) ними жилих приміщень, згідно з Порядком виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 450?
165.1.1 18.04.11 Працівниця підприємства іде в декрет у квітні 2011 року. Чи оподатковується ПДФО та ЄСВ допомога у зв'язку з вагітністю та пологами?
27.04.11 Как облагается пособие выходящим на пенсию?
11.06.11 Работнику за январь 2011 г. начислены 1000 грн. заработной платы и 500 грн. пособия по временной нетрудоспособности за первые пять дней болезни, а также 600 грн. пособия по временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страховании по временной утрате трудоспособности. Имеет ли право в январе такой работник на НСЛ?
21.11.11 Чи включається до доходу ФОП на загальній системі оподаткування та підлягає оподаткуванню сума, видана Фондом зайнятості на розвиток підприємництва?
20.12.11 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО вартість подарунку у вигляді автомобіля, що наданий багатодітній сім`ї органом місцевого самоврядування?
20.12.11 Чи оподатковується ПДФО одноразова грошова допомога, яка виплачується випускникам вищих навчальних закладів відповідно до постанови КМУ від 26 вересня 2006 р. N 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів"?
29.12.11 Чи оподатковується ПДФО одноразова грошова допомога, передбачена постановою КМУ від 11 травня 2011 року N 524, яка виплачується випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали договір на строк не менш як три роки про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості?
30.07.12 Чи оподатковується ПДФО сума отриманих ФО бюджетних дотацій за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 N 342)?
08.10.12 Включаются ли в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога сумма дотаций, которую получает физическое лицо из государственного бюджета за содержание и сохранение молодняка крупного рогатого скота» и суммы частичного возмещения расходов на закупку установки индивидуального доения? (ВНСУ №36/2012 с.25)
25.06.13 НДФЛ: компенсация за молоко и мясо (Бухгалтерия №23/2013, стр.60)
15.07.13 Чи підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб сума допомоги, яка виплачується з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підприємцю — платнику єдиного податку, у зв'язку з тимчасовою втратою ним працездатності?(Консультант №27/2013 с.11)
23.12.13 Чи підлягає оподаткуванню відповідно до вимог ПК матеріальна допомога, яка надається за рахунок міського бюджету батькам при народженні дитини?
23.12.13 Чи підлягають оподаткуванню ПДФО дитячі новорічні подарунки, придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та за якою ознакою доходу вони відображаються в податковому розрахунку ф. N 1-ДФ?
21.05.14 Чи включається до ВД та підлягає оподаткуванню сума, видана Фондом зайнятості на розвиток підприємництва ФОП на загальній системі оподаткування?
26.11.14 Чи включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку сума грошової допомоги (у тому числі в натуральній формі) та/або компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період? (Консультант №44/2014, стр.8)
165.1.1"е" 20.12.11 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума індексації пенсії?
165.1.1"ж" 02.07.14 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО грошова компенсація, що виплачується військовослужбовцям за піднайом (найом) ними жилих приміщень згідно з Порядком виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 450
165.1.1"и" 18.07.14 Чи включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку сума грошової допомоги (в т. ч. у натуральній формі) та/або компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період?(Заработная плата №7/2014 стр.9)
165.1.2 19.06.13 Чи зобов'язаний працівник, якого скорочують, компенсувати роботодавцю витрати на оплату його навчання, якщо такий його обов'язок прямо передбачений в договорі на навчання?
25.06.14 Який порядок оподаткування доходу за пред'явленим сертифікатом казначейського зобов'язання "Військові" та у разі продажу такого сертифікату на вторинному ринку?
165.1.4"в" 08.10.12 Общественная неприбыльная организация выплачивает стипендии ученикам спортивной школы. Каков порядок налогообложения таких выплат и как их оформить документально?
165.1.5 16.07.11 Чи підлягають оподаткуванню ПДФО сума внесків на обов'язкове страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)?
09.12.12 Приватне підприємство планує укласти договір оренди транспортного засобу з фізичними особами. Транспортний засіб буде експлуатуватися в цілях господарської діяльності. Договором оренди передбачається сплата орендарем страхових платежів на добровільне страхування предмета оренди на період дії договору та обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності осіб, які будуть здійснювати експлуатацію транспортного засобу (водіїв). Просимо надати роз'яснення з приводу оподаткування згідно з розділом IV Податкового кодексу страхових платежів, що будуть сплачуватися орендарем?
21.10.13 Добровольное медицинское страхование и долгосрочное страхование жизни: налоговые подробности (Бухгалтер №9/2013, стр.29-31)
23.12.13 Чи підлягають оподаткуванню ПДФО суми внесків на обов'язкове страхування від нещасних випадків водіїв, що перебувають у трудових відносинах з підприємством, під час виконання ними своїх професійних обов'язків?
13.02.14 Чи має право підприємство включити до складу витрат витрати на обов'язкове особисте страхування працівників (Консультант №2/2014, стр.15)
11.09.14 Застраховали работников-пожарных: будут ли налои и ЕВ (Все о бухучете №77/2014, стр.31-32)
165.1.9 10.02.11 Специальная (форменная) одежда и обувь.
10.02.11 Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты.
10.02.11 Спецпитание.
21.04.11 Начисление ЕСВ на сумму денежной компенсации работникам для приобретения ими молока.
21.04.11 Обеспечение работников одеждой: форменной и фирменной
20.08.11 Обеспечение работников одеждой: форменной и фирменной
10.10.11 Вместо молока - деньги: удерживать ли налог на доходы и единый взнос?
09.01.12 Перечень действующих типовых и отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
09.01.12 Учет расходов на обеспечение работников спецодеждой(НДФЛ).
29.02.12 Выдача молока и денежных компенсаций за него на "вредных" предприятиях: нюансы (не)обложения НДФЛ и ЕСВ(Бухгалтер № 6/2012, стр. 42-43).
02.08.12 Спецодеяние и спецодежда: когда не удерживают налога на доходы (ВоБУ №63/2012 с. 25)
24.12.13 Чи оподатковується ПДФО вартість спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, наданих роботодавцем у тимчасове користування працівнику та не повернутих таким працівником при звільненні?
24.12.13 Витрати на харчування працівників на підприємстві: оподаткування та бухгалтерський облік.
13.02.14 Форменная одежда работников: особенности налогового учета (Бухгалтер №4/2014, стр.30-31)
165.1.11 13.05.13 Чи є об'єктом оподаткування ПДФО вартість пального, що відшкодоване платнику податку під час перебування у відрядженні на території України або за кордоном на власному автомобілі?
24.12.13 Чи виникає об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб у працівника бюджетної установи, якщо аванс на відрядження або під звіт не видавався, а Звіт про використання коштів, виданих на відрядження та під звіт, подається для відшкодування витрат, понесених за власні кошти?
24.12.13 Чи включається до бази оподаткування ПДФО сума, що сплачена підзвітною особою для проведення представницьких витрат ЮО?
165.1.12 14.03.13 Торговое предприятие возвращает покупателям деньги за товар, на который на момент возврата уже возросли цены. Удерживать ли в данном случае НДФЛ?
20.03.14 Возврат в розничной торговле
165.1.16 17.04.13 Чи виникає об'єкт оподаткування у ФО, якщо банк вилучає заставлене нерухоме чи рухоме майно та бере його на свій баланс як основний засіб у зв'язку з невиконанням такою ФО умов кредитного договору?
12.08.13 Чи підлягає оподаткуванню дохід ФО від продажу брухту дорогоцінних металів, зокрема в якості заставного майна, ломбардом та яким чином відображається дана операція в 1ДФ?
165.1.19 10.02.11 Материальная помощь.
22.02.11 Материальная помощь на лечение и реабилитацию.
20.01.12 Чи необхідно утримувати ПДФО з вартості вакцинації працівників, якщо терміни проведення профілактичних щеплень не були визначені уповноваженими органами?
09.12.12 Расходы на лечение и медобслуживание: начисления и удержани. (Бухгалтерия №49/2012, стр.60-62)
20.12.12 Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо - уколюсь! (НиБУ №99/2012, стр.19-23)
22.03.13 Предрейсовый медосмотр водителей: начисляются и удерживаются ли ЕСВ и НДФЛ
26.03.13 Лечим работников: удерживать ли НДФЛ и ЕСВ (ВоБУ №27/2013, стр.18-19)(
16.04.13 Выдача спецодежды сверх норм: последствия в налогообложении
22.10.13 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума допомоги на лікування, надана роботодавцем працівнику, за наявності підтверджуючих документів від закордонної медичної установи?
18.11.13 Прививки-вакцинации: юридические м налоговые аспекты (Бухгалтер №10/2013, стр.30-31)
24.12.13 За наявності яких підтверджуючих документів допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку не підлягає оподаткуванню ПДФО?
03.02.14 Учет расходов на профилактику гриппа (ВоБУ №4/2014, стр.5-7)
24.04.14 Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб сума коштів, що надається благодійною організацією як допомога на лікування або медичне обслуговування фізичної особи в Україні або за кордоном, і які необхідні підтвердні документи для цілей оподаткування?
19.08.14 Матпомощь: основная для выплаты (ВоБУ №74/2014, стр.9-10)
19.08.14 Матпомощь: правильно облагаем налогом на доходы и единым взносом (ВоБУ №74/2014, стр.11-13)
05.12.14 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума витрат на лікування та придбання лікарських засобів, що надається працедавцем ФО (або на рахунок закладів охорони здоров'я, або ФО)?
165.1.20 24.12.13 Чи є об'єктом оподаткування ПДФО вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих ФО в обсягах та за переліком професій, що встановлені КМУ?
165.1.21 10.02.11 Обучение и повышение квалификации работников.
22.02.11 Обучение и повышение квалификации физических лиц.
11.06.11 Обучение за счет работодателя: как избежать налоговых последствий.
30.06.11 Обучение работника на курсах госпробирслужбы: как уйти от налогообложения НДФЛ?
28.09.11 Обучение: НДФЛ и ЕСВ.
06.12.11 Подлежит ли обложению налогом на доходы физических лиц сумма, уплаченная работодателем за обучение наемного физического лица, которое увольняется в течение такого обучения по инициативе работодателя (сокращение)?
23.03.12 Оплачиваем обучение работникав ВУЗе: налогообложение и учет (ВоБУ № 23/2012, стр.46-51)
18.05.12 Чи потрібно ЮО утримувати ПДФО із вартості навчання працівника, який припиняє трудові відносини, не відпрацювавши трьох років, якщо працівник згідно заяви буде компенсувати таку оплату рівними частками?
02.08.12 Переучиваем бармена на сомелье за счет предприятия: будут ли налоговые расходы и налог на доходы (ВоБУ № 62/2012, стр.31-34)
30.08.12 Включается ли в стоимость обучения за счет предприятия в налогооблагаемый доход работника (ВоБУ № 78/2012, стр.36)
30.08.12 После окончания обучения и получения диплома работник был уволен с работы на основании ст.40 КЗоТ в связи с прогулом без уважительных причин. Обучение осуществлялось за счет предприятия, а с работником был заключен договор, которым предусматривалась его обязанность отработать на предприятии в течении трех лет по окончании обучения. Должно ли предприятие удержать НДФЛ из стоимости обучения работника и уменьшить налоговые расходы в связи с таким увольнением? (Бухгалтерия №35/2012 с.38)
07.12.12 НДФЛ и ЕСВ с оплаты повышения квалификации ответственных исполнителей
19.04.13 Расходы на обучение сотрудников: налогообложение и учет (часть 1) (ВоБУ №31/2013, стр.6-8)
27.08.13 Если работник увольняется до окончания трехлетнего срока отработкиЕсли работник увольняется до окончания трехлетнего срока отработки. (НиБУ № 67/2013 стр. 29)
27.08.13 Обучение и НДФЛ (НиБУ №67/2013 стр. 24)
13.02.14 Расходы на обучение кадров: правовые и налоговые особенности (Бухгалтер №5/2014, стр.28-31)
165.1.22 "а" 24.12.13 Який порядок оподаткування ПДФО допомоги на поховання, що виплачується з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України родичам померлого працівника за останнім місцем роботи?
165.1.22 "б" 22.02.11 Помощь на погребение.
12.11.12 Згідно з наказом пo підприємству при похованні колишнього працівника — пенсіонера було сплачено за рахунок коштів підприємства ритуальні послуги та поминки. Дружина та інші родичі покійного не зверталась до підприємства з заявою про надання допомоги на поховання. Чи виникає у цьому випадку об'єкт оподаткування ПДФО і хто є платником податку?(Консультант №45/2012, стр.4)
19.08.14 Матпомощь: основная для выплаты (ВоБУ №74/2014, стр.9-10)
19.08.14 Матпомощь: правильно облагаем налогом на доходы и единым взносом (ВоБУ №74/2014, стр.11-13)
165.1.23 19.07.11 Чи буде оподатковуватися академічна стипендія учнів, учнів-сиріт професійно-технічного навчального закладу, індексація такої стипендії, премії та матеріальна допомога, що виплачується учням із стипендіального фонду?
165.1.24 12.04.11 Чи потрібно отримувати нову довідку про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку згідно норм ПКУ, якщо термін старої довідки ще не закінчився?
12.04.11 Чи має право ФО отримувати довідку за ф. N 3ДФ, якщо одна із земельних ділянок здається в оренду іншому суб'єкту господарювання?
30.09.11 Порядок выдачи справки о праве физического лица на получение дохода от налогового агента без удержания налога по форме № ЗДФ
09.05.12 Закупка сельхозпродукции у населения: документально-НДФЛьно-наличные особенности. (Бухгалтер № 16/2012, стр. 48-50)
05.06.12 Надо ли физическому лицу предоставлять закупшику какой-либо документ? Облагаются ли выплаченные денежные средства НДФЛ? Каким документом оформить факт закупки?
21.06.12 Чи оподатковуються ПДФО суми виплаченої компенсації ФО при здійснення ними операції з постачання власної виробленої с/г продукції переробним підприємствам згідно ЗУ від 22 грудня 2011 р. N 4268?
23.11.12 Продажа собственной сельхозпродукции: когда налог на доходы не платят? (ВоБУ №106/2012, стр.28-30)
29.11.12 НДФЛ: освобождение от налога доходов от продажи с/х продукции и получения кооперативных выплат (НиБУ №93/2012, стр. 31-33)
19.04.13 Закупка сельхозпродукции на рынке (Бухгалтерия №14/2013, стр.70-72)
24.04.13 Чи потрібно податковому агенту утримувати ПДФО при виплаті на користь ФО доходу від продажу власної сільськогосподарської продукції за наявності довідки про право ФО на отримання доходу від податкового агента без утримання податку за ф. N 3-ДФ, оформленої неналежним чином, в тому числі якщо у довідці відсутній розмір земельної ділянки?
25.06.13 Закупка сельхозпродукции у населения (Бухгалтерия №23/2013, стр.55-58)
10.07.13 Налогообложение и отражение в налоговом расчете по форме № 1ДФ дохода от продажи собственной продукции животноводства групп 1-5,15,16 и 41 УКТ ВЭД (ВНСУ № 24/2013 с.31)
10.07.13 Порядок оформления и предоставления справки по форме № 3ДФ (ВНСУ № 24/2013 с.32)
12.08.13 Закупаем сельхозпродукцию у населения: все особенности от документального оформления до налогообложения
03.09.13 Чи потрібно подавати річну декларацію ФО, яка отримувала доходи від продажу населенню власної сільськогосподарської продукції, за наявності довідки за ф. 3ДФ?
06.12.13 Закупка сельхозпродукции у населения: документальные, налоговые и наличные нюансы (Бухгалтер №15/2013, стр.32-34)
11.06.14 Чи необхідно отримувати нову довідку за формою N 3ДФ у зв'язку з набранням чинності наказу Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 N 32, якщо термін дії попередньої довідки ще не закінчився?
165.1.25 19.07.11 Чи включаються до складу загального (місячного) річного оподатковуваного доходу платника податку з доходів фізичних осіб доходи отримані за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи?
27.08.11 За якою ставкою оподатковується дохід, отриманий ФО від продажу сировини (матеріалів, запасних частин тощо)?
09.07.12 Прием вторсырья от населения: налогообложение доходов, отчетность, торговый патент.
03.12.12 Чи виникає об'єкт оподаткування ПДФО у ФО, яка отримує дохід від здавання до пунктів вторинної сировини скляної тари?
165.1.26 19.07.11 Чи буде оподатковуватися академічна стипендія учнів, учнів-сиріт професійно-технічного навчального закладу, індексація такої стипендії, премії та матеріальна допомога, що виплачується учням із стипендіального фонду?
25.10.11 Яким чином оподатковується ПДФО сума індексації стипендії за серпень, яка виплачується з бюджету, враховуючи зміни, внесені ЗУ від 07.07.2011 N 3609-VI?
19.03.14 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума стипендії, що виплачується студенту з бюджету, в тому числі місцевого?
165.1.27 12.04.11 Яким чином оподатковується сума страхового відшкодування, яка отримана на поточний рахунок ФОП на загальній системі оподаткування для відновлення пошкодженого (втраченого) рухомого майна (автомобіля), що зареєстроване на ФО та використовувалось у підприємницькій діяльності згідно з ПК?
22.05.11 Страховой случай с предметом залога и НДФЛ (Бухгалтерия № 20/2012, стр. 73)
21.10.13 Добровольное медицинское страхование и долгосрочное страхование жизни: налоговые подробности (Бухгалтер №9/2013, стр.29-31)
165.1.28 28.05.13 Між фізичною особою та страховою компанією укладено договір страхування життя строком на 20 років. Фізична особа має намір достроково припинити договір страхування та згідно з умовами отримати викупну суму. Чи включається до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб викупна сума, отримана від страховика-резидента у даному випадку? (Консультант №18-19/2013, стр.8)
21.10.13 Добровольное медицинское страхование и долгосрочное страхование жизни: налоговые подробности (Бухгалтер №9/2013, стр.29-31)
165.1.29 12.09.11 Как облагается сумма финансового кредита, полученного заемщиком в ломбарде под залог после того, как на предмет залога будет обращено взыскание путем его реализации?
14.09.11 Каким образом ломбарду избежать обязанности выполнять функции налогового агента в части погашения основной суммы кредита, полученного заемщиком под залог, после того, как на предмет залога будет обращено взыскание путем его реализации?
04.11.11 Чи виникає об'єкт оподаткування ПДФО, якщо за ФО (боржника) по договору поруки з банком (кредитором) розраховується ЮО (поручитель)?
05.09.12 Выплаты по депозитным (сберегательным) сертификатам на предьявителя: будет ли налог на доходы (ВоБУ №81/2012 с.13)
165.1.31 24.04.13 Чи включається до річної податкової декларації про майновий стан і доходи з метою оподаткування ПДФО сума поворотної фінансової допомоги, що надається ФО ЮО-нерезидентом на термін більше одного року?
14.05.13 Предоставляем займы физлицам
07.05.14 Чи відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. 1ДФ сума поворотної фінансової допомоги, яка надається ФО ЮО або повертається ЮО ФО (ознака доходу "153")?
07.05.14 Податковий облік поворотної фінансової допомоги, отриманої підприємцем (Вестник Миндоходов С/в-2014 стр.47-49)
07.05.14 Надання поворотної фінансової допомоги: облікові наслідки в позикодавця (Вестник Миндоходов С/в-2014 стр.54-57)
165.1.35 25.03.11 Если выдается семейная путевка, возникает ли НДФЛ с члена семьи - не нашего ребенка?
07.04.11 Помощь от профсоюза: как избежать НДФЛ?
08.06.11 Путевки работникам: оформление, учет и налогообложение.
14.06.11 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО вартість профспілкової путівки на сімейний відпочинок, якщо згідно цієї путівки проводиться оздоровлення також і члена сім'ї віком після 18 років?
17.06.11 Путевки за счет средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности.
26.04.12 Профспілка придбаває путівки у санаторіїв за рахунок членських внесків та відрахувань роботодавця на культмасову роботу в розмірах, передбачених колективним договором, та продає їх працівникам зі значною знижкою. Як оподатковуються знижки на «сімейні» путівки та на путівки для членів сім’ї працівника?
30.05.12 Путевки для работников: предприятие, соцстрах или профсоюз? (Бухгалтерия №22/2012, стр. 55-59)
09.12.12 Профсоюзные выплаты: порядок налогообложения и учета (НиБУ №94/2012, стр.25-31)
02.07.13 Профсоюзная путевка: мечта или реальность?
08.04.14 Работник вернул соцстраховскую путевку: как отразить в учете (ВоБУ №31/2014 стр.8)
165.1.36 26.04.12 Чи повинен СГ (ЮО або ФОП) при нарахуванні (виплаті) доходу ФОП - платнику ЄП за видами діяльності, які не зазначені в свідоцтві такого платника, утримувати ПДФО?
27.04.12 Форма №1ДФ: неправомерные требования налоговых органов. (Бухгалтерия №17/2012 с.69-72)
30.05.12 Чи необхідно утримувати податок на доходи фізичних осіб при нарахуванні (оплаті) доходів СПД — фізичній особі, який є платником єдиного податку (починаючи з 01.01.12), за умови, якщо надавані юридичній особі послуги не відповідають видам діяльності, зазначеним у Свідоцтві платника єдиного податку?
01.03.13 Работаем с предпринимателями: подтверждающие документы и финансовые риски
16.05.13 Командировочные расходы: налоговые агенты, не перестарайтесь! (Бухгалтерия №18-19/2013, стр.52-55)
12.08.13 Документы, которые должен получить субъект хозяйствования при выплате дохода предпринимателю для необложения НДФЛ и ЕСВ
22.08.13 Чи має право платник єдиного податку другої групи видавати розрахункові документи, оформлені на підприємство, працівник якого проживав у готелі такого платника єдиного податку під час відрядження?Чи має право таке підприємство збільшувати податковий кредит за рахунок ПДВ, сплаченого працівником за готельні послуги під час перебування у відрядженні?
28.04.14 Контрагентам: подтверждение статуса ЧПЕНа - в реестре плательщиков ЕН (Бухгалтер №14/2014 стр.25)
165.1.37 10.02.11 Обучение и повышение квалификации работников.
30.06.11 Обучение работника на курсах госпробирслужбы: как уйти от налогообложения НДФЛ?
30.08.12 Включается ли в стоимость обучения за счет предприятия в налогооблагаемый доход работника (ВоБУ № 78/2012, стр.36)
08.11.12 НДФЛ: повышение квалификации работников (Бухгалтерия № 45/2012, стр. 71-72)
03.12.12 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО участь у семінарі (конференції, навчанні) найманого працівника, якщо семінар (конференція, навчання) проводиться за кордоном, але за профілем діяльності ЮО?
09.04.13 Участие в семинаре работников рабочих профессий: есть ли расходы и НДФЛ
28.05.13 Підприємство здійснює діяльність у сфері наукових досліджень. Згідно з трудовим договором працівники підприємства щорічно мають підвищувати кваліфікацію у відповідних наукових центрах, які знаходяться як па території України так і за її кордоном. Чи буде включатись до доходу вартість такого навчання для працівника та оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб як додаткове благо? (Консультант №18-19/2013, стр.9)
27.08.13 Обучение и НДФЛ (НиБУ №67/2013 стр. 24)
13.02.14 Расходы на обучение кадров: правовые и налоговые особенности (Бухгалтер №5/2014, стр.28-31)
165.1.38 17.01.11 Подарочная эстафета: предприятие-НДФЛ-работник.
10.02.11 Прочие не облагаемые налогом доходы.
07.04.11 Помощь от профсоюза: как избежать НДФЛ?
09.12.12 Профсоюзные выплаты: порядок налогообложения и учета (НиБУ №94/2012, стр.25-31)
165.1.39 04.01.11 Оподаткування новорічних подарунків.
17.01.11 Подарочная эстафета: предприятие-НДФЛ-работник.
10.02.11 Прочие не облагаемые налогом доходы.
22.02.11 Налогообложение подарков.
25.03.11 Облагается ли НДФЛ стоимость питания, выдаваемого спортсменам на соревнованиях, а также призов, полученных победителями спортивных соревнований.
08.07.11 Подарки от юрлиц: облагаем и учитываем.
22.11.11 Яким чином оподатковуються та відображаються в податковому розрахунку за ф. 1ДФ грошові кошти, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків?
29.11.11 Ценные подарки подлежат обложению ндфл при условии, что их стоимость составляет более 50% одной минимальной заработной платы
01.06.12 Як оподатковується ПДФО подарунок, отриманий ФО від ЮО, згідно з нормами ПКУ?
21.06.12 Який алгоритм розрахунку ПДФО, якщо сума доходу у вигляді заробітної плати не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, але разом із вартістю додаткового блага перевищує вищевказаний розмір?
25.11.13 Говорим — подарок, подразумеваем — доход, или Бесплатная передача товаров (услуг): НДФЛ и ЕСВ
20.03.14 Який порядок оподаткування подарунка, отриманого від профспілкової організації у негрошовій формі?
29.05.14 Выдали билетов пачку? Не забудьте об НДФЛ
20.10.14 Покупаем бронежилет неработнику: «на мушке» налоги
26.11.14 Профсоюз оплачивает посещение бассейна для своих членов: уплачивать ли НДФЛ (Все о бухучете №101/2014, стр.34-35)
165.1.44 04.02.11 Будет ли в 2011 году облагаться налогом внесение в уставный фонд юридического лица движимого и недвижимого имущества физического лица?
165.1.47 25.03.11 Облагаются ли НДФЛ профвыплаты, произведенные в качестве поощрения профактива?
07.04.11 Помощь от профсоюза: как избежать НДФЛ?
14.04.11 Порядок налогообложения профсоюзных выплат.
08.07.11 Компенсация питания спрортсменам: удерживать ли налоги на доходы?
02.08.12 Выплаты членам профсоюза: когда можно не удерживать налога на доходы (ВоБУ №63/2012 с.26)
26.10.12 Види виплат профспілки та порядок їх оподаткування (Заробітна плата № 10/2012, стр.83-88)
09.12.12 Профсоюзные выплаты: порядок налогообложения и учета (НиБУ №94/2012, стр.25-31)
29.05.14 Выдали билетов пачку? Не забудьте об НДФЛ
26.11.14 Профсоюз оплачивает посещение бассейна для своих членов: уплачивать ли НДФЛ (Все о бухучете №101/2014, стр.34-35)
165.1.52 10.11.14 Яким чином оподатковується ПДФО дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик?
165.1.53 18.07.14 НДФЛ: зміни у справлянні з доходів мобілізованих (Заработная плата №7/2014 стр.6-9)
165.1.54 20.10.14 Благотворительная помощь для нужд АТО: хотели как лучше, а получилось как всегда
28.10.14 Благотворительная помощь для АТО: налогу на доходы стоп (Все о бухучете №92/2014, стр.35-38)
28.10.14 Благотворительность без НДФЛ: налоговые льготы радимира (Бухгалтерия №41/2014, стр.59-62)
13.11.14 Хто є благодійниками в розумінні ЗУ N 1668 від 02.09.2014 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги"?
05.12.14 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО благодійна допомога у грошовій (негрошовій) формі, надана роботодавцем мобілізованому працівнику?
05.12.14 У якій сумі (вартості) не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, що надається згідно з пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ?
166 21.03.14 Фізична особа планує подати Податкову декларацію з метою отримання податкової знижки на навчання. Як їй розрахувати суму такої знижки, якщо протягом 2013 року до її заробітної плати застосовувалися ставки в розмірі 15 і 17%? (Консультант №9/2014 с.12)
16.05.14 Який алгоритм розрахунку податкової знижки за навчання?
18.08.14 Чи має право на податкову знижку ФОП, яка є найманою особою та отримує дохід у формі заробітної плати?
16.09.14 Яким чином контролюючий орган повідомляє платника податків про відмову у наданні/зменшенні суми податкової знижки, визначеної платником у податковій декларації?
166.1 27.08.11 Правильно ли будет сказать, что принцип декларирования доходов граждан в 2011 году, в том числе при определении перечня расходов, которые могут быть включены в налоговый кредит, регулируется «старыми» нормами, в частности, положениями Закона об НДФЛ? Алгоритм возврата излишне уплаченного НДФЛ по итогам реализации права на налоговый кредит остался прежним?
25.02.13 Налоговая скидка по итогам 2012 года: о чем необходимо знать и побеспокоиться (ВоБУ №14/2013, стр.8-12)
21.03.14 Хто має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року сам студент чи його батько, якщо студент протягом року одночасно навчався і працював, отримував заробітну плату. Якщо студент влаштувався на роботу лише після закінчення навчання і отримання диплома у звітному році і до моменту свого працевлаштування не отримував заробітну плату, хто має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року: батько, який фактично здійснював оплату за навчання, чи студент?(Консультант №9/2014 с.8-9)
166.1.2 17.05.12 Чи має право фізична особа за підсумками звітного податкового року на податкову знижку, якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету?
01.08.12 Чи має право платник податку - ФО подати уточнюючу декларацію для реалізації свого права на податкову знижку, якщо було виявлено документально підтверджені суми, що не були враховані при поданні?
166.2.1 17.05.12 Чи має право на податкову знижку працівник, якщо за його дорученням підприємство здійснювало перерахування сум коштів із одержуваного ним доходу на навчання його дитини, але у платіжному дорученні як "Платник" вказано підприємство, а в "Призначенні платежу" - прізвище дитини?
18.05.12 Яким документом платник податку - ФО може підтвердити суму сплачених відсотків по іпотечному житловому кредиту, якщо має квитанції, у яких зазначено однією сумою сплачений основний платіж та відсотки (ануїтетні платежі)?
01.08.12 Чи має право платник податків при реалізації права на податкову знижку на іпотечне житлове кредитування підтвердити суму сплачених відсотків меморіальним ордером банківської установи?
11.03.14 Чи має право на податкову знижку за навчання дитини мати, якщо в документах про сплату зазначено дані батька? (Консультант №7/2014, стр.9)
26.11.14 Батьками сплачено за навчання дитини за чотири семестри (за два навчальних роки) в серпні. Чи включа¬ється до складу податкової знижки за навчання сума коштів, яка сплачена у звітному податковому році, за семестри наступного року? (Консультант №43/2014, стр.11)
166.2.2 07.12.11 Обязан ли плательщик предоставлять в налоговую инспекцию документы, подтверждающие налоговый кредит по НДФЛ за 2010 год? Какие сроки предусмотрены для рассмотрения заявления на налоговый кредит и перечисления суммы НДФЛ, подлежащей возврату плательщику в результате применения налогового кредита?
166.3 28.09.11 Налоговая скидка на обучение.
31.01.12 Алгоритм проведения перерасчета по определению сумм НДФЛ для возврата в связи с представлением декларации на получение налоговой скидки.
25.03.13 Налоговая скидка по НДФЛ: условия предоставления
19.04.13 Налоговая скидка-2012: хлопоты окупятся (Бухгалтерия №14/2013, стр.41-45)
21.03.14 Моя дочка навчається у ВУЗІ на платній основі. Прошу привести перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки, а також роз'яснити, який порядок заповнення Додатка 6 до рядка 11 Податкової декларації про майновий стан і доходи. У який термін можна подати в районну податкову інспекцію Податкову декларацію про майновий стан і доходи для повернення із бюджету частини сплачених коштів за навчання за 2013 рік?(Консультант №9/2014 с.8-9)
22.05.14 Чи має право платник податку на податкову знижку за навчання, якщо освіта отримується в декількох навчальних закладах (у т. ч. за кордоном)?
11.08.14 Условия получения и порядок расчета налоговой скидки по НДФЛ (образование, ипотечное кредитование)
166.3.1 17.04.12 Чи має право на податкову знижку ФО, яка скористалася умовами молодіжного житлового кредиту?
18.05.12 Яким умовам повинні відповідати договори на отримання кредиту для придбання (будівництва) житла для отримання платником податку права на включення суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом, до податкової знижки?
25.03.13 Расходы на уплату процентов по ипотечному кредиту в составе налоговой скидки по НДФЛ
166.3.2 22.11.11 В якому розмірі включається до податкової знижки сума витрат ФО у вигляді пожертвувань або благодійних внесків, переданих неприбутковим організаціям, та які підтверджуючі документи необхідно надати органу ДПС?
166.3.3 27.08.11 Чи має право платник податку на податкову знижку у разі навчання в інтернатурі вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів?
07.12.11 Який алгоритм розрахунку податкової знижки за навчання?
26.12.11 Чи має право скористатися податковою знижкою за навчання дитини один із батьків, якщо договір укладений між навчальним закладом та дитиною (в договорі зазначено П. І. Б. дитини) та квитанції на оплату оформлені на ім'я дитини, яка не має самостійних джерел доходу?
02.02.12 Чи має право на податкову знижку батько (матір) студента, який(-а) фактично здійснював(-ла) оплату за навчання, якщо студент працював і отримував заробітну плату?
17.04.12 Чи включаються до сум податкової знижки витрати за навчання на військовій кафедрі навчального закладу, що оплачуються згідно окремого договору?
17.05.12 Чи має право на податкову знижку працівник, якщо за його дорученням підприємство здійснювало перерахування сум коштів із одержуваного ним доходу на навчання його дитини, але у платіжному дорученні як "Платник" вказано підприємство, а в "Призначенні платежу" - прізвище дитини?
18.05.12 Чи має право на податкову знижку за навчання один з батьків дитини, яка не досягла 23 років, одружилася, змінила прізвище, та квитанції оформлені саме на дитину?
01.06.12 Чи має право платник податку на податкову знижку за навчання, якщо освіта отримується в декількох навчальних закладах (у т. ч. за кордоном)?
08.11.12 Налоговая скидка на обучение (ВНСУ № 40/2012, стр. 46-53)
25.02.13 Налоговая скидка на обучение: ответы на все вопросы, которые вы хотели знать (ВоБУ №14/2013, стр.18-20)
25.03.13 Налоговая скидка на обучение
25.06.13 Чи має право платник податків на податкову знижку, якщо в квитанціях зазначено платником рідного брата (Консультант №23/2013, стр.6)
05.11.13 Чи має право мати, яка оплатила навчання сина у 2012 р., на податкову знижку за цей рік (відповідно до ст. 166 Податкового кодексу України), якщо син протягом 2012 р. ніде не працював, а був прийнятий на роботу 28 грудня 2012 р. й одержав 123 грн заробітної плати? (Праця і зарплата №39/2013, стр.22-23)
13.05.14 Сын работал наблюдателем на выборах: есть ли право на налоговую скидку за обучение (ВоБУ №41/2014 стр.45)
166.3.6 22.11.11 Які умови реалізації права ФО на застосування податкової знижки за оплату допоміжних репродуктивних технологій, які документи необхідно надати до органів ДПС для підтвердження таких витрат згідно ПКУ?
18.05.12 Чи може чоловік скористатись правом щодо включення до податкової знижки оплати допоміжних репродуктивних технологій, якщо дружина не працює?
18.05.12 Який алгоритм розрахунку податкової знижки у вигляді суми витрат платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій?
166.3.7 17.10.11 Які документи необхідно надати ФО, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) з метою отримання податкової знижки?
25.02.13 Получаем налоговую скидку за переоборудование автомобиля на газ (ВоБУ №14/2013, стр.20-22)
166.3.8 01.06.12 Які витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла включаються до складу податкової знижки?
166.4.2 17.10.11 Чи мають право батьки скористатися податковою знижкою на навчання, якщо студент отримував доходи по цивільно-правовому договору?
19.07.12 Может ли один из родителей или супруг студентки, которая находится в декрете, оформить на себя налоговую скидку по НДФЛ, если договор об обучении оформлен на студентку и плательщиком по квитанции является тоже она?
01.03.13 Який алгоритм розрахунку податкової знижки, якщо протягом року до заробітної плати платника податку застосовувалась ставка податку у розмірі 15 і 17 %?
166.4.3 07.12.11 Обязан ли плательщик предоставлять в налоговую инспекцию документы, подтверждающие налоговый кредит по НДФЛ за 2010 год? Какие сроки предусмотрены для рассмотрения заявления на налоговый кредит и перечисления суммы НДФЛ, подлежащей возврату плательщику в результате применения налогового кредита?
167 17.02.11 ГНАУ разъсняет, как правильно расчитать 15 % и 17 % НДФЛ
10.04.14 Закон № 1166: изменения по НДФЛ
167.1 07.02.11 Как применять прогрессивную ставкуналога с доходов к зарплате?
07.02.11 Условные проценты.
07.02.11 Сумма разных доходов больше 10 минзарплат, как исчислить?
22.02.11 Кто отвечает за уплату 17%-ного НДФЛ с суммы превышения над 9410 грн.?
12.03.11 Комментарий к письму ГНАУ от 03.02.2011 г. № 2346/6/17-0715;2918/7/17-0717 "Относительно определения объекта налогообложения плательщика налога"
22.05.12 Декларирование НДФЛ: правила изменились, но упростились ли? (Бухгалтерия № 20/2012, стр. 51-52)
30.05.12 Працівникові за квітень 2012 р. нараховано 15000 зарплати. Ставка єдиного внеску 3,6%. Як правильно обчислити ПДФО з урахування змін до ПКУ? (Праця і зарплата № 19/2012, стр. 23)
30.05.12 Продолжаем анализировать новые изменения в НКУ, касающиеся НДФЛ (Бухгалтер №19/2012, стр. 32-33)
11.06.12 Як ФО, які провадять незалежну професійну діяльність, при остаточному розрахунку суми ПДФО за звітний рік визначається розмір середньомісячного річного оподаткованого доходу, якщо протягом року в деяких місяцях за результатами діяльності отримано доходи, а в інших - збитки?
11.06.12 Подарунки та податки: продовження історії.
12.06.12 Расчет НДФЛ: изменения в примерах (Бухгалтерия №23/2012 с. 63-65)
21.06.12 Який алгоритм розрахунку ПДФО, якщо сума доходу у вигляді заробітної плати не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, але разом із вартістю додаткового блага перевищує вищевказаний розмір?
30.07.12 Чи застосовується ставка у розмірі 17 % суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 % бази оподаткування, до прибутку, отриманого від операцій з інвестиційними активами?
21.03.13 Додаткові блага: особливості обчислення ПДФО та ЄСВ (Зарплата №3/2013, стр.54-59)
19.03.14 За якою ставкою ПДФО оподатковується дохід, отриманий ФО від продажу товару, відмінного від рухомого та нерухомого майна, іншій ФО?
19.03.14 Яким чином оподатковується дохід, отриманий ФО - спадкоємцем від продажу майнового сертифіката ЮО?
16.05.14 Який алгоритм розрахунку ПДФО за цивільно-правовими договорами?
16.05.14 Який алгоритм розрахунку ПДФО, якщо сума доходу у вигляді заробітної плати не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, але разом із вартістю додаткового блага перевищує вищевказаний розмір?
11.06.2014 Личный телефон в производственных целях
03.07.14 Налогообложение процентов, начисленных за пользование займом (Вестник Миндоходов №24/2014 стр.54)
167.2 16.07.11 Яким чином оподатковується дохід, отриманий ФО від продажу права вимоги на нерухоме майно у вигляді житлового приміщення в будинку, будівництво якого не завершено та не здано в експлуатацію?
11.03.14 За якою ставкою ПДФО оподатковується вартість успадкованого майна, яке отримується фізичною особою, що має статус дитини-сироти, якій виповнилося 18 років від члена сім’ї другого ступеня споріднення-резидента? (Консультант №7/2014, стр.12)
18.03.14 Покупаем продукты на рынке (ВоБУ №22/2014 с.7-8)
07.04.14 Антикризисный Закон № 1166: изменения в части НДФЛ.
167.3 16.07.11 Яким чином оподатковується дохід, отриманий ФО від продажу права вимоги на нерухоме майно у вигляді житлового приміщення в будинку, будівництво якого не завершено та не здано в експлуатацію?
167.4 30.07.14 Чи враховується при визначенні загальної річної суми заробітної плати ФО, яка отримувала доходи від декількох податкових агентів, сума заробітної плати, до якої застосовувалась ставка ПДФО 10 відсотків?
167.5 07.05.14 Яким чином оподатковуватиметься з 01 січня 2015 року ПДФО дохід, отриманий фізичною особою у вигляді дивідендів?
16.05.14 Проценты по депозиту: находим крайнего по уплате НДФЛ
16.05.14 Роялти: НДФЛ 15 % или больше?
21.05.14 Чи включаються до загального річного перерахунку проценти, дивіденди, роялті та інвестиційний прибуток, які нараховані та виплачені до 01.07.2014 або нараховані до 01.07.2014 , а виплачені після 01.07.2014 ?
26.05.14 Чи підлягають оподаткуванню ПДФО згідно з п. 167.5 Податкового кодексу України доходи фізичної особи у вигляді процентів, нараховані на депозитний банківський рахунок такої особи до 01.07.2014, а виплачені після 01.07.2014?
26.05.14 Чи підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб згідно з п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу України доходи фізичної особи у вигляді роялті, нараховані до 01.07.2014, а виплачені після 01.07.2014?
21.07.14 Какие особенности обложения пассивных доходов налогом на доходы физлиц?
168 04.02.11 Какая предусмотрена ответственность налого¬вого агента, если при документальной проверке обнаружено, что налог на доходы начислен и перечислен в бюджет не в полном объеме с 01.01.2011 г.?
168.1 10.02.11 Налоговое обязательство по налогу на доходы - с какого момента является согласованным.
02.03.11 Чи перераховувати до бюджету ПДФО з нарахованої, але не виплаченої, зарплати?
11.05.11 Зарплата начислена, но не выплачена: обязательно ли платить налог на доходы?
16.07.11 Хто є відповідальним за перерахування ПДФО до бюджету, у разі якщо податковий агент при виплаті доходу на користь ФО податок не нараховував і не утримував податок?
16.07.11 Чи необхідно ЮО сплачувати ПДФО у разі укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки з ФО, якщо ФО самостійно сплатила суму податку до моменту нотаріального посвідчення договору?
16.07.11 Хто виступає податковим агентом при виплаті грошової компенсації у разі звільнення за переводом ФО на інше підприємство за не використані ним дні щорічних відпусток, за його бажанням перерахованої на рахунок підприємства, на яке він переводиться?
168.1.1 23.09.13 Хто виступає податковим агентом при виплаті грошової компенсації, у разі звільнення за переводом фізичної особи на інше підприємство за не використані ним дні щорічних відпусток, за його бажанням перерахованої на рахунок підприємства, на яке він переводиться? (Консультант №36/2013, стр.12)
25.06.14 Хто повинен перерахувати (сплатити) ПДФО з суми заробітної плати, яка перерахована ЮО за рішенням суду на рахунок виконавчої служби для виплати ФО?
18.07.14 Якщо кошти для виплати по листках непрацездатності надходять від фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на спеціальний рахунок підприємства, відкритий в Держказначействі, та повинні в повному обсязі бути виплачені застрахованій особі, чи необхідно працедавцем утримувати ПДФО та яким чином це зробити?(консультант №28/2014 стр.11)
26.11.14 Договор аренды авто подписал представитель владельца: кому платить (Все о Бухучете №103/2014, стр.46)
26.11.14 Хто виступає податковим агентом при виплаті грошової компенсації, у разі звільнення за переводом ФО на інше підприємство за не використані ним дні відпустки, за його бажанням перерахованої на рахунок підприємства, на яке він переводиться? (Консультант №39/2014, стр.8)
168.1.2 07.02.11 Выплата аванса.
10.03.11 Декларация по налогу на доходы физических лиц.
14.09.11 Каким образом ломбарду избежать обязанности выполнять функции налогового агента в части погашения основной суммы кредита, полученного заемщиком под залог, после того, как на предмет залога будет обращено взыскание путем его реализации?
12.03.12 Деньги, выданные на командировку, не вернули в срок: когда нужно уплатить налог на доходы? (ВоБУ № 18-19/2012, стр. 137-138)
03.01.13 Чи потрібно під час сплати авансу одночасно нараховувати та перераховувати до бюджету ПДФО та чи потрібно для визначення бази для нарахування ПДФО зменшувати суму авансу на ЄСВ (Праця і зарплата №47/2012, стр.20)
168.1.3 12.09.11 Как облагается сумма финансового кредита, полученного заемщиком в ломбарде под залог после того, как на предмет залога будет обращено взыскание путем его реализации?
14.09.11 Каким образом ломбарду избежать обязанности выполнять функции налогового агента в части погашения основной суммы кредита, полученного заемщиком под залог, после того, как на предмет залога будет обращено взыскание путем его реализации?
20.09.11 В яких випадках фізична особа не звільняється від погашення заборгованості з ПДФО?
11.02.13 Коли виникає об'єкт оподаткування ПДФО у ФО, яка отримує дохід у вигляді електронних грошей (WebMoney тощо): під час зарахування коштів на електронний гаманець чи під час конвертування банком у грошову одиницю?
07.05.14 Фізична особа отримує електронні кошти та здійснює переказ електронних коштів за допомогою Web Money. Чи є такі грошові кошти об'єктом оподаткування?(Консультант №15/2014 стр. 8)
168.1.4 22.02.11 Комментарии к Письму ГНАУ от 14.01.2011 г. № 514/6/17-0715 "Относительно обязанностей налоговых агентов".
25.03.11 Нужно ли перечислять в бюджет НДФЛ на начисленную, но не выплаченную зарплату.
03.09.13 Услуги по охране должностных лиц предприятия (физических лиц) в бухгалтерском и налоговом учете (ВНСУ №32/2013 стр.17-18)
168.1.5 08.09.11 Який граничний строк встановлено для сплати податку на доходи фізичних осіб?
18.10.11 В який термін перераховується ПДФО із заборгованості по заробітній платі, яка виникла до набрання чинності Закону України від 7 липня 2011 року N 3609-VI?
26.09.12 Физлицо сдает в аренду юрлицу нежилые помещения. При этом на протяжении восьми месяцев 2012 года юрлицо не совершало месячных арендных платежей, вследствие чего за указанный период физлицо не перечисляло налог в бюджет. Необходимо ли в данном случае физическому лицу перечислять сумму налога на доходы и уплачивать пеню за несвоевременную оплату?
24.07.13 Як утримується ПДФО з лікарняних за рахунок коштів ФСС?
16.05.14 Арендную плату начислили, но не выплатили: что делать с НДФЛ?
168.4 22.02.11 Ответственность работодателя.
21.03.11 Обособленные подразделения: как платить налог на доходы и отчитываться?
25.03.11 Магазины как обособленные подразделения юрлица с полномочиями по уплате НДФЛ и без них.
06.04.11 Обособленный НДФЛ: уплата и представление отчетности.
168.4.1 01.06.12 За якими кодами бюджетної класифікації платник податків сплачує ПДФО?
10.10.13 До якого територіального органу Міндоходів України подається 1-ДФ та до якого бюджету сплачується ПДФО у разі зміни СГ протягом бюджетного року місцезнаходження, пов'язаного зі зміною адміністративного району?
168.4.3 02.08.12 Налог на доходы физлиц: в поисках совершенства (ВоБУ №63/2012 с.23-24)
30.08.12 Структурное или обособленное подразделение: тонкости уплаты НДФЛ
24.09.12 Обособленное и структурное подразделение предприятия: как уплачивать НДФЛ? (НиБУ №74/2012 с.24-25)
26.10.12 Куда уплачивать налог на доходы из арендной платы за земельные паи (ВоБУ №97/2012, стр.47)
12.04.13 Фискальная логика, или Как все подразделения становятся обособленными (Бухгалтерия №13/2012, стр.53-55)
19.04.13 Структурные и обособленные подразделения: регистрация и порядок уплаты НДФЛ (ВНСУ №13/2013, стр.41-42)
17.04.14 Об уплате головным предприятием НДФЛ и ЕСВ за обособленное подразделение в Крыму
11.08.14 До якого бюджету повинен сплачувати ПДФО СГ, який не має відокремлених структурних підрозділів, а має власні або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах України або/та районах міста, де працюють наймані працівники такого СГ?
168.4.4 30.06.11 По местонахождению необособленных подразделений НДФЛ не уплачивается.
12.09.11 Порядок сплати ПДФО невідокремленими структурними підрозділами.
11.03.13 Предприятие имеет структурные подразделения: куда платить НДФЛ? (ВоБУ №21/2013, стр.37-38)
168.4.5 12.04.11 Куди сплачується ПДФО при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу нерухомого майна між ФО?
29.03.13 Физическое лицо – предприниматель является плательщиком единого налога 2-й группы и зарегистрировано по месту жительства в г. Умани, деятельность – продажа товаров через торговую точку в арендованном помещении, ведет в г. Харькове. Нужно ли становиться на учет в налоговой инспекции г. Харькова? Если брать на работу сотрудников, то в каком центре занятости нужно регистрировать трудовые договоры (в Умани или Харькове) и куда (в каком городе) платить отчисления от зарплаты сотрудников и подавать отчеты?
06.12.13 В какой бюджет перечислять НДФЛ, если у ФЛП есть несколько подразделений на разных территориях (Консультант №46/2013, стр.13)
169 28.01.11 НДФЛ и налоговая социальная льгота:есть изменения
10.02.11 Налоговые социальные льготы в налоговом кодексе.
21.04.11 Условия и порядок применения налоговой социальной льготы.
07.07.11 В каком порядке предоставляется налоговая социальная льгота?
09.07.12 Размер НСЛ работнице, которая имеет четырех несовершеннолетних детей.
11.03.14 Налоговая социальная льгота в 2014 году (Вестник Миндоходов №8/2014, стр.14-22)
10.11.14 Чи застосовується ПСП до середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, у разі відсутності проведення компенсаційних виплат з бюджету?
169.1 31.01.11 Налоговая социальная льгота для одинокой матери с двумя детьми
07.02.11 Налоговые соцльготы в 2011 голу -размеры и документы.
07.02.11 Применение "детских" соцльгот.
10.03.11 Переплата НДФЛ при выплате аванса: как разрешить ситуацию?
11.06.11 Работнику за январь 2011 г. начислены 1000 грн. заработной платы и 500 грн. пособия по временной нетрудоспособности за первые пять дней болезни, а также 600 грн. пособия по временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страховании по временной утрате трудоспособности. Имеет ли право в январе такой работник на НСЛ?
20.08.11 Чи застосовується ПСП до вихідної допомоги у зв'язку із звільненням працівника, в тому числі при виході на пенсію?
20.06.12 Особенности применения и получения налоговой социальной льготы (ВНСУ №22/2012 с. 18-20)
19.03.14 Чи застосовується ПСП до вихідної допомоги у зв'язку із звільненням працівника, в тому числі при виході на пенсію?
19.03.14 Чи збільшується граничний розмір доходу самотньої матері, який дає право на отримання ПСП, відповідно кількості дітей?
20.03.14 Чи потрібно ЮО застосовувати ПСП при нарахуванні ПДФО до заробітної плати у вигляді авансу згідно з нормами ПКУ?
24.04.14 Чи потрібно ЮО застосовувати ПСП при нарахуванні ПДФО до заробітної плати у вигляді авансу згідно з нормами ПКУ?
24.04.14 Чи застосовується ПСП до вихідної допомоги у зв'язку із звільненням працівника, в тому числі при виході на пенсію?
08.07.14 Выходное пособие и НСЛ
169.1.1 10.02.11 Податкова соціальна пільга.
169.1.2 10.03.11 Налоговая социальная льгота "на детей".
12.04.11 Чи має право на ПСП батько, який утримує трьох дітей віком до 18 років, але двоє з яких є його рідними та одна дитина дружини, яка не всиновлена?
02.06.11 Одинокая мать воспитывает двух детей в возрасте до 18 лет. Какую НСЛ она должна избрать: в размере 100 процентов как мать двоих детей или же в размере 150 процентов как одинокая мать?
14.09.11 Про податкову соціальну пільгу
17.10.11 Чи має право на ПСП платник податку, який має трьох дітей віком до 18-ти років, але двоє із них проживають із дружиною від першого шлюбу?
18.04.12 Чи має право на ПСП батько, який утримує трьох дітей віком до 18 років, але двоє з яких є його рідними та одна дитина дружини, яка не всиновлена? [Діє до 06.08.2011]
11.03.14 Право отца на НСЛ, если дети проживают отдельно (Вестник Миндоходов №8/2014, стр.23)
11.09.14 Женщина меняет работу: будет ли соцльгота на детей, если недавно одному из них исполнилось 18 (Все о бухучете №82/2014, стр.13)
169.1.3 "a" 02.06.11 Одинокая мать воспитывает двух детей в возрасте до 18 лет. Какую НСЛ она должна избрать: в размере 100 процентов как мать двоих детей или же в размере 150 процентов как одинокая мать?
169.1.3 "б" 30.05.12 Работник пользовался льготой по налогу на доходы по повышенной ставке на двух детей инвалидов. В этом году он развелся и по суду уплачивает алименты. Может ли работник в дальнейшем пользоваться таким видом льготы?
169.1.3 "в" 19.03.14 На яку ПСП мають право особи, віднесені до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з 01.01.2011?
169.1.3 "г" 28.09.11 Чи має право на підвищену ПСП студент та за яких умов?
169.1.3 "е" 19.03.14 Чи має право на податкову соціальну пільгу учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни?
169.2.1 11.05.11 Воспользоваться НСЛ можно не по основному месту работы.
03.04.12 Чи має право на ПСП нерезидент, який офіційно працевлаштований на підприємстві?
21.01.13 Чи має право на застосування податкової соціальної пільги нерезидент? (Консультант №52/2012, стр.12)
169.2.2 02.06.11 Заработная плата работника не превышает 1320,00 грн. в месяц. Как применяется НСЛ в месяце приема его на работу и в месяце увольнения?
28.12.11 Как применять НСЛ, если заявление подано в середине месяца?
01.08.12 Про оподаткування виплат, які проводяться працівникам підприємства, та застосування податкової соціальної пільги (Праці і зарплата №28/2012 с.21)
13.05.13 За якою формою працівники повинні подавати роботодавцю заяву про обрання місця застосування податкової соціальної пільги?
169.2.3 07.02.11 Чи можна застосовувати податкову соціальну пільгу?
17.03.11 На підприємстві є штатні працівники, які одночасно зареєстровані як фізичні особи — підприємці. Чи мають вони право на застосування ПСП до їх заробітної плати.
21.04.11 Имеет ли право на социальную льготу работник, который зарегистрирован предпринимателем и деятельность не ведет, доходов не получает?
169.2.4 06.04.11 Уведомление о лишении работника права на налоговую льготу: действия работодателя.
01.07.11 Без права на налоговую социальную льготу, или Как вернуть утраченное?
01.07.11 I. Яка відповідальність передбачена для податкового агента у разі неправомірного застосування ПСП за періоди до 01.01.2011 (працівник ЮО був зареєстрований ФОП), якщо орган ДПС повідомив про дане порушення у звітному періоді (після 01.01.2011)?
01.07.11 II. Яка відповідальність передбачена для податкового агента у разі неправомірного застосування ПСП за періоди до 01.01.2011 (працівник ЮО був зареєстрований ФОП), якщо орган ДПС повідомив про дане порушення у звітному періоді (після 01.01.2011)?
13.10.11 Если работник нарушил порядок применения НСЛ...
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО СМ. ЗАМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ)
25.10.11 Чи повинен податковий агент утримати суму недоплати ПДФО та нарахувати штраф у розмірі 100 % від суми недоплати, якщо орган ДПС повідомив про порушення після встановленого строку подання річної звітності та працівник припинив трудові відносини з таким працедавцем?
12.03.12 Работник пользовался НСЛ на двух работах: как должен поступить работодатель? (ВоБУ № 18-19/2012, стр. 132-133)
29.03.12 Якщо податковий орган повідомив про порушення порядку застосування податкової соціальної пільги після встановленого строку подання річної звітності, а працівник припинив трудові відносини з таким працедавцем, то чи повинен роботодавець як податковий агент суму недоплати ПДФО та штраф в розмірі 100% від суми недоплати сплатити за власний рахунок?
12.01.13 Нарушение порядка применения НСЛ
26.05.14 Чи повинен податковий агент утримати суму недоплати ПДФО та нарахувати штраф в розмірі 100 % від суми недоплати, якщо контролюючий орган повідомив про порушення після встановленого строку подання річної звітності та працівник припинив трудові відносини з таким працедавцем?
169.3.1 07.02.11 Налоговые социальные льготы.
07.02.11 Соцльготы в 2011 году
10.02.11 Комментарий к письму ГНАУ от 12.01.2011 № 365/6/17-0716 "О налоговой социальной льготе".
10.03.11 В семье двое детей, один из них инвалид - каким будет размер НСЛ?
30.05.11 Чи мають право на ПСП та у якому розмірі батьки, які мають двох дітей, одна з яких є дитиною-інвалідом, згідно з нормами ПКУ?
02.06.11 Работница воспитывает двух детей в возрасте до 18 дет, один из которых является инвалидом, и получает заработную плату в размере 1300,00 грн. Имеются ли основания для применения в данном случае НСЛ согласно пп. 169.1.2 и пп.«б» пп.169.1.3 ст. 169 НКУ?
28.09.11 Чи мають право на ПСП та у якому розмірі батьки, які мають двох дітей, одна з яких є дитиною-інвалідом, згідно з нормами ПКУ?
169.3.3 19.03.14 Який алгоритм розрахунку податкової знижки за навчання?
169.3.4 17.03.11 Податкова соціальна пільга для працівника, що звільнився 31.01.2011 р.
12.04.11 Яка передбачена відповідальність для податкового агента, якщо під час проведення перерахунку за наслідками звітного року виявлено, що до заробітної плати нерезидента застосовувалась ПСП і ПДФО нараховано та перераховано до бюджету не в повному обсязі?
25.10.11 Чи має право на ПСП ФО з місяця подання заяви, якщо в цьому місяці вона була звільнена з іншого місця роботи, де податковий агент також надав ПСП в місяці звільнення?
169.4 17.02.11 Перерасчет налога на доходы при увольнении: как проводить с 2011 года
03.12.12 Який алгоритм проведення ЮО перерахунку сум доходів та наданих ПСП ФО?
03.02.14 Годовой НДФЛ-перерасчет: порядок проведения, оформления и отражения результатов, ответственность за непроведенеие (Бухгалтер №3/2014, стр.29-31)
03.12.12 Яка передбачена відповідальність за непроведення податковим агентом перерахунку сум доходів і сум ПСП, якщо проведення такого перерахунку є обов'язковим згідно з нормами ПКУ?
19.05.14 Яким чином відображаються у податковому розрахунку за ф. 1-ДФ результати перерахунку ПДФО та ПСП, в т. ч. річного?
169.4.1 17.01.11 Отдых на новогодние праздники: как облагать переходняе отпускные?
12.04.11 Якими нормативними документами керуватись податковому агенту при нарахуванні ПДФО, якщо в період з 01.01.2011 року будуть надаватись лікарняні листки за 2010 рік?
11.06.11 Имеет ЛИ право плательщик налога — отец на налоговую социальную льготу на двоих детей в возрасте до 18 лет, если: его зарплата составляет 1600 грн., мать работает на другом предприятии и пользуется общей налоговой социальной льготой; зарплата отца — 1200 грн, мать не работает (находится в декретном отпуске)? Применяется ли при этом общая НСЛ к зарплате отца?
09.12.12 Как подтвердить право на увеличенный предельный размер дохода при предоставлении льготы на детей одному из родителей (ВоБУ №112/2012, стр.37)
06.09.13 Какая предусмотрена форма заявления (справки) подтверждения того, что муж (жена) не пользуется правом на повышенный предельный размер дохода кратно количеству детей, что дает право на НСЛ? (Бухгалтер №3/2013 стр.22-23)
06.12.13 Выплаты по решению суда: как правильно удерживать налог на доходы (ВоБУ №108/2013, стр.6-7)
06.12.13 Выплаты по решению суда: закрепляем теорию на практике (ВоБУ №108/2013, стр.11-15)
09.10.14 Переходные больничные: как применить соцльготу (Все о бухучете №91/2014, стр.50)
169.4.2 11.06.11 Перерасчет НДФЛ - процедура вынужденная, необходимая или желательная?
30.09.11 Перерасчет НДФЛ: новые правила обязательны для всех?
11.10.11 Перерасчет НДФЛ: осуществляет налогоплательщик или налоговый агент?
02.11.11 Перерасчет НДФЛ: обязательно, но не всегда целесообразно.
21.11.11 Яким чином ЮО проводиться перерахунок сум нарахованих доходів у вигляді заробітної плати, якщо: - ФО в деяких місяцях календарного року користувалась ПСП; - ФО не користувалась ПСП?
12.12.11 Перерасчет по налогу на доходы: разбираем ситуации.
29.12.11 З якою ознакою доходу відображати у формі № 1ДФ результати перерахунку доходів працівника?
29.12.11 Яким чином ЮО проводиться перерахунок сум нарахованих доходів у вигляді заробітної плати, якщо ФО в окремих місяцях календарного року користувалась ПСП?
29.12.11 Яким чином відображаються у податковому розрахунку ф. N 1ДФ результати проведеного остаточного розрахунку з найманим працівником, який припиняє трудові відносини, якщо з метою уникнення від'ємного значення розрахунків (недоплати з податку) працівник вносить до каси підприємства суму надміру виплаченого оподатковуваного доходу?
25.01.12 Який порядок перерахунку ПДФО при поданні річної декларації про майновий стан та доходи ФО при отриманні доходів у вигляді заробітної плати від декількох податкових агентів, один із яких застосовував ПСП?
02.02.12 Чи враховуються при проведенні річного перерахунку, крім доходів у вигляді заробітної плати, доходи у вигляді додаткового блага та винагороди за цивільно-правовими договорами, отримані від одного податкового агента?
15.02.12 Чи повинен роботодавець — юридична особою здійснювати перерахунок суми доходів нарахованих платникам податку у вигляді заробітної плати за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року, у випадках застосування податкової соціальної пільги та без її застосування? Який алгоритм проведення перерахунку сум доходів та наданих податкових соціальних пільг?
21.06.12 Який алгоритм проведення ЮО перерахунку сум доходів та наданих ПСП ФО?
02.08.12 Перерасчет налога на доходы: подход изменен (ВоБУ № 63/2012 с.27)
09.12.12 Річний перерахунок ПДФО (Зароботная плата №12/2012, стр.48-53)
20.12.12 Річний перерахунок ПДФО за 2012 рік (Консультант №50/2012, стр.7)
03.12.13 Проведення податковим агентом річного перерахунку ПДФО за 2013 рік (Консультант №46/2013, стр.5)
14.03.14 За наслідками перерахунку виявлено недоплату податку звільненим працівником (Заработная плата №3/2014 с.93-94)
169.4.2"а" 23.11.12 НДФЛ-2012: отголоски перерасчета-2011 (Бухгалтерия №47/2012, стр.62-65)
169.4.3 20.03.14 Чи потрібно роботодавцю здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за місяць, в якому ФО була звільнена та працевлаштована одним і тим же роботодавцем, та який граничний розмір доходу враховується у разі здійснення такого перерахунку?
28.03.14 Доначисление зарплаты: отражаем в отчете по ЕСВ
28.10.14 Ошибочно не предоставили соцльготу: можно ли показать в 1ДФ как перерасчет и не подавать уточненку (Все о бухучете №94/2014, стр.16-17)
169.4.4 16.09.11 Яким чином податковий агент може повернути або врахувати в рахунок сплати наступних платежів суму надміру сплаченого ПДФО?
02.02.12 Яким чином повернути ПДФО та як відобразити в податковому розрахунку ф. N 1ДФ суму переплати податку, що перевищує суму податкового зобов'язання, яка виникла по результатам остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини?
03.04.12 Яким чином повернути переплату з ПДФО, що виникає за наслідками проведення ЮО (ФОП) річного перерахунку сум доходу ФО?
08.10.12 Яким чином відображаються у податковому розрахунку ф. № 1ДФ результати проведеного остаточного розрахунку з найманим працівником, який припиняє трудові відносини, якщо з метою уникнення від'ємного значення розрахунків (недоплати з податку) працівник вносить до каси підприємства суму надміру виплаченого оподатковуваного доходу? (Консультант №40/2012 с.12)
21.03.13 Чи можна повернути працівникам ПДФО за наслідками річного перерахунку (Зарплата №2/2013, стр.56-59)
24.04.14 Чи потрібно роботодавцю здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за місяць, в якому ФО була звільнена та працевлаштована одним і тим же роботодавцем, та який граничний розмір доходу враховується у разі здійснення такого перерахунку?
170.1 09.03.11 При сдаче в аренду предприятию складских помещений гражданином, который не является предпринимателем, кто и какие налоги будет платить в 2011 году?
10.03.11 Обложение НДФЛ, если в счет арендной платы арендатор ремонтирует помещение
12.04.11 Чи оподатковується ПДФО сума комунальних платежів, яка відшкодовується податковим агентом ФО - орендодавцю, відповідно до договору оренди?
21.03.12 Сдача помещений в аренду: есть ли признаки предпринимательской деятельности (Бухгалтер № 8/2012 стр. 48-50)
21.03.12 Сдача помещений в аренду: есть ли признаки предпринимательской деятельности(окончание) (Бухгалтер № 9/2012 стр. 40-41)
29.03.12 Аренда земли и земельного пая: проблемные моменты обложения НДФЛ (Бухгалтерия № 13/2012, стр. 67-70)
19.09.12 Аренда недвижимого имущества у нерезидента (НиБУ №72/2012 с.40-41)
28.02.14 Сума комунальних платежів, яка відшкодовується юридичною особою - орендарем фізичній особі - орендодавцю є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (Консультант №5/2014, стр.8)
11.03.14 Физлицо сдает в аренду ипотечную квартиру: будет ли налог (ВоБУ №18/2014, стр.4-7)
19.09.14 Яким чином відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ орендна плата, яка нарахована на користь померлого орендодавця - ФО, а виплачується його спадкоємцям?
170.1.1 21.11.11 Арендная плата за земельные паи.
25.06.13 Чи вплинуть зміни в методиці нормативної грошової оцінки с/г земель на вартість орендованих у громадян земельних ділянок для розрахунку ФСП? Чи варто вносити зміни в договір оренди землі, укладений із фізособою? (Консультант №23/2013, стр.8-9)
11.03.14 Нерезидентом начислены дивиденды (Вестник Миндоходов №8/2014, стр.75)
170.1.2 13.11.13 Як обчислюється об’єкт оподаткування ПДФО у разі передачі фізичною особою в оренду земельної ділянки несільськогосподарського призначення (землі житлової забудови)?
25.12.13 Обычные цены: аренда помещения у учредителя (Бухгалтерия №49/2013, стр.81)
170.1.3 26.04.11 Чи має право ФО - нерезидент здавати в оренду власне нерухоме майно безпосередньо ЮО, що виконує функції податкового агента відносно доходів такої ФО?
16.05.14 Яка відповідальність застосовується до фізичної особи - нерезидента, яка порушує порядок надання в оренду власного нерухомого майна?
170.1.4 26.09.12 Физлицо сдает в аренду юрлицу нежилые помещения. При этом на протяжении восьми месяцев 2012 года юрлицо не совершало месячных арендных платежей, вследствие чего за указанный период физлицо не перечисляло налог в бюджет. Необходимо ли в данном случае физическому лицу перечислять сумму налога на доходы и уплачивать пеню за несвоевременную оплату?
170.2 11.05.11 Облагается ли налогом на доходы имущественный взнос в уставной фонд?
10.10.11 НДФЛ при убыточных продажах ЦБ.
04.11.11 Чи необхідно ФО відображати у декларації про майновий стан і доходи суму інвестиційного збитку, яка виникла від здійснення у звітному календарному році операцій з інвестиційними активами?
21.11.11 Яким чином визначається база оподаткування ПДФО із сум доходу, отриманого ФО від продажу векселя?
21.01.12 Який порядок визначення інвестиційного прибутку платника податків від продажу акцій, які попередньо були придбані за рахунок векселя?
12.03.12 Юрлицо уплатило налог на доходы при покупке корпоративных прав у физлица: как вернуть налог?
30.07.12 Чи застосовується ставка у розмірі 17 % суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 % бази оподаткування, до прибутку, отриманого від операцій з інвестиційними активами?
08.10.12 Отримав інвестиційний прибуток - задекларуй власні доходи (Податкова правда №17/2012 с.50)
08.10.12 Професійні торговці інвестиційні збитки фізосіб не враховують (Податкова правда №17/2012 с.52)
09.12.12 Покупка-продажа корпоративных прав физлицами: НДФЛ (НиБУ №96/2012, стр.12-18)
21.02.13 Налогообложение операций с ценными бумагами, осуществляемых физическими лицами
13.05.13 Чи необхідно ФО відображати у декларації про майновий стан і доходи суму інвестиційного збитку, яка виникла від здійснення у звітному календарному році операцій з інвестиційними активами?
25.12.13 Налогообложение операций с ценными бумагами у физических лиц (ССЗ №12/2013, стр.160-163)
02.04.14 Продажа физлицом доли в предприятии: кому, когда и сколько платить налога на доходы (ВоБУ №29/2014 стр.42-46)
28.04.14 Закон о катастрофе. Комментарии на тему налогового планирования (Бухгалтер №14/2014 стр.17)
01.07.14 Делим последний пирог (расчеты с учредителями при ликвидации предприятия)
12.08.14 Налогообложение инвестиционной прибыли (Вестник Миндоходов №29-30/2014 стр.36-37)
13.08.14 НДФЛ и пассивные доходы: законодатели, как раки, пятятся назад
20.08.14 Как облагать с 02.08.2014 г. инвестприбыль (ВоБУ №73/2014 стр.32)
21.09.14 В якому порядку оподатковуються операції фізичної особи з векселями?
03.10.14 Оподаткування пасивних доходів. Повертаємось до старих правил
170.2.2 13.05.13 Як визначається вартість успадкованого (подарованого) інвестиційного активу з метою оподаткування ПДФО?
21.11.13 НДФЛ: взнос в уставный капитал (Бухгалтерия №45/2013, стр.79-80)
19.09.13 Продаж корпоративних прав учасником ТОВ – нерезидентом-фізособою
170.2.4 04.07.11 Как облагается налогом стоимость подарка (наследства), полученного физическим лицом — нерезидентом от дарителя (наследодателя) — физического лица — нерезидента, в виде части недвижимого имущества, находящегося в общей собственности на территории Украины с 01.01.2011 г.?
170.2.6 26.12.11 Який порядок оподаткування інвестиційного прибутку, якщо договір купівлі-продажу інвестиційного активу укладено в звітному році, а перерахування коштів відбудеться у наступному році?
24.01.13 Очередная порция НКУ-изменений: анализируем вместе (НДФЛ Налогообложение операций с ценными бумагами)
01.03.13 Яким чином оподатковується інвестиційний прибуток, якщо договір купівлі-продажу інвестиційного активу укладено в звітному році, а перерахування коштів відбудеться у наступному році?
01.11.13 Доход физлица от продажи ценных бумаг: как определить базу налогообложения по НДФЛ?
170.2.7 16.07.11 Яким чином оподатковується дохід, отриманий ФО від продажу права вимоги на нерухоме майно у вигляді житлового приміщення в будинку, будівництво якого не завершено та не здано в експлуатацію?
170.2.8 "б" 25.06.14 Який порядок оподаткування доходу за пред'явленим сертифікатом казначейського зобов'язання "Військові" та у разі продажу такого сертифікату на вторинному ринку?
170.2.9 10.05.11 Функции налогового агента у торговца ценными бумагами (ВоБУ № 40/2012, стр. 16-20)
26.06.12 Чи є торговець цінними паперами податковим агентом фізичної особи, у якої він здійснює викуп інвестиційних активів за дорученням та в інтересах емітента?
08.10.12 Виплачуєш інвестиційний прибуток - відзвітуй за формою № 1ДФ! (Податкова правда № 17/2012 с.48)
04.02.13 Інвестиційний прибуток: старі питання та нові відповіді (частина 1)
11.02.13 Інвестиційний прибуток: старі питання та нові відповіді (частина 2)
12.02.13 Інвестиційний прибуток: старі питання та нові відповіді (частина 3)
24.04.13 Яким чином професійним торговцем цінними паперами розраховується інвестиційний прибуток, якщо ФО для підтвердження витрат надала договір на купівлю цінних паперів та виписку зберігача, але відсутні документи, які підтверджують факт та суму оплати таких цінних паперів?
13.05.13 В який термін торговець цінними паперами (банк) перераховує ПДФО до бюджету із інвестиційного прибутку?
170.3 10.05.12 Особливості оподаткування при виплаті роялті фізичним особам з різним правовим статусом
19.09.12 Роялти (НиБУ №72/2012 с.38)
12.04.13 Оподаткування роялті (Консультант №12/2013, стр.6)
13.08.14 НДФЛ и пассивные доходы: законодатели, как раки, пятятся назад
20.08.14 Как облагать с 02.08.2014 г. роялти (ВоБУ №73/2014 стр.31)
03.10.14 Оподаткування пасивних доходів. Повертаємось до старих правил
170.3.1 16.05.14 Налогообложение при передаче физлицом права пользования торговой маркой юрлицу
11.09.14 НДФЛ: налогообложение доходов в виде роялти (Вестник Миндоходов №32/2014, стр.19)
170.4 27.05.14 Яким чином банківська установа з 01.07.2014 року виконує функцію податкового агента при нарахуванні процентів на користь ФО, у т. ч. нерезидента?
23.07.14 З 1 серпня цього року почнеться оподаткування процентів по депозитах (Праця і зарплата №26/2014 стр.2-3)
13.08.14 НДФЛ и пассивные доходы: законодатели, как раки, пятятся назад
20.08.14 Налог на доходы с процентов: шаг вперед, два - назад (ВоБУ №73/2014 стр.29)
03.10.14 Оподаткування пасивних доходів. Повертаємось до старих правил
170.4.1 03.09.14 Чи оподатковуються ПДФО згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України доходи у вигляді процентів, нараховані на залишок коштів поточного банківського рахунку, який зареєстровано на ФОП?
170.5 10.03.11 Дивиденды 2011: не спешите с выплатой.
12.03.11 Дивиденды и налог на доходы физических лиц.
13.04.11 I. Чи повинен резидент - ЮО при виплаті доходів з джерелом походження з України на користь нерезидента - ФО утримувати податок з таких доходів згідно з нормами ст. 160 ПКУ?
13.04.11 II. Чи повинен резидент - ЮО при виплаті доходів з джерелом походження з України на користь нерезидента - ФО утримувати податок з таких доходів згідно з нормами ст. 160 ПКУ?
05.08.11 Налогообложение дивидендов.
21.06.12 У 2009 році товариством були нараховані дивіденди засновникам. До моменту їх виплати товариство утримало та перерахувало до бюджету відповідну суму ПДФО, однак податковий розрахунок поданий не був. У 2011 році під час перевірки перевіряючі стверджують, що у зв’язку із неподанням такого податкового розрахунку орган ДПС на підставі пп. 54.3.5 ПКУ зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань. Чи правомірно це?
19.09.12 Дивиденты (НиБУ №72/2012 с.38)
10.07.13 Налогообложение доходов членов фермерских хозяйств, полученных за счет распределения дохода таких хозяйств (ВНСУ № 24/2013 с. 33-35)
24.12.13 За якою ставкою ПДФО оподатковуються дивіденди, нараховані і виплачені у 2013 році за період діяльності до 01.01.2011?
24.12.13 Як оподатковуються дивіденди, які нараховані на користь ФО?
31.03.14 Выплачиваем дивиденды: правила отражения в учете
28.04.14 Закон о катастрофе. Комментарии на тему налогового планирования (Бухгалтер №14/2014 стр.17)
07.05.14 Дивиденды по простым акциям: непростой порядок выплаты и налогообложения
23.07.14 З 1 серпня цього року почнеться оподаткування процентів по депозитах (Праця і зарплата №26/2014 стр.2-3)
13.08.14 НДФЛ и пассивные доходы: законодатели, как раки, пятятся назад
18.08.14 Як з 01.07.2014 по 01.01.2015 оподатковуються дивіденди, які нараховані на користь фізичних осіб?
20.08.14 Новый-старый порядок налогообложения дивидентов (ВоБУ №73/2014 стр.28)
03.10.14 Оподаткування пасивних доходів. Повертаємось до старих правил
170.5.1 18.07.14 Хто є податковим агентом при перерахуванні дивідендів ЮО депозитарію для подальшої виплати ФО?
19.09.14 Отражение в налоговой отчетности выплаты дивидендов участникам паевого фонда ИСИ
170.5.3 09.11.11 За якою ставкою ПДФО оподатковуються дивіденди, нараховані і виплачені засновнику у 2011 році, за періоди діяльності до 01.01.11?
21.11.11 Яким чином оподатковуються дивіденди, нараховані за наслідками податкових періодів до 1 січня 2011 року, але виплачені після 01.01.2011 до 06.08.2011?
23.11.11 Налогообложение дивидендов за 2010 год.
06.12.11 НДФЛ: выплата дивидендов.
12.12.11 Некоторые вопросы уплаты НДФЛ при выплате дивидендов, начисленных за предыдущие годы.
05.06.12 Дивиденты за 2011 год без распределения прибыли за 2010 год. (НиБУ №42/2012, с. 29)
20.05.14 За якою ставкою оподатковуються податком на доходи фізичних осіб дивіденди нараховані у 2011 та 2012 роках, які виплачуються після 01.07.14?
170.5.4 07.12.12 В який термін податковий агент повинен перерахувати до бюджету ПДФО у разі нарахування оподатковуваного доходу, але не виплаченого у вигляді дивідендів?
170.6 12.04.11 Чи виникає об'єкт оподаткування у ФО, яка внаслідок проведеного розіграшу ЮО має право виграшний цінний приз придбати за 1 грн. або отримати його безкоштовно?
12.04.11 Чи є об'єктом оподаткування ПДФО вартість подарунків, що роздаються відвідувачам під час проведення рекламної акції?
06.03.13 Акции с розыграшами призов на предприятии (ВНСУ №8/2013, стр.32-33)
20.10.14 Чи виникає об'єкт оподаткування у ФО, яка внаслідок проведеного розіграшу ЮО має право виграшний цінний приз придбати за 1 грн або отримати його безкоштовно?
170.7 19.07.11 Чи буде оподатковуватися академічна стипендія учнів, учнів-сиріт професійно-технічного навчального закладу, індексація такої стипендії, премії та матеріальна допомога, що виплачується учням із стипендіального фонду?
09.12.12 Профсоюзные выплаты: порядок налогообложения и учета (НиБУ №94/2012, стр.25-31)
28.03.14 Безвозвратная финпомощь для детей: облагаем правильно
04.08.14 Сбор публичных пожертвований субъектами хозяйствования: организационные особенности, учет и налогообложение (Вестник Миндоходов №27/2014 стр.32-38)
19.08.14 Матпомощь: основная для выплаты (ВоБУ №74/2014, стр.9-10)
19.08.14 Матпомощь: правильно облагаем налогом на доходы и единым взносом (ВоБУ №74/2014, стр.11-13)
170.7.1 09.12.12 Благодійний фонд отримав допомогу від іноземних спонсорів, яка отримала статус гуманітарної допомоги та носить цільовий характер на здійснення конкретного проекту. У ході виконання проекту адресну гуманітарну допомогу отримують літні люди у вигляді ремонту квартир (кошти перераховуються підрядчикам) та радіотелефонів. Чи є доходом громадян, отримана від благодійного фонду адресна гуманітарна допомога? Якщо так, то як має оподатковуватися такий дохід?(Консультант №48/2012, стр.10)
170.7.2 07.04.11 Помощь от профсоюза: как избежать НДФЛ?
170.7.3 22.02.11 Материальная помощь на лечение и реабилитацию.
07.04.11 Помощь от профсоюза: как избежать НДФЛ?
04.07.11 Облагается ли НДФЛ нецелевая благотворительная помощь, предоставленная юридическим лицом своему руководителю?
08.07.11 Матпомощь от предприятия: оформление и учет.
01.09.11 Оздоровительная помощь работнику: минимум налогов - максимум удовольствия.
03.01.13 Ежегодная помощь, которая имеет разовый характер и предоставляется отдельным работникам (ВНСУ №47/2012, стр.32-34)
18.03.14 Матпомощь для членов профоюзной организации: как облагать и учитывать (ВоБУ №22/2014 с.61-62)
11.08.14 Як оподатковується ПДФО сума матеріальної допомоги, яка надається працедавцем всім або більшості працівників і має систематичний характер (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом)?
20.10.14 Покупаем бронежилет неработнику: «на мушке» налоги
170.7.4 22.02.11 Материальная помощь на лечение и реабилитацию.
170.7.4"а" 03.12.12 Як оподатковуються благодійні внески, що перераховуються на рахунок іноземної лікарні резидентами України для проведення операції фізичній особі - резиденту України?
05.12.14 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума витрат на лікування та придбання лікарських засобів, що надається працедавцем ФО (або на рахунок закладів охорони здоров'я, або ФО)?
170.7.4 "е" 10.06.13 При проведении календарных игр на выезде, спортивной школой (неприбыльная организация) оплачиваются расходы по проживанию и питанию тренера и команды (детей). Как правильно определить эти расходы (как командировочные или хозяйственные) и какими первичными документами они должны быть подтверждены?
170.7.4 "э" 27.08.13 Обучение и НДФЛ (НиБУ №67/2013 стр. 24)
170.7.8 20.10.14 Благотворительная помощь для нужд АТО: хотели как лучше, а получилось как всегда
28.10.14 Благотворительная помощь для АТО: налогу на доходы стоп (Все о бухучете №92/2014, стр.35-38)
28.10.14 Благотворительность без НДФЛ: налоговые льготы радимира (Бухгалтерия №41/2014, стр.59-62)
05.12.14 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО благодійна допомога у грошовій (негрошовій) формі, надана роботодавцем мобілізованому працівнику?
170.9 Заработная плата с/в №3 Все о командировках
ССЗ №8/2014 Спец. выпуск: Многогранный учет: командировки и другие подотчетные ситуации
04.02.11 Подлежит ли обложению налогом на доходы физических лиц сумма расходов, понесенная работником во время командировки и возмещенная юридическим лицом, если аванс не получался и отсутствуют оригиналы документов, подтверждающих понесенные расходы, с 01.01.2011 г.?
07.02.11 Налогообложение суммы излишне израсходованных денежных средств, полученных плательщиком налога на командировку или под отчет, и не возвращенной в установленный срок.
07.02.11 Заполняем новый авансовый отчет.
10.02.11 Внимание!Новый авансовый отчет!
10.02.11 Отчет по выданным средствам: новые правила.
22.02.11 Расходы на командировку.
25.03.11 Про оформлення відрядження доголовного підприємства.
06.04.11 Які підтверджуючі документи необхідні для включення сум добових витрат на відрядження до складу витрат підприємства?
07.04.11 Суточные расходы: изменения не масштабные, но принципиальные.
11.04.11 Суточные для членов экипажей судов, других транспортных средств (Комментарий к Постановлению КМУ от 02.02.2011 г., № 73).
13.04.11 Командировочная мини-революция для некоторых. А как быть всем остальным?
18.04.11 Едем в командировку по-новому (комментарий к новой редакции Инструкции о служебных командировках).
18.04.11 Служебная командировка: новые правила.
20.04.11 Сроки командировок.
20.04.11 Типовые нарушения при проведении командировочных расходов в бюджетных учреждениях.
20.04.11 Чи потрібно оформлювати посвідчення про відрядження в період дії Податкового кодексу та як підтвердити суму добових для цілей податкового обліку?
20.04.11 Командировка работника: правила игры - не для всех.
27.04.11 Командировочные расходы по услугам от ЧПЕНов: быть или не быть?
27.04.11 Комментарий от Минфина к новой Инструкции о служебных командировках.
05.05.11 Чи включаються до оподатковуваного доходу найманого працівника витрати на паркування службового автомобіля, понесені під час відрядження за кордон?
06.05.11 Комментарии специалистов Минфина относительно новой инструкции о командировках.
16.05.11 Командировочные изменения
17.05.11 Чи будуть додатковим благом найманого працівника, направленого у відрядження, понесені витрати у зв'язку із проживанням у готелі або за інші послуги, сплачені ФОП - платнику ЄП?
17.05.11 Положение о командировке и прочие организационные документы
19.05.11 Длительность командировки.
02.06.11 В загранкомандировку с гривнями: учетные тонкости.
02.06.11 Можно ли устанавливать разный размер суточных в разные города Украины и для разных категорий работников?
02.06.11 Надбавка за разъездной характер работ или командировка: ищем отличия.
02.06.11 Туристический сбор в гостиничном счете.
08.06.11 Які розрахункові документи надаються при придбанні електронного авіаквитка через Інтернет особистою карткою (платіжною) без використання терміналу?
11.06.11 Командировочные расходы: документальные новшества.
14.06.11 Чи зменшується розмір добових для працівників підприємств небюджетної сфери, якщо до рахунку на проживання включено вартість одно-, двох- або трьохразове харчування?
15.06.11 Працівника бюджетної установи, що знаходиться в Донецьку, направили у відрядження до Києва, відрядження закінчувалося в п'ятницю, і працівник, вирішивши відпочити впродовж наступних вихідних днів, узяв квиток на поїзд не до Донецька, а до Маріуполя. Після повернення з відрядження цей квиток додав до звіту про використання коштів, наданих на відрядження. Чи підлягає в такому разі відшкодуванню вартість його проїзду?
21.06.11 Чи мають право ФОП платники ЄП, які надають побутові послуги в готелях (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, користування холодильником, телевізором, телефоном (крім витрат на телефоні переговори)), при розрахунках із споживачами застосовувати форми документів, затверджені наказом Укрсоюзсервіс "Про затвердження форм документів суворої звітності та Інструкції щодо їх використання", та чи можуть дані документи бути підтвердженням витрат, понесених під час відрядження?
21.06.11 Чи відноситься до розрахункового документа чек, який видається терміналом "IBOX", та чи може він бути підставою для оплати будь-яких послуг за рахунок коштів підприємства?
22.06.11 Аванс на загранкомандировку в гривнях: будет ли штраф?
22.06.11 Командировки за границу: расходы на страхование.
22.06.11 Аванс в долларах, отчитываются в евро: что в учете?
20.08.11 Чи включаються до витрат комітента (підприємства) послуги туристичного агентства (комісіонера) щодо організації проїзду, проживання, віз для відрядження працівників підприємства за кордон?
20.08.11 Командировочный за рубеж работник приобрел книжку-справочник: как правильно возместить?
20.08.11 Яка сума добових належить до виплати та може бути віднесена до витрат підприємства, якщо відрядження відбудеться за кордон? З дозволу директора підприємства у вартість оплачуваного підприємством проживання в готелі входить все за схемою «аіі іпсіите», де вартість спожитих алкогольних напоїв виділити окремо не вдається.
05.09.11 Командировки по Украине и за рубеж.
28.09.11 Изменена дата вылета из командировки: можно ли компенсировать расходы?
28.09.11 Можно ли компенсировать расходы на проживание в двухместном номере?
13.10.11 Зарубежные платные автобаны: учет расходов.
18.10.11 I. Чи вважається додатковим благом найманого працівника витрати на таксі, які були понесені ним під час відрядження в межах території України або за її межами та відшкодовані ЮО?
18.10.11 II. Чи вважається додатковим благом найманого працівника витрати на таксі, які були понесені ним під час відрядження в межах території України або за її межами та відшкодовані ЮО?
18.10.11 I. Чи виникає об'єкт оподаткування ПДФО у найманого працівника, якщо аванс на відрядження або під звіт не видавався, а Звіт про використання коштів, виданих на відрядження та під звіт, подається для відшкодування витрат, понесених за власні кошти?
18.10.11 IІ. Чи виникає об'єкт оподаткування ПДФО у найманого працівника, якщо аванс на відрядження або під звіт не видавався, а Звіт про використання коштів, виданих на відрядження та під звіт, подається для відшкодування витрат, понесених за власні кошти?
18.10.11 Аванс на командировку выплачен на личную зарплатную карточку работника. В какие сроки он должен предоставить авансовый отчет: в течение трех или пяти дней? Может ли работник не подавать вместе с авансовым отчетом документ о снятии денег с личной карточки во время командировки?
19.10.11 Новое в командировках членов экипажей: все, что нужно знать.
21.10.11 Сотрудник заплатил турсбор в командировке: можно ли его компенсировать?
21.10.11 Сверхнормативные суточные: налогообложение и учет.
02.11.11 Нужно ли облагать НДФЛ стоимость проезда на такси в командировке за границей или это обычные командировочные расходы?
08.11.11 Чи зменшується розмір добових для працівників підприємств небюджетної сфери, якщо до рахунку на проживання включено вартість одно-, дво- або триразове харчування?
09.11.11 Чи перераховується курсова різниця іноземної валюти при формуванні витрат на відрядження за кордон, якщо працівнику видано аванс на відрядження на корпоративну картку?
09.11.11 Чи може сплачувати готівкою в іно¬земній валюті за межами України працівник-водій за техобслуговування та/або ремонт службового транспорту виконавцям-нерезидентам, перебуваючи у відрядженні, із коштів отриманих авансом?
21.11.11 Расходы на командировки зарубеж.
06.12.11 Проживание с питанием: уменьшать ли суточные; проживание в 2-местном номере: возмещение и расходы.
12.12.11 Отмена командировок.
28.12.11 Положение о командировках: как разработать?
09.01.12 Отмена командировок: документальные и налоговые нюансы?
15.02.12 Компенсационные выплаты: учет и отчетность.
12.03.12 Деньги, выданные на командировку, не вернули в срок: когда нужно уплатить налог на доходы? (ВоБУ № 18-19/2012, стр. 137-138)
23.03.12 Корпоративная карточка и авансовый отчет (Бухгалерия № 12/2012, стр. 64)
29.03.12 Авансовый отчет собственной персоной: заполняем правильно и точно в срок (ВоБУ № 25/2012, стр. 34-36)
29.03.12 Перенесли срок командировки: как это оформить документально (ВоБУ № 27/2012, стр. 13-15)
29.03.12 Сельхозпредприятие получает дотацию из бюджета: какие применять нормы суточных (ВоБУ № 27/2012, стр. 30-31)
04.04.12 О налоговых проблемах с расходами на зарубежные командировки, когда в загранпаспорте не сделана отметка о пересечении границы (Бухгалтер № 11/2012, стр.36-38)
18.04.12 Хознужды в командировке: как и когда отчитываться? (ВоБУ № 33/2012, стр. 14-16)
27.04.12 Проблемные вопросы обложения НДФЛ командировочных расходов (Бухгалтер №14/2012 с.40-44)
27.04.12 Командированный работник оплатил за свой счет проживание в гостиннице за себя и за другого работника:документальные и налоговые нюансы (Бухгалтер №15/2012 с.42-43)
10.05.12 Командировки-2012: кратнко и ясно. (ВоБУ № 41/2012, стр. 45-46)
22.05.12 Зарубежные командировки (Бизнес/ССЗ №5/2012, стр. 167-171)
22.05.12 Командировочные расходы компенсирует принимающая сторона: юридически-учетные последствия (ВоБУ № 42/2012, стр. 16-17)
03.07.12 Аренда жилья у ФЛП командированным работником (НиБУ №49/2012 с.45-46)
20.08.12 Чи виникає об'єкт оподаткування ПДФО у найманого працівника, якщо аванс на відрядження або під звіт не видавався, а звіт про використання коштів, виданих на відрядження та під звіт, подається для відшкодування витрат, понесених за власні кошти?
20.08.12 Чи буде правомірним проведення заліку між підприємством та працівником – фізичною особою щодо зобов’язань із виплати заробітної плати та сумою коштів на відрядження, отриманих працівником авансом, але не використаних, якщо дати виплати зарплати та повернення невикористаних сум авансу співпадають?
02.11.12 Проезд на такси в командировке: существует ли право на расходы? (ВоБУ №99/2012, стр.30-31)
12.11.12 Працівник перебуваючи у відрядженні для вирішення виробничих питань, зокрема спілкування та листування зі своїм керівництвом, користувався Інтерне-том, за який сплачував власними коштами. Після повернення з відрядження йому відшкодовано витрати на Інтернет. Чи є така компенсація доходом працівника і чи підлягає сума такого відшкодування оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб?(Консультант №45/2012, стр.4)
23.11.12 Командировка: "неналоговые" расходы (Бухгалтерия №47/2012, стр. 46-49)
07.12.12 Чи потрібно працівнику, який під час виконання службових функцій користувався послугами маршрутного таксі, отримувати копію витягу з Державного реєстру ЮО та ФОП, який надав ці послуги, якщо є оригінал квитка для відшкодування витрат, та чи потрібно ЮО зазначати дані виплати ФОП в податковому розрахунку форми N 1ДФ?
09.12.12 Аренда авто в командировке: рассчитывать ли на налоговые расходы? (ВоБУ №108/2012, стр.11-12)
13.12.12 Аванс на командировку перечислен на личную карточку работника. В какие сроки он должен вернуть деньги, если командировка отменена? (Бухгалтерия № 50/2012, стр.65)
13.12.12 Если посадочный талон утерян, можно ли в качестве подтверждающего документа использовать, например, письмо от авиакомпании, подтверждающее пребывание пассажира на борту (Бухгалтерия № 50/2012, стр.66)
13.12.12 Какие первичные документы командированный работник должен требовать от ЧПЕНа, предоставляющего ему услуги по проживанию и транспортные услуги (Бухгалтерия № 50/2012, стр.67)
13.12.12 Не является ли нарушение проживание командированного работника в двухместном гостиничном номере из-за отсутсвия одноместных номеров (Бухгалтерия № 50/2012, стр.67)
13.12.12 Работник заболел в командировке за рубежом: что выплачивать и как отражать в учете? (ВоБУ №113/2012, стр.38-40)
03.01.13 Про відповідність дат у проїздних документах і в наказі про відрядження (Праця і зарплата №47/2012, стр.14)
12.01.13 Аванс за несостоявшуюся командировку — в счет зарплаты: правомерно ли?
21.01.13 Про збільшення добових витрат (Праця і зарплата №1/2013, стр.12)
01.02.13 Відшкодування витрат за користування кондиціонером (Праця і зарплата №3/2013, стр.15)
01.03.13 Чи передбачені терміни повернення коштів підприємством працівнику, який витратив власні кошти на господарські потреби або у відрядженні?
01.03.13 За яким валютним курсом відображаються кошти, використані працівником під час перебування у службовому відрядженні за кордоном, у разі: використання коштів у межах виданого авансу; здійснення витрат частково за рахунок власних коштів працівника (після вичерпання суми авансу) у вільноконвертованій валюті, а звіт подається у валюті країни відрядження?
06.03.13 Питание работника в командировке включили в счет за проживание: корректировать ли суточные? (ВоБУ №20/2013, стр.53)
06.03.13 Расчитываем и подкрепляем дифференцированный размер суточных (ВоБУ №20/2013, стр.55)
25.03.13 Заполнение авансового отчета: сложные детали простого механизма
26.03.13 Мультивалютный авансовый отчет: заполняем без ошибок (ВоБУ №27/2013, стр.28)
19.04.13 Просимо надати роз'яснення щодо правомірності включення до витрат та необхідності нарахування податку на доходи фізичних осіб у випадку, коли дата початку або закінчення відрядження не співпадає з датою на проїзних документах (залізничні або авіаквитки). (Консультант №13/2013, стр.5)
19.04.13 Виплата авансу на відрядження (Праця і зарплата №13/2013, стр.15)
19.04.13 Закупка сельхозпродукции на рынке (Бухгалтерия №14/2013, стр.70-72)
16.05.13 Чай в поезде с привкусом суточных: возмещают ли его стоимость (ВоБУ №42/2013, стр.46)
17.05.13 Заполнение авансового отчета: сложные детали простого механизма
20.05.13 Командировка в поселок без гостиницы: судьба расходов на проезд до ближайшего города (ВоБУ №43/2013, стр.44-45)
20.05.13 Можно ли командированному компенсировать расходы на обмен железнодорожного билета (ВоБУ №43/2013, стр.45-46)
28.05.13 Оплата авиабилетов личной платежной карточкой (Бухгалтерия №20/2013, стр.76-77)
28.05.13 Працівник підприємства під час виконання службового завдання оплачував послуги сторонньої організації за власні готівкові кошти, але не зміг надати відповідні первинні документи (загубив їх). Зазначені суми коштів не були компенсовані. Через місяць він знайшов документи та подав авансовий звіт. Чи не виникне податкових ризиків в разі компенсування коштів, враховуючи що авансовий звіт та документи надано через місяць (аванс не видавався)?
03.06.13 Два в одном, или Компенсация расходов на оплату стоимости проживания на основании общего счета, выписанного на двоих лиц
03.06.13 Директор купил товар за свои средства (документы составлены на него): можно ли вернуть ему средства через подотчет?
03.06.13 Можно ли выдать средства под отчет учредителю предприятия, который не является его работником?
04.06.13 Личная платежная карточка в командировке: нужен ли чек банкомата (ВоБУ №49/2013, стр.33)
25.06.13 Закупка сельхозпродукции у населения (Бухгалтерия №23/2013, стр.55-58)
25.06.13 Відрядження за кордон: рахуємо правильно (Зарплата №6/2013, стр.64-70)
30.07.13 Оплачен проезд члена наблюдательного совета: удерживать ли НДФЛ (ВоБУ №67/2013, стр.40-41)
08.08.13 Працівник нашої організації та працівник іншої установи для проведення перевірки вибували одночасно у відрядження до одного і того самого тіста та організації. Ними було придбано один квиток на двох осіб на потяг до місця відрядження. Після повернення з відрядження наш працівник подав до бухгалтерії копію цього квитка, в якому зазначалася загальна сума квитка та кількість перевезених по ньому осіб (2), а оригінал самого квитка, за словами нашого співробітника, забрав працівник іншої установи і передав до своєї бухгалтерії.Чинне законодавство передбачає можливість оформлення одного проїзного квитка на кількох осіб. Чи можна в такому разі відшкодувати вартість проїзду відрядженому працівникові на підставі копії проїзного квитка? (Праця і зарплата №28/2013, стр.17)
08.08.13 Працівник вибуває на потязі з місця відрядження ввечері, а прибуває до місця постійної роботи вранці наступного дня, у квитку зазначено — «чай 2». Як відшкодувати відрядженому працівникові витрати на проїзд, якщо вартість чаю не виділена окремо? У якому розмірі відшкодовувати добові витрати — як один раз дворазове харчування чи як два рази одноразове? (Праця і зарплата №28/2013, стр.17)
30.08.13 З набранням чинності наказом Мінфіну України від 07.07.2012 р. № 807 уточнюється розмір добових витрат у випадку, якщо вартість харчування включається до рахунків на найм житлового приміщення, проїзних документів без визначення конкретної суми. Як правильно утримувати вартість чаю, включену до проїзного квитка на потяг, зважаючи на те, що це не є повним одно-, дво— чи триразовим харчуванням (сніданок, обід, вечеря)?
04.09.13 Чи може бухгалтерія не прийняти звіт від довіреної особи про використання коштів, виданих під звіт, разом з невитраченим залишком готівки, у разі якщо така довірена особа не подала документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо)?
21.10.13 Отмена командировки: сроки возврата аванса, документальные и налоговые нюансы (Бухгалтер №4/2013, стр.32-34)
21.10.13 Туристическо-деловые командировки, или Минфин, ты не прав! (Бухгалтерия №40/2013, стр.54-57)
24.10.13 Чи є об'єктом оподаткування ПДФО сума витрат, відшкодована підприємством відрядженому працівнику на проживання в двомісному номері?
24.10.13 Чи застосовуються штрафні санкції за порушення терміну подання звіту про використання коштів, отриманих на відрядження, до працівника підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, який у відрядженні захворів, але листок непрацездатності відкрив лише в день повернення з відрядження?
21.11.13 Оплата командировочных расходов за границей по корпоративной карточке (Бухгалтер №14/2013, стр.29-31)
06.12.13 Работник оформил загранпаспорт и получил визу, а поездку отменили: как быть с расходами (ВоБУ №108/2013, стр.38-39)
06.12.13 Проживание в 2х-местном номере: можно ли компенсировать (ВоБУ №108/2013, стр.40-41)
11.03.14 Повернення з відрядження у вихідні та святкові дні (Праця і зарплата №8/2014, стр.15)
20.03.14 Загранкомандировки, ТОП-10: вторая пятерка (НИБУ №22/2014 с.26)
07.04.14 Можно ли для директора установить повышенный размер суточных по сравнению с размером суточных, установленным другим работникам предприятия?)
16.04.14 Чи вважається розрахунковим документом роздрукований електронний проїзний квиток на залізничному транспорті?
29.05.14 Проживание в гостинице: один оплатил за двоих
04.06.14 Командировка, трудовые обязанности и средняя зарплата (Бухгалтерия №22/2014 стр.69-72)
05.06.14 Какой билет, такой и проезд (Бухгалтер №19/2014 стр.16)
05.06.14 Щодо затримання у відрядженні (Праця і зарплата №20/2014 стр.14-15)
12.08.14 Комиссия за возвращенный авиабилет: компенсируем и включаем в расходы (ВоБУ №72 стр.40)
27.08.14 Про розмір добових витрат у разі неповного робочого дня (Праця і зарплата №31/2014, стр.15)
09.10.14 Документы подтверждающие осуществление командироочных расходов (Вестник Миндоходов №35/2014, стр.34)
26.11.14 Командировка с ежедневнім возвращением домой: как оплачивать проезд (Все о Бухучете №101/2014, стр.37)
26.11.14 СЭЗ "Крым": тонкости направления в командировку (Все о бухучете №102/2014, стр.40-41)
170.9.1 02.10.12 Считается ли нарушением кассовой дисциплины проведение запоздавшего авансового отчета, если деньги подотчетному лицу не выдавались и он потратил свои? Не является ли нарушением компенсация (выплаты из кассы) этих расходов работнику предприятия? (Консультант №39/2012 с.11)
13.05.13 Які строки звітування підзвітної особи, яка витратила власні кошти на закупівлю товарів для потреб підприємства, та чи передбачена відповідальність за несвоєчасне звітування такої особи?
20.03.14 Чи вважається об'єктом оподаткування ПДФО збільшення розміру сум добових витрат на відрядження понад встановлені норми на підставі рішення керівництва?
09.04.14 Расходы на командировку и за разъездной хорактер работ (Вестник Миндоходов №13/2014 стр.28-30)
170.9.1"б" 10.10.13 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума, сплачена підзвітною особою для проведення представницьких витрат юридичної особи (не в рекламних цілях)?
170.9.2 22.02.11 Подотчетные средства.
02.03.11 Наслідки з ПДФО при несвоєчасносу поверенні підзвітної суми.
04.08.11 Чи може бухгалтерія не прийняти звіт від довіреної особи про використання коштів, виданих під звіт разом з невитраченим залишком готівки, у разі якщо така довірена особа не подала документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо)?
20.12.11 Відповідальність за неналежне звітування при закордонних відрядженнях.
20.12.11 В який термін працівник має повернути кошти, видані на відрядження або під звіт, за умови що відрядження не відбулось внаслідок захворювання такого працівника?
21.10.12 Можно ли выдать новые «командировочные» при продлении командировки?
06.12.13 Подотчет при болезни работника (Бухгалтерия №48/2013, стр.73)
28.03.14 Расписка в авансовом отчете: отрывать или не отрывать?
13.05.14 Які строки звітування підзвітної особи, яка витратила власні кошти на закупівлю товарів (послуг) для потреб підприємства, та чи передбачена відповідальність за несвоєчасне звітування такої особи?
11.08.14 Если работник из одной командировки сразу же был направлен в следующую, может ли бухгалтерия по первой командировке принять авансовый отчет и перечислить ему денежные средства на карту, если он находится в это время в командировке? Может ли работник отчитаться по двум командировкам сразу?
03.10.14 Чи перераховуються курсові різниці іноземної валюти при формуванні витрат на відрядження за кордон, якщо працівнику видано аванс на відрядження на корпоративну картку?
09.10.14 Занранкомандировка: по какому курсу расчитывать суточные (Все о бухучете №91/2014, стр.55-56)
26.11.14 Расписка из авансового отчета: надо ли ее выдавать работнику (Все о Бухучете №101/2014, стр.36-37)
170.9.3 13.12.12 В какие сроки командированный работник должен представить авансовый отчет, если аванс перечислялся на его личную карточку (Бухгалтерия № 50/2012, стр.64)
13.12.12 Может ли командированный работник снимать суточные с банковского счета предприятия посредством корпоративной карточки? (Бухгалтерия № 50/2012, стр.65)
170.9.3 "а" 03.04.11 Використання корпоративних платіжних карток під час відрядження.
170.10 31.01.11 Одержання статусу податкового резидента України
10.02.11 Порядок визначення резентського статусу фізособи - нерезидента
04.02.11 По какой ставке налога на доходы физических лиц облагаются доходы в виде заработной платы, начисленные (выплаченные) физическому лицу — нерезиденту с 01.01.2011 г.?
12.04.11 I. За якою ставкою підлягають оподаткуванню ПДФО доходи ФО - нерезидента у вигляді роялті з урахуванням норм міжнародної угоди про уникнення подвійного оподаткування з Російською Федерацією?
12.04.11 II. За якою ставкою підлягають оподаткуванню ПДФО доходи ФО - нерезидента у вигляді роялті з урахуванням норм міжнародної угоди про уникнення подвійного оподаткування з Російською Федерацією?
13.04.11 I. Чи повинен резидент - ЮО при виплаті доходів з джерелом походження з України на користь нерезидента - ФО утримувати податок з таких доходів згідно з нормами ст. 160 ПКУ?
13.04.11 II. Чи повинен резидент - ЮО при виплаті доходів з джерелом походження з України на користь нерезидента - ФО утримувати податок з таких доходів згідно з нормами ст. 160 ПКУ?
20.04.11 Иностранец и НДФЛ: плательщик налога без ответственности?
12.03.12 Трудоустройство иностранцев в Украине и налогообложение их зарплаты (Бухгалтер № 7/2012, стр. 40-44)
19.09.12 Налогообложение доходов физических лиц - нерезидентов (НиБУ №72/2012 с.33-38)
12.04.13 Оподаткування роялті (Консультант №12/2013, стр.6)
13.11.13 Як оподатковуються проценти за договором позики між юридичною особою – резидентом України (позичальник) та юридичною і фізичними особами – резидентами Литви (позикодавці)?
13.02.14 Чи надає контролюючий орган іноземцю довідку про підтвердження статусу резидента України (Консультант №4/2014, стр.14-15)
31.03.14 Выплачиваем дивиденды нерезиденту: правила налогообложения
170.10.1 27.07.11 Чи має право ФО - нерезидент, яка зареєстрована підприємцем, застосовувати спрощену систему оподаткування?
05.09.11 Оплата вартості проживання працівника-іноземця.
08.11.11 Чи необхідно утримувати ПДФО при розрахунках між ЮО (ФОП) та ФО, яка зареєстрована як ФОП на території Росії, з урахуванням Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Росією?
06.12.13 Чи має право резидент-ЮО керуватись нормами ст.160 при виплаті доходу нерезиденту-ФО (Консультант №46/2013, стр.14)
18.08.14 Яким чином оподатковується дохід, отриманий від продажу земельної ділянки (отриманої в процесі безкоштовної приватизації) ФО - нерезидентом, яка на момент придбання даної ділянки мала статус резидента України?
170.10.2 19.09.13 Продаж корпоративних прав учасником ТОВ – нерезидентом-фізособою
170.10.3 02.04.14 Возврат доли в уставном капитале физлицу-нерезиденту: особенности учета у ООО (ВоБУ №29/2014 с.8-9)
170.10.4 29.02.12 Якщо іноземець прожив в україні більше 183 днів...
29.02.12 Когда работнику-иностранцу необходимо преставлять украинскую декларацию о доходах?(Бухгалтер № 6/2012, стр. 40-41)
170.10.5 14.09.12 Будинок культури та відпочинку населення склав угоду з іноземним співаком (із Болгари) про надання вказаному співаку та його колективу концертного майданчика для виступу перед глядачами.Який порядок оподаткування податком з доходів фізичних осіб доходів від гастрольних заходів іноземного співака та його колективу?(Консультант №37/2012 с.8)
19.09.12 Доходы нерезидентов от участия в гастрольных мероприятиях. (НиБУ №72/2012 с.41)
170.11 25.06.11 Налогообложение иностанных доходов резидента.
16.05.13 Налогообложение иностранного дохода, полученного от продажи недвижимого имущества (ВНСУ №17-18/2013, стр.24-25)
01.08.13 Налогообложение переводов физлицам из-за границы
01.08.13 Норма о налоге с денежных переводов из-за границы существует уже десять лет
18.11.13 Инвестирование резидентами ценных бумаг за рубеж: особенности налогообложения (Вестник Миндоходов №40/2013, стр.30-31)
06.12.13 Для чего украинца считать нерезидентом (Бухгалтерия №48/2013, стр.43-44)
06.12.13 Очередные изменения в НКУ (анализируем Закон № 657). Прочие изменения: резидентский статус для НДФЛ
31.03.14 Получаем дивиденды: отражаем их в налоговом и бухгалтерском учете
170.11.1 01.08.12 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО на території України дохід, отриманий ФО-іноземцем із-за кордону, якщо він перебував на території України понад 183 календарних днів?
06.12.13 Будут ли считать нерезидентом ФЛ, которое имеет право на постоянное проживание за рубежом (ВоБУ №106/2013, стр.31)
19.12.13 Відповідно до абз. 2 пп. 170.11.1 ПКУ якщо особа має право постійного проживання на території іноземної країни, вона вважається такою, що не проживає в Україні. На які саме відносини поширюється дія цієї норми і чи не суперечить вона пп. 14.1.213 ПКУ, який фізособою-резидентом визначає фізичну особу, яка має місце проживання в Україні?
170.11.2 28.10.14 Право на зачисление НДФЛ, уплаченного за пределами Украины (Вестник Миндоходов №37/2014, стр.31)
171.2 12.04.11 Яким чином оподатковується дохід, отриманий ФО від надання в оренду рухомого майна ФО?
24.04.13 Яким чином оподатковується дохід ФО - резидента від продажу корпоративних прав на території України, якщо такий дохід надходить із-за кордону?
172 17.02.11 Продажа недвижимости: ГНАУ разъясняет правила налогообложения.
22.02.11 Налогообложение доходов от продажи и обмена недвижимого имущества.
16.07.11 Чи виникає об'єкт оподаткування у ФО, якщо в зв'язку з невиконанням ФО умов кредитного договору банк вилучає заставлене нерухоме чи рухоме майно та бере його на свій баланс як основний засіб?
19.07.11 Яким чином буде оподатковуватися дохід, отриманий від продажу фізичною особою нерухомого майна (1/2 частина квартири), яка перебуває у власності фізичної особи менше трьох років, інша 112 частини квартири, яка перебуває у її власності понад три роки? Яким чином буде оподатковуватися дохід від продажу окремих частин квартири у разі якщо право власності фізичної особи на такі об'єкти нерухомості оформлено одним правовстановлюючим документом?
19.07.11 За якою адресою має бути сплачено податок на доходи фізичних осіб, якщо під час нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири у продавця немає постійного місця проживання?
08.09.11 Новые правила налогообложения доходов от продажи и наследования недвижимости.
172.1 31.01.11 Вартість будинку для продажу та податок с доходів
12.04.11 Який порядок оподаткування доходу, отриманого від першого продажу ФО житлового будинку, який у власності більше трьох років, але розташований на земельній ділянці, яка перебуває у власності платника податку менше трьох років?(1)
12.04.11 Який порядок оподаткування доходу, отриманого від першого продажу ФО житлового будинку, який у власності менше трьох років, але розташований на земельній ділянці, яка перебуває у власності платника податку більше трьох років?(2)
11.05.11 Налогообложение дохода, полученного от продажи недвижимости в виде частей дома, приобретенных в собственность в разные годы.
01.08.12 Яким чином оподатковується ПДФО дохід від продажу житлового будинку, що розташований на межі двох земельних ділянок (оформлених різними державними актами)?
09.08.11 Яким чином оподатковується дохід, отриманий від продажу житлового будинку, якщо протягом звітного року відбувся продаж гаража?
22.01.13 Покупка недвижимости у физлица: как сэкономить на НДФЛ
14.05.13 Яким чином оподатковується продаж нерухомого майна, отриманого у спадщину чи у подарунок фізичною особою, за умови перебування частини такого майна у власності понад три роки, а іншої частини менше трьох років?
06.12.13 Налогообложение доходов, полученных ФЛ от осуществления операций с недвижимостью (жилой дом в собственности более 3х лет, а участок - превышает нормы бесплатной передачи) (Вестник Миндоходов №43/2013, стр.38)
172.2 12.04.11 Який порядок оподаткування доходу, отриманого від першого продажу ФО житлового будинку, який у власності більше трьох років, але розташований на земельній ділянці, яка перебуває у власності платника податку менше трьох років?
12.04.11 Який порядок оподаткування доходу, отриманого від першого продажу ФО житлового будинку, який у власності менше трьох років, але розташований на земельній ділянці, яка перебуває у власності платника податку більше трьох років?
04.08.11 Чи оподатковується ПДФО дохід від продажу житлового будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташований такий будинок), що перебуває у власності ФО понад три роки, якщо земельна ділянка перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України?
22.11.11 Чи відображається у податковому розрахунку за ф. N 1ДФ сума доходу, отримана ФО від здійснення операції з повернення коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених нею до статутного капіталу емітента корпоративних прав (ЮО)?
03.09.13 Чи виникає об'єкт оподаткування ПДФО у ФО - покупця при розірванні договору купівлі-продажу нерухомого майна між фізичними особами - резидентами?
24.04.14 Яким чином оподатковується ПДФО, отриманий ФО від продажу протягом звітного податкового року другого об'єкту житлової нерухомості (квартири), у разі якщо перший об'єкт (квартира) була внесена ФО (власником) до статутного фонду юридичної особи?
172.3 12.04.11 Які органи уповноважені проводити оцінку нерухомого майна у разі його продажу (обміну) з метою визначення бази оподаткування ПДФО та якими документами передбачено порядок її проведення?
16.06.11 Как уплачивать налог на доходы при обмене недвижимостью между физлицами?
25.10.11 Яку оціночну вартість нерухомого майна у вигляді земельної ділянки, що продається (обмінюється), слід застосовувати при розрахунку ПДФО з одержуваного доходу?
23.11.11 Оценка недвижимости для продажи: новые правила.
29.11.11 Як провадити оцінку нерухомого майна та землі при їх продажу?
07.12.11 Чи виникає об'єкт оподаткування у разі виплати податковим агентом ФО забезпечувальної суми за попереднім (не основним) договором купівлі-продажу нерухомого майна?
12.12.11 Меняем квартиру физлица на машину юрлица с доплатой: тонкости налогообложения.
03.12.12 Яку оціночну вартість нерухомого майна у вигляді земельної ділянки, що продається (обмінюється), слід застосовувати при розрахунку ПДФО з одержуваного доходу?
17.05.13 Единоналожник продает помещение ниже оценочной стоимости
15.08.13 Чи виникає об'єкт оподаткування у разі виплати податковим агентом ФО забезпечувальної суми за попереднім (не основним) договором купівлі-продажу нерухомого майна? (Консультант №31/2013, стр.4)
21.11.13 Когда обязателен Порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей (Бухгалтер №13/2013, стр.28-29)
25.11.13 Оценка имущества физических лиц: когда и зачем?
172.4 12.04.11 Які органи уповноважені проводити оцінку нерухомого майна у разі його продажу (обміну) з метою визначення бази оподаткування ПДФО та якими документами передбачено порядок її проведення?
172.5 12.04.11 Куди сплачується ПДФО при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу нерухомого майна між ФО?
172.5 "б" 17.04.13 Чи виникає об'єкт оподаткування у ФО, якщо банк вилучає заставлене нерухоме чи рухоме майно та бере його на свій баланс як основний засіб у зв'язку з невиконанням такою ФО умов кредитного договору?
172.6 16.07.11 Чи необхідно ЮО сплачувати ПДФО у разі укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки з ФО, якщо ФО самостійно сплатила суму податку до моменту нотаріального посвідчення договору?
16.07.11 Хто виступає податковим агентом при виплаті грошової компенсації у разі звільнення за переводом ФО на інше підприємство за не використані ним дні щорічних відпусток, за його бажанням перерахованої на рахунок підприємства, на яке він переводиться?
22.11.11 Налог на доходы уплачен, а сделка купли-продажи недвижимости отменена: как вернуть налог?
172.7 22.08.12 Подскажите, пожалуйста, если юридическое лицо в соответствии с договором купли-продажи имущества приобрело (за денежные средства) недвижимое имущество у физического лица:кто выступает налоговым агентом;нужно ли удерживать НДФЛ во время выплаты; кто уплачивает НДФЛ в бюджет;кто отражает в ф. № 1ДФ выплаченную сумму за недвижимое имущество при условии, что сделка оформлялась через нотариуса, 5 % налога уплачено физическим лицом до начала нотариального оформления?
11.06.14 Яким чином повернути ПДФО, який був самостійно сплачений ФО до моменту здійснення нотаріальних дій при укладанні договору купівлі-продажу нерухомого майна з ЮО (ФОП)?
172.8 03.12.12 Чи виникає об'єкт оподаткування у ФО, якщо в зв'язку з невиконанням ФО умов кредитного договору банк вилучає заставлене нерухоме чи рухоме майно та бере його на свій баланс як основний засіб?
03.12.12 Яким чином оподатковується ПДФО вартість майна, отриманого ФО - набувачем згідно умов договору довічного утримання?
172.9 17.09.12 Продажа (обмен) объектов недвижимости (ВНСУ №33/2012 с.25-27)
19.09.12 Доход от продажи (обмена) недвижимого имущества (НиБУ №72/2012 с.38-39)
172.10 06.12.13 Налогообложение доходов, полученных ФЛ от осуществления операций с недвижимостью (продажа квартиры,1/2 часть которой в собственности более 3х лет, а вторая 1/2 часть - менее) (Вестник Миндоходов №43/2013, стр.38)
172.11 12.04.11 Які органи уповноважені проводити оцінку нерухомого майна у разі його продажу (обміну) з метою визначення бази оподаткування ПДФО та якими документами передбачено порядок її проведення?
09.08.11 З якої грошової оцінки (проведеної органами бюро технічної інвентаризації чи експертної) слід утримувати ПДФО при продажу нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки?
03.12.12 Які органи уповноважені проводити оцінку нерухомого майна у разі його продажу (обміну) з метою визначення бази оподаткування ПДФО та якими документами передбачено порядок її проведення?
21.11.13 Когда обязателен Порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей (Бухгалтер №13/2013, стр.28-29)
25.11.13 Оценка имущества физических лиц: когда и зачем?
173 22.02.11 Налогообложение операций по отчуждению движимого имущества.
06.04.11 Налогообложение операций по продаже или обмену объектов движемого имущества через комиссионный магазин.
12.04.11 Як оподатковується передача автомобіля ФО іншій ФО за довіреністю?
12.04.11 Що таке рухоме майно у визначенні ПКУ?
26.04.11 Какая ставка налога при продаже движимого имущества (не автомобиля)? Например, лома драгметаллов, компьютера. Мы считаем, что 5 %, а налоговая считает, что 15 (17) %, аргументируя тем, что это гражданско-правовой договор.
16.07.11 Чи виникає об'єкт оподаткування у ФО, якщо в зв'язку з невиконанням ФО умов кредитного договору банк вилучає заставлене нерухоме чи рухоме майно та бере його на свій баланс як основний засіб?
16.07.11 Який порядок оподаткування податком з доходів фізичних осіб доходів від операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна?
20.09.11 Який порядок оподаткування доходу, отриманого ФОП платником ЄП від продажу власного рухомого майна, якщо у Свідоцтві про сплату ЄП зазначений вид діяльності «Продаж транспортних засобів»?
03.04.12 Як обкладається ПДФО продаж автомобіля за генеральною довіреністю?
05.03.13 Продажа ЧПЕНом легкового авто: как было и как стало
21.03.14 Особливості оподаткування і декларування окремих видів доходів громадян. (Праця і зарплата №10/2014 с.22-23)
11.08.14 Чи виконує орган Державтоінспекції МВС України (ДАІ) функції податкового агента у разі здійснення фізичними особами операцій з продажу транспортних засобів?
09.10.14 Юрлицо купило авто у физлица: кто и как уплачивает налог на доходы (ВоБУ №86/2014, стр.14-15)
173.1 25.03.11 Об обложении НДФЛ при обмене автомобиля на продукцию жизнедеятельности юрлица.
16.07.11 Яким чином оподатковується дохід, отриманий ФО від продажу права вимоги на нерухоме майно у вигляді житлового приміщення в будинку, будівництво якого не завершено та не здано в експлуатацію?
21.02.13 Нові правила визначення вартості ТЗ, виходячи з якої сплачується податок з доходів, отриманих від їх продажу
01.11.13 Берегись автомобиля… или Если автомобиль вам продает гражданин
18.11.13 Налогообложение доходов, полученных ФЛ за сданный (проданный) лом черных металлов (Вестник Миндоходов №40/2013, стр.28-29)
21.11.13 Когда обязателен Порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей (Бухгалтер №13/2013, стр.28-29)
25.11.13 Оценка имущества физических лиц: когда и зачем?
173.2 01.02.13 Продажа транспортных средств физическими лицами: изменения в налогообложении (Бухгалтерия №3/2013, стр.70-73)
16.09.13 НДФЛ при продаже легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда (Бухгалтерия №36/2013, стр.72-75)
173.3 25.10.11 Яким чином оподатковується дохід, отриманий від продажу рухомого майна (вживаних речей) за посередництвом ЮО - комісіонера?
21.12.12 До якого бюджету необхідно сплатити ПДФО ФО при продажу рухомого майна за посередництвом ЮО (не комісіонера), за умови що договір купівлі-продажу не посвідчується нотаріально?
27.07.13 Хто е податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб у випадку здійснення операцій щодо оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів?(Консультант №29/2013 с.5)
01.11.13 Комиссионная торговля: если комитент — физлицо
173.4 07.02.11 Як правильно обчислити ПДФО у випадку обміну підприємтсвом власної продукції на належний на праві власності автомобіль громодянина?
21.06.12 Хто є платником ПДФО у разі продажу повіреною особою рухомого майна?
17.04.13 Чи виникає об'єкт оподаткування у ФО, якщо банк вилучає заставлене нерухоме чи рухоме майно та бере його на свій баланс як основний засіб у зв'язку з невиконанням такою ФО умов кредитного договору?
18.09.13 Хто є платником ПДФО у разі продажу повіреною особою рухомого майна?
173.6 19.09.12 Доход от продажи движимого имущества (НиБУ №72/2012 с.39-40)
174.1"в" 12.03.12 Как платить налог на доходы при дарении доли в уставном фонде? (ВоБУ № 18-19/2012, стр. 119-120)
174.2.2 18.05.12 Чи оподатковується ПДФО дохід у вигляді подарунку, отриманий ФО - резидентом від ФО - резидента, що не є членом сім'ї першого ступеня, якщо договір дарування розірвано в наступному році?
17.06.14 За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковується вартість успадкованого майна, яке отримується фізичною особою, що має статус дитини-сироти або дитини-інваліда, але якій виповнилось 18 років, від фізичної особи - резидента, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення?
174.2.3 17.09.12 Наследство (ВНСУ №33/2012 с.24-25)
19.09.12 Чи оподатковується спадщина, отримана у 2011 році громадянкою Росії (дочкою) від спадкодавця – громадянки України (мати)? Якщо так, то за якою ставкою, хто і як повинен сплатити податок?
13.02.14 Чи надає контролюючий орган іноземцю довідку про підтвердження статусу резидента України (Консультант №4/2014, стр.14-15)
174.3 12.04.11 В який момент виникає об'єкт оподаткування ПДФО при нотаріальному посвідченні спадкового договору?
01.08.12 Хто буде податковим агентом та який порядок сплати ПДФО у разі успадкування ФО - резидентом та нерезидентом права на вклад у банку з 01.07.2012 р.?
174.4 12.04.11 В який момент виникає об'єкт оподаткування ПДФО при нотаріальному посвідченні спадкового договору?
174.6 14.04.11 Оподаткування НДФЛ при безоплатній передачі корпоративних прав однією фізособою іншій.
14.12.12 Як оподатковується ПДФО дохід ФО у вигляді безоплатно отриманих корпоративних прав (частки в статутному фонді ЮО) від іншої ФО - засновника підприємства, яка не є членом сім'ї першого ступеня споріднення?
01.11.13 Чи оподатковується ПДФО дохід у вигляді подарунка, отриманий ФО - резидентом від ФО - резидента, що не є членом сім'ї першого ступеня, якщо договір дарування розірвано у звітному році?
03.07.14 Бесплатное получение физическим лицом дохода в виде корпоративных прав (Вестник Миндоходов №24/2014 стр.57)
175 25.02.13 Бонус для домашнего очага: подучаем налоговую скидку за ипотечный кредит (ВоБУ №14/2013, стр.13-17)
13.05.13 Який алгоритм розрахунку податкової знижки суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом?
175.1 16.05.13 Чи має право фізична особа, яка скористалася умовами молодіжного житлового кредиту, на податкову знижку (Консультант №16/2013, стр.11)
176.1 04.04.11 Чи буде врегульовано питання щодо форми декларації про доходи для держчиновників?
08.07.11 Новый отченый расчет по 1 ДФ.
176.1 "а" 12.04.11 Яка передбачена відповідальність за неналежне ведення або не ведення Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу ФО, що отримує доходи у вигляді інвестиційного прибутку?
19.05.14 Яка передбачена відповідальність за неналежне ведення або не ведення Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу ФО?
176.1 "в" 12.04.11 В який момент виникає об'єкт оподаткування ПДФО при нотаріальному посвідченні спадкового договору?
176.1 "є" 03.04.12 Яку кількість місяців необхідно враховувати при проведенні перерахунку ПДФО при поданні річної декларації про майновий стан і доходи ФО при отриманні доходів у вигляді заробітної плати від декількох податкових агентів, за умови, що перевищення понад 10 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного податкового року, допущено лише у деяких місяцях?
22.05.12 Декларирование НДФЛ: правила изменились, но упростились ли? (Бухгалтерия № 20/2012, стр. 51-52)
30.05.12 Продолжаем анализировать новіе изменения в НКУ, касающиеся НДФЛ (Бухгалтер №19/2012, стр. 32-33)
21.06.12 Який алгоритм розрахунку ПДФО, якщо ФО отримувала доходи від декількох податкових агентів у вигляді заробітної плати та за цивільно-правовими договорами і при цьому загальна річна сума такого доходу перевищила сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року?
09.07.12 Який алгоритм розрахунку ПДФО при поданні річної декларації про майновий стан і доходи за 2011 рік, якщо ФО отримувала доходи у вигляді заробітної плати від декількох податкових агентів за умови, що один з податкових агентів застосовував ПСП?
25.03.13 Доходы, которые отражаются в приложении 7 к годовой декларации
13.02.14 Как применять шкалу ставок налога на доходы к годовому доходу (ВоБУ №12/2014, стр.25-27)
20.03.14 Яким чином розраховується ПДФО при поданні річної декларації про майновий стан і доходи ФО, у разі отримання доходу у вигляді заробітної плати та іноземного доходу, інвестиційного або іншого доходу, що оподатковується за ставкою згідно з п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України?
26.05.14 Яким чином розраховується ПДФО при поданні річної декларації про майновий стан і доходи ФО, у разі отримання доходу у вигляді заробітної плати та іноземного доходу, інвестиційного або іншого доходу, що оподатковується за ставкою згідно з п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України?
176.1 "ж" 18.07.14 Яким чином з 01.07.2014 здійснюється розрахунок ПДФО при проведенні річного перерахунку доходів ФО у вигляді процентів, роялті та інвестиційного прибутку?
176.2 17.01.11 Подарочная эстафета: предприятие-НДФЛ-работник.
22.02.11 Ответственность работодателя.
02.03.11 Месячная декларация по НДФЛ: рекомендации по заполнению.
02.03.11 Чи перераховувати до бюджету ПДФО з нарахованої, але не виплаченої, зарплати?
10.03.11 Заполнение налоговой декларации по НДФЛ.
10.03.11 Пеня: новые правила применения.
21.03.11 Обособленные подразделения: как платить налог на доходы и отчитываться?
06.04.11 Я та мій чоловік плануємо подарувати свою приватизовану квартиру синові — громадянинові України, але постійно проживаючому в Німеччині. Яким чином буде оподатковуватися такий дарунок?
05.05.11 Форма № 1ДФ: признак дохода под кодом «133».
05.05.11 Податкову звітність дійсно спрощено. Ознаку доходу «133» в формі №1ДФ заповнювати не потрібно, - Віталій Захарченко відповів на найпопулярніші питання платників.
08.09.11 I. Яка передбачена відповідальність для податкового агента у разі самостійного виявлення і виправлення помилки у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку?
08.09.11 II. Яка передбачена відповідальність для податкового агента у разі самостійного виявлення і виправлення помилки у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку?
19.04.13 Обособленные подразделения: как платить налог на доходы и отчитываться?
176.2 "б" 18.04.11 Как исправлять ошибки в ф. № 1ДФ, и спасет ли исправление от санкций?
18.04.11 Обновленная форма № 1ДФ: заполняем вместе.
18.04.11 Обновленная форма № 1ДФ (приложение к консультации).
18.04.11 Ответственность за несвоевременное предоставление и за ошибки в ф. № 1ДФ.
20.04.11 Зарплата выплачена с наличной выручки в последний день месяца: как правильно заполнить отчетность по налогу на доходы.
21.04.11 В какой строке формы 1ДФ, декларации по НДФЛ и отчета в ПФУ отражать внешних совместителей, работающих на 0,5 ставки?
28.04.11 Чи необхідно житлово-комунальним господарствам відображати у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. 1ДФ (ознака доходу "128") суму житлових субсидій або дотацій?
29.04.11 Заработная плата и НСЛ в налоговом расчете по форме № 1ДФ: практические примеры.
29.04.11 Налоговый расчет по форме № 1ДФ: составляем впервые по новой форме.
29.04.11 Исправление ошибок в Налоговом расчете по форме № 1ДФ.
29.04.11 Налоговый расчет по форме № 1ДФ: отражение доходов физлиц.
05.05.11 За якою ознакою доходу відображається в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. N 1ДФ сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що вноситься за рахунок роботодавця?
11.05.11 В ф. № 1ДФ отражаются только несвоевременно возвращенные подотчетные суммы.
11.05.11 Денежные взносы в уставный фонд не надо отражать в ф. № 1ДФ.
11.05.11 Начисление ECB на зарплату в ф. № 1ДФ не отражают.
16.05.11 Форма № 1ДФ и сумма ЕСВ, начисленная работодателем.
16.05.11 У зв 'язку з тим що фізична особа, яка мала заборгованість по електроенергії більше 3 років померла, підприємство списує таку безнадійну заборгованість. Чи є підприємство податковим агентом, і чи потрібно повідомляти про це органи ДПС, при цьому ідентифікаційного номера фізичної особи у підприємства немає?
17.05.11 Чи необхідно при заповненні податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. N 1ДФ суму єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що вноситься за рахунок роботодавця, відображати по кожному працівнику окремо?
17.05.11 Яким чином подавати податковий розрахунок за ф. N 1ДФ за відокремлений підрозділ та який порядок подання копій податкових розрахунків до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу у разі, коли платник податків подає податкові розрахунки у паперовому вигляді?
21.05.11 Чи необхідно відображати в графі 3 податкового розрахунку суму доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і суму утриманого з них податку за ф. № 1ДФ виплати по листках непрацездатності, що не виплачені Фондом соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності, та відповідну суму утриманого податку в графах 4а та 4?
21.05.11 Яким чином заповнюється графа 4 податкового розрахунку за ф. № 1ДФ, якщо сума податку з доходів фізичних осіб перераховується до бюджету у наступному місяці одночасно із виплатою заробітної плати, але цей місяць відноситься до іншого звітного податкового кварталу?
24.05.11 Яку суму коштів необхідно відображати в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку заф. N 1ДФ, а саме: всю суму коштів, що видані на відрядження або під звіт, чи тільки суму коштів, що не повернуті своєчасно та з яких утримано податок на доходи фізичних осіб?
25.05.11 Чи відображається банком в Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. N 1ДФ дохід у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, який виплачується фізичній особі?
26.05.11 Нужно ли в ф. № 1ДФ отражать суммы авансов, выданных на командировку?
30.05.11 Куди необхідно подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них податку ФОП, який здійснює підприємницьку діяльність не за місцем своєї реєстрації?
01.06.11 Чи відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. 1ДФ сума поворотної фінансової допомоги, яка надається ФО ЮО або повертається ЮО ФО (ознака доходу "153")?
01.06.11 Яким чином відображаються у податковому розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і суми утриманого з них податку за ф. N 1ДФ, суми орендних платежів, які виплачуються податковим агентом на користь ФО на підставі договору оренди транспортного засобу?
01.06.11 Яким чином відображаються у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. N 1ДФ доходи, які виплачуються самозайнятим особам (в межах обраних видів діяльності), якщо дохід нараховано та виплачено податковим агентом в різних кварталах?
02.06.11 Заполнение 1ДФ: вопросы не прекращаются...
22.06.11 Справочник дозодов: от формы № 1ДФ к налоговым расходам.
24.06.11 Яким чином відображається в податковому розрахунку за ф. N 1ДФ заробітна плата померлого працівника, яка виплачується спадкоємцю?
25.06.11 Перенос отпуска, когда отпускные уже выплачены: отражение в отчетности НДФЛ и ЕСВ.
30.06.11 Яким чином подавати податковий розрахунок за ф. N 1ДФ за неуповноважений відокремлений підрозділ та який порядок подання копій податкових розрахунків до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу у разі, коли податковий агент подає податковий розрахунок у паперовому вигляді?
27.07.11 Подання електронного податкового розрахунку за формою № 1ДФ: чи для всіх це добровільно?
04.08.11 Дополнительное благо нерезиденту, не имеющему регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика
04.08.11 Чи необхідно ЮО подавати уточнюючий податковий розрахунок за формою N 1ДФ у разі повернення ФОП суми попередньої оплати при розірванні договору, яка була відображена у розрахунку за попередній квартал?
05.08.11 Работник уволен с основной работы и принят по совместительству: как заполнить 1ДФ?
09.08.11 Як відобразити в податковому розрахунку за ф. 1ДФ відпускні, що виплачені у звітному кварталі за періоди нарахування майбутнього звітного податкового кварталу?
09.08.11 Яким чином податковий агент, який нараховує доходи у вигляді процентів на користь ФО, відображає в Податковому розрахунку за ф. 1ДФ загальну суму нарахованих доходів та загальну суму утриманого ПДФО?
09.08.11 Яким чином заповнити уточнюючий (новий звітний) податковий розрахунок за формою N 1ДФ по ФО, яка через свої релігійні та інші переконання відмовилась від присвоєння ідентифікаційного номера, та якщо відмітка про відмову, внесена в паспорт, недійсна з 21.01.2011 року, а ФО вже звільнена з місця роботи?
07.09.11 Новые признаки при выплате "страховых" доходов
12.09.11 Заповнення граф «працювало у штаті» та «працювало за цивільно-правовими договорами» форми № 1ДФ.
14.09.11 За якою формою та який порядок подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. N 1ДФ за періоди до 01.01.2011 та після 01.01.2011?
07.12.11 Яка передбачена відповідальність за неподання ЮО до органу ДПС податкового розрахунку за ф. N 1ДФ у вигляді окремих витягів за відокремлені підрозділи та як вона буде застосовуватись, а саме одноразово чи за кожний неподаний витяг?
27.12.11 Как бороться с непринятием "плохой" формы 1ДФ? (по зарплате, которая меньше минимальной) (Консультант ЧП №23/2011, стр. 29-31)
03.04.12 Чи необхідно ЮО подавати уточнюючий податковий розрахунок за формою N 1ДФ у разі повернення ФОП суми попередньої оплати при розірванні договору, яка була відображена у розрахунку за попередній квартал?
02.08.12 Налог на доходы физлиц: в поисках совершенства (ВоБУ №63/2012 с.23-24)
24.09.12 Обособленное и структурное подразделение предприятия: как уплачивать НДФЛ? (НиБУ №74/2012 с.24-25)
12.10.12 Отражение в форме № 1ДФ выплат в пользу плательщика единого налога (ВНСУ №37/2012 с.29-30)
06.12.12 Склад предприятия в другом городе: налоговые нюансы торговли
07.12.12 Чи потрібно працівнику, який під час виконання службових функцій користувався послугами маршрутного таксі, отримувати копію витягу з Державного реєстру ЮО та ФОП, який надав ці послуги, якщо є оригінал квитка для відшкодування витрат, та чи потрібно ЮО зазначати дані виплати ФОП в податковому розрахунку форми N 1ДФ?
04.02.12 Чи потрібно СГ відображати в податковому розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за формою N 1-ДФ, дохід, що виплачений найманим працівником на користь самозайнятої особи, при здійсненні цивільно-правових дій від імені та за рахунок такого СГ?
16.05.13 Доход ребенка в форме №1ДФ: чей налоговый номер указывать (Бухгалтерия №18-19/2013, стр.49-51)
05.07.13 Яким чином відображається в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ орендна плата, яка нарахована на користь померлого орендодавця — фізичної особи, а виплачується його спадкоємцям? (Консультант №26/2013, стр.6)
18.11.13 НДФЛ: подотчетные денежные средства в форме №1ДФ (Бухгалтерия №44/2013, стр.75)
19.03.14 Чи може територіальний орган Міндоходів нарахувати податкові зобов'язання по податку на доходи фізичних осіб, якщо фізичною особою не подано річну декларацію про майновий стан та доходи, а податковий агент подав розрахунок за ф. 1-ДФ та зазначив суму нарахованого (сплаченого) доходу?
16.05.14 Чи потрібно подавати податковий розрахунок за ф. 1ДФ та заповнювати графу 7 "Дата звільнення з роботи" у разі, якщо у кварталі звільнення працівнику не нараховувався та не виплачувався дохід?
176.2 "в" 06.02.12 Какая справка нужна для декларирования доходов: время собирать камни.
03.04.12 Які відомості повинна містити довідка про доходи ФО, яка надається податковим агентом, з метою заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи для реалізації права на застосування податкової знижки?
01.03.13 Податкові агенти заповнюють довідку про доходи ФО у довільній формі, але із зазначенням обов'язкових даних
21.03.13 Зразок заповнення Довідки про суми нарахованих доходів та утриманих податків (зборів) (Зарплата №1/2013, стр.79)
10.04.14 Які відомості повинна містити довідка про доходи ФО, яка надається податковим агентом з метою заповнення декларації про майновий стан та доходи для реалізації права на податкову знижку? (Консультант №11/2014 стр.8)
176.2 "г" 28.09.11 Який термін позовної давності при ненарахуванні (несплаті) податковим агентом сум ПДФО з 01.01.11?
176.2 "ґ" 06.04.11 Арендная плата начислена, но не выплачена: когда платить налог на доходы?
176.2 "д"  *   Консультації були актуальними з 01.01.11 р., по 20.04.11 р.
177 22.02.11 Общепредпринимательская Книга доходов и расходов: порядок ведения и особенности
12.03.11 Имеет ли право ФОП-общесистемник включать в затраты суммы уплаченного в бюджет НДС?
04.08.11 Чи враховуються витрати попереднього місяця при розрахунку чистого доходу наступного місяця?
01.03.13 Чи може платник податків подати уточнюючу звітність після отримання повідомлення та копії наказу про проведення планової документальної перевірки, але до початку перевірки (або у день початку перевірки)?
19.05.14 Як розраховується середньомісячний річний оподатковуваний дохід ФОП, якщо протягом року в деяких місяцях отримано збитки, а в інших - доходи?
177.1 28.09.11 НДФЛ Особенности учета для предпринимателей на общей системе налогообложения (ставки налога).
02.11.11 Проценты банка по остаткам на текущем счете предпринимателя: надо ли их фиксировать в книге учета доходов и расходов?
06.09.13 Чи включається до складу доходу фізичної особи — підприємця сума кредиту, що отримана на його розрахунковий рахунок?(Консультант №35/2013 стр.12)
10.09.13 Стоит ли предпринимателю признавать доходом вовремя не возврященный кредит (ВоБУ №82/2013 стр.27)
07.05.14 Взаимозачет у предпринимателей и единщиков: налогообложение доходов (ВоБУ №40/2014 стр.25-26)
177.2 12.04.11 Чи зараховується до загального оподатковуваного доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума списаної кредиторської заборгованості?
12.04.11 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування здійснювати бартерні операції (взаємозалік)?
12.04.11 Чи включається до доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума депозиту, яка повертається банком на розрахунковий рахунок платника податку?
12.04.11 Чи включається до загального оподатковуваного доходу ФОП, який працює на загальній системі оподаткування, сума коштів, яка була повернута на розрахунковий рахунок у зв'язку з розірванням договірних відносин з іншим суб'єктом господарювання?
11.05.11 Как общесистемщику учитывать доходы и расходы в экспедиторской деятельности?
19.05.11 Ставки на доходы 15 % и 17 %: как их применять предпринимателям-общесистемщикам?
04.08.11 Який алгоритм розрахунку ПДФО ФОП на загальній системі оподаткування при поданні річної декларації у разі, якщо протягом звітного періоду в різних місяцях виникали дохід та/або збиток?
28.09.11 НДФЛ Особенности учета для предпринимателей на общей системе налогообложения (расчет объекта налогообложения)
17.10.11 Яким чином оподатковується ПДФО сума дебіторської заборгованості, яка погашається ЮО - боржником ФОП після припинення нею підприємницької діяльності?
17.10.11 I. Чи включається до доходу ФОП сума коштів, яка отримана від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у вигляді дотацій на створення робочих місць для працевлаштування безробітних?
17.10.11 II. Чи включається до доходу ФОП сума коштів, яка отримана від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у вигляді дотацій на створення робочих місць для працевлаштування безробітних?
17.10.11 Чи включається до складу доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума транзитних коштів, перерахованих платнику за договором комісії, відповідно до якого платник отримує лише встановлений відсоток?
17.10.11 Чи включаються до складу доходу та яким чином відображаються у Книзі обліку доходів і витрат внесені власні кошти ФОП на розрахунковий рахунок згідно з нормами ПКУ?
16.11.11 Чи включається до складу доходів ФОП позитивна курсова різниця, яка перерахована на його розрахунковий рахунок у національній валюті та виникла при продажу валютної виручки, отриманої від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, на міжбанківському валютному ринку?
21.11.11 Чи включається до доходу ФОП на загальній системі оподаткування та підлягає оподаткуванню сума, видана Фондом зайнятості на розвиток підприємництва?
22.11.11 Чи включається до складу валового доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума транзитних коштів (кошти перераховані за договором комісії), отриманих на розрахунковий рахунок?
29.12.11 Чи включається до доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума допомоги, яка виплачується йому з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності?
03.04.12 Чи включається вартість залишків ТМЦ, придбаних, але нереалізованих ФОП, після скасування реєстрації такого суб'єкта господарювання до доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, та загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку?
03.04.12 Что такое выручка в неденежной форме для целей п. 177.2 НКУ?
01.06.12 Помилкові зарахування та відрахування коштів з банківського рахунка фізичної особи – підприємця
11.06.12 Як ФО, які провадять незалежну професійну діяльність, при остаточному розрахунку суми ПДФО за звітний рік визначається розмір середньомісячного річного оподаткованого доходу, якщо протягом року в деяких місяцях за результатами діяльності отримано доходи, а в інших - збитки?
03.07.12 Могут ли при расчете годового чистого дохода общесистемного ФОПа убытки одних месяцев уменьшать прибыль других? Каков механизм применения к ФОПовским доходам ставок НДФЛ 15% и 17%? Может ли ФОП, перешедший с упращенной системы на общую, включать себе в затраты остатки ТМЦ, имевшиеся у него на дату перехода? (Бухгалтер №23/2012 с.41-45)
03.07.12 Законность отнесения амортизации ОС к расходам ЧП на общей системе налогообложения
20.08.12 Чи включається до складу доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума транзитних коштів, перерахованих платнику за договором доручення транспортного експедування, відповідно до якого платник отримує лише встановлений відсоток?
20.08.12 Чи є об'єктом оподаткування (об'єктом, пов'язаним з оподаткуванням) рухоме та/або нерухоме майно ФО, що використовується нею як ФОП в господарській діяльності?
05.09.12 Валютные операции частного предпринимателя, применяющего общую систему налогооблажения (Бухгалтерия №36/2012 с.39-40)
18.10.12 Предпринимательский НДФЛ: налоговые последствия возвратов (Бухгалтерия №42/2012, с.78-81)
23.11.12 Распределение среднемесячного налогооблагаемого дохода предпринимателей (ВНСУ №42/2012, стр.45-46)
14.12.12 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування віднести до витрат вартість ремонту та обслуговування власного нерухомого (комерційного) майна, яке здається в оренду, та сплачені комунальні послуги?
21.12.12 Як ФОП на загальній системі оподаткування - посередник формує доходи та витрати за договорами комісії, доручення тощо?
12.01.13 Чи включаються до доходу ФОП на загальній системі оподаткування суми коштів, отриманих з бюджетів у вигляді дотацій, субсидій, капітальних інвестицій та у складі витрат у разі їх використання?
21.03.13 Использование личного банковского счета предпринимателя (Бухгалтерия №10/2013, стр.56-59)
14.05.13 Об уплате ЕСВ ФОПами: изменились ли сроки уплаты в свете Закона № 5292; нюансы уплаты ФОПами, работающими на общей системе, минимального взноса по ЕСВ в отдельных ситуациях.
15.07.13 Должен ли предприниматель-общесистемщик включать в доход сумму пополнения счета собственными средствами (ВоБУ №63/2013 с.33)
17.07.13 Расчеты за полученный товар проведены с помощью векселя (ВНСУ №25/2013 стр. 74-75)
27.07.13 Предпрениматель не получает доход и не несет расходы (ВНСУ №26/2013 с.29)
06.09.13 Стоит ли предринимателю признавать доходом вовремя не возвращенный кредит (ВоБУ №82/2013 стр.27)
01.11.13 Чи включається до складу доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума транзитних коштів, перерахованих платнику за договором комісії, відповідно до якого платник отримує лише встановлений відсоток?
01.11.13 Игра «в два счета» (личный и предпринимательский)
18.11.13 Налоговый учет безнадежной задолженности у предпринимателя (ВоБУ №102/2013, стр.22-24)
21.11.13 Налоговый учет безнадежной задолженности у предпринимателя (ВоБУ №104/2013, стр.22-24)
21.11.13 Внешнеэкономическая деятельность предпринимателей, использующих общую систему налогообложения (Бухгалтерия №45/2013, стр.69-72)
25.03.14 Как общесистемщику облагать доходы от продажи недвижимости (ВоБУ №25/2014 с.24-25)
19.05.14 Чи включається до складу доходу ФОП вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)?
02.07.14 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат суму попередньо оплачених орендних платежів за наступний рік?
13.08.14 На яку дату згідно з чинним законодавством фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування формує дохід при одержанні векселя в рахунок оплати за товари: на дату отримання векселя чи на дату розрахунку з векселедавцем?(Консультант №31/2014 стр.10)
20.08.14 Расчеты векселями у ФЛП (Бухгалтерия №33/2014 стр.79)
03.09.14 Чи оподатковуються ПДФО згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України доходи у вигляді процентів, нараховані на залишок коштів поточного банківського рахунку, який зареєстровано на ФОП?
09.10.14 Чи включається до доходу ФОН сума коштів, яка отримана від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у вигляді дотацій на створення робочих місць для працевлаштування безробітних? (Консультант №36-37/2014, стр.5)
09.10.14 Чи підлягає оподаткуванню та відображенню в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ сума списаної заборгованості, що обліковувалась у ЮО та була списана на користь ФОП на загальній системі оподаткування? (Консультант №36-37/2014, стр.5)
09.10.14 Внесение предпринимателем собственных денежных средств на предпринимательский счет (Вестник Миндоходов №35/2014, стр.58)
10.11.14 Чи включається до доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума депозиту, яка повертається банком на розрахунковий рахунок платника податку?
177.3 10.05.11 Чи має право ФОП - платник ПДВ включати до складу валових витрат суму ПДВ, яка сплачена фактично до бюджету?
177.4 27.01.11 Чи правда, що віднині фізособи-підприємці повинні працювати тільки з такими ж як вони фізособами-підприємцями?
22.02.11 Можно ли частному предпринимателю начислять амортизацию?
13.04.11 Переход с единого налога на общую систему: налогообложение и учет незавершенных операций.
11.05.11 Объективный взгляд на амортизацию.
11.05.11 Может ли общесистемщик включить стоимость запчастей и техобслуживания авто в расходы?
11.05.11 Отнесение ЕСВ, уплаченного "за себя", в состав расходов.
11.05.11 Отнесение прошлогодних затрат в состав предпринимательских расходов 2011 года.
19.05.11 Нужно ли списание ГСМ в "налоговокодексное" время ограничивать нормами их расхода?
23.05.11 Чи мають право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів?
30.05.11 Имеют ли физлица-предприниматели право на амортизацию основных средств?
31.05.11 Чи включається до складу ВВ вартість розмов, які здійснює ФОП з мобільних телефонів, якщо ці розмови пов'язані з веденням підприємницької діяльності?
02.06.11 Амортизация у предпринимателя: тест на фискальность...
11.06.11 Учет расходов у предпринимателей по правилам НКУ.
08.07.11 Яка сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування включається до витрат ФОП на загальній системі оподаткування (сплачена протягом звітного року у вигляді авансових платежів чи остаточно обрахована на підставі річної податкової декларації)?
04.08.11 Яким чином ФОП відносить до складу витрат вартість придбаної ліцензії, якщо проплата здійснена однією сумою на квартал або рік?
04.08.11 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування віднести до складу витрат митні збори, сплачені при перетині кордону, якщо це пов'язано з веденням підприємницької діяльності?
09.08.11 Чи включається до доходу ФОП сума коштів, яка отримана від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у вигляді дотацій на створення робочих місць для працевлаштування безробітних?
20.08.11 Яким законодавчим актом потрібно керуватись фізичній особі - підприємцю на загальній системі оподаткування при включенні до складу витрат понесених витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів за підсумками І кварталу 2011 року?
31.08.11 Обновленный перечень расходов предпринимателей
08.09.11 Чи має право ФОП - платник ПДВ включати до складу валових витрат суму ПДВ, фактично сплачену до бюджету?
08.09.11 Чи включається до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування сума амортизації ОЗ?
13.09.11 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат вартість придбаного рухомого та нерухомого майна, яке використовується у господарській діяльності?
16.09.11 Чи мають право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат витрати, понесені на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності?
16.09.11 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування віднести до складу витрат вартість придбаного обладнання (устаткування), вартість якого менше 2500 грн.?
16.09.11 Чи має право ФОП віднести до складу витрат витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу (придбання запасних частин, технічне обслуговування та інше)?
28.09.11 Как предпринимателям-общесистемщикам учитывать расходы (особенности для торговли)?
28.09.11 НДФЛ Особенности учета для предпринимателей на общей системе налогообложения (состав рсходов)
10.10.11 Расходы на содержание магазина: можно ли отнести к составу предпринимательских?
25.10.11 Чи включається до складу витрат ФОП вартість навчання у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовки) найманої особи?
25.10.11 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до ВВ вартість комунальних послуг, сплачених за приміщення, яке він орендує?
25.10.11 Яка сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування включається до витрат ФОП на загальній системі оподаткування (сплачена протягом звітного року у вигляді авансових платежів чи остаточно обрахована на підставі річної податкової декларації)?
25.10.11 Чи може ФОП на загальній системі оподаткування розрахуватись за придбану продукцію векселем?
27.10.11 Чи відносяться до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування витрати на виготовлення печаток та штампів?
27.10.11 Чи має право ФОП при переході на загальну систему оподаткування враховувати документально підтверджені витрати, які були фактично понесені під час здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування?
27.10.11 Чи мають право ФОП на загальній системі оподаткування при обчисленні чистого оподатковуваного доходу враховувати витрати на страхування транспортного засобу (повне КАСКО), яке придбане для здійснення підприємницької діяльності?
29.10.11 Чи включається до складу витрат вартість розмов, які здійснює ФОП з мобільних телефонів, якщо дані розмови пов'язані з веденням підприємницької діяльності?
04.11.11 Чи включається до складу ВВ ФОП на загальній системі оподаткування сума орендної плати за рухоме майно, що використовується в підприємницькій діяльності, згідно ПК?
21.11.11 Чи включається до складу витрат ФОП сума благодійної (спонсорської) допомоги, яка надана неприбутковій організації?
21.11.11 Які обов'язкові реквізити повинні мати первинні документи, що підтверджують витрати ФОП на загальній системі оподаткування?
21.11.11 Чи включається до складу витрат ФОП (роботодавця) сума добровільних внесків, яка сплачується нею відповідно до договорів довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення найманих працівників?
21.11.11 Чи включаються до складу витрат ФО - П на загальній системі оподаткування витрати на придбання ПММ?
22.11.11 Чи включаються до складу витрат ФО - П на загальній системі оподаткування витрати, які пов'язані з відрядженням найманого працівника?
07.12.11 Яким чином ФОП здійснює видачу готівки під звіт працівнику?
19.12.11 Включаются ли в состав расходов физического лица — предпринимателя расходы на изготовление печатей и штампов?
19.12.11 Включаются ли в состав расходов физического лица — предпринимателя расходы на рекламу?
19.12.11 Имеет ли право физическое лицо — предприниматель включить в состав расходов стоимость коммунальных услуг, оплаченных за арендуемое помещение?
19.12.11 Имеют ли право физические лица — предприниматели при исчислении чистого налогооблагаемого дохода учитывать расходы на страхование транспортного средства (КАСКО), приобретенного для осуществления предпринимательской деятельности?
20.01.12 Чи можуть ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, включати до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, витрати на страхування?
25.01.12 Чи можуть ФОП з 01.01.2012 включати до витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, витрати із придбання товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у ФОП, що сплачують ЄП?
07.02.12 Расходы ФОПа-общесистемщика: с 06.08.2011 г. - только операционные!
12.03.12 Предоплата получена в декабре, закупка и отгрузка товара в январе: можно ли стоимость такого товара показать в расходах? (ВоБУ № 18-19/2012, стр. 83)
12.03.12 Какую (начисленную или выплаченную) зарплату указывают в графе 9 книги? (ВоБУ № 18-19/2012, стр. 84)
21.03.12 Может ли ФЛП, находящийся на общей системе налогообложения, включать в состав расходов, непосредственно связанных с получением доходов, расходы на страхование? (ВНСУ № 9-10/2012, стр. 45)
21.03.12 Имеет ли право ФЛП,находящийся на общей системе налогообложения, включить в расходы стоимость коммунальных услуг, уплаченных за помещение, которое сдает в аренду? (ВНСУ № 9-10/2012, стр. 46)
03.04.12 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування віднести до складу витрат звітного року витрати попереднього року, що пов'язані з отриманням доходу звітного року?
03.04.12 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка сплачувалась протягом звітного календарного року у вигляді авансових платежів, та суму доплати, що виникла за результатами остаточного перерахунку?
03.04.12 Чи має право ФОП віднести до складу витрат витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу (вартість придбання запасних частин, придбання шин, технічного обслуговування тощо)?
05.04.12 Включается ли амортизация в состав расходов предпринимателей на общей системе?
03.07.12 Законность отнесения амортизации ОС к расходам ЧП на общей системе налогообложения
10.08.12 ЕСВ в составе расходов предпринимателя - общесистемщика (НиБУ №61/2012 с.45-46)
03.09.12 Вправе ли предприниматель-общесистемщик списать в расходы затраты на техобслуживание и ремонт автомобилей (ВоБУ №79/2012 с.11-12)
05.09.12 Валютные операции частного предпринимателя, применяющего общую систему налогооблажения (Бухгалтерия №36/2012 с.39-40)
05.09.12 Частный предприниматель - арендатор: общая система налогообложения (Бухгалтерия №36/2012 с.45-47)
10.09.12 Расход на приобретение лицензий для осуществления торговли подакцизными товарами (ВНСУ №32/2012 с.22)
17.09.12 Быть или не быть транспортному сбору в расходах предпринимателя-общесистемщика (ВоБУ №84/2012 с.20)
23.11.12 Учет расходов, понесенных при осуществлении деятельности на упрощенной системе налогообложения (ВНСУ №42/2012, стр.46)
09.12.12 Отнесение сумм амортизации основных средств к составу расходов предпринимателя (ВНСУ №44/2012, стр.37)
09.12.12 Спецодежда работникам: будут ли расходы и налоговый кредит у предпринимателя общесистемщика? (ВоБУ №112/2012, стр. 16-18)
12.01.13 Чи включаються до доходу ФОП на загальній системі оподаткування суми коштів, отриманих з бюджетів у вигляді дотацій, субсидій, капітальних інвестицій та у складі витрат у разі їх використання?
04.02.13 Может ли быть убыток у частного предпринимателя на общей системе налогообложения
11.02.13 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування віднести до складу витрат ТМЦ, вартість яких менше 2500 грн та термін використання менше 1 року?
25.02.13 Амортизация для предпринимателя в свете НКУ (ВоБУ №15/2013, стр.23-24)
05.04.13 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування формувати витрати, якщо розрахунки за отриманий товар (виконані роботи, надані послуги) проведено за допомогою векселя?
09.04.13 Чи можуть ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, включати до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, суми фактичних втрат товарів (зіпсовані, втрачені, пошкоджені товари та товари з простроченим строком використання)?
12.04.13 Может ли предприниматель отразить расходы, если в первичке он обычное физлицо (ВоБУ №29/2013, стр.22-23)
12.04.13 Учет арендованного авто у предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения (ВНСУ №13/2013, стр.24-26)
12.04.13 Учет расходов на содержание и эксплуатацию арендованного авто у предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения (ВНСУ №13/2013, стр.29)
21.06.13 Предприниматель-«общесистемщик» готовится к «электронизации» РРО: будут ли расходы?
05.07.13 НДС по операциям, освобожденным от налогообложения: может ли общесиситемщик отнести их на расходы (ВоБУ №60/2013, стр.24-25)
09.07.13 Заключение договора аренды с физлицом-предпринимателем не требует его нотариального удостоверения (НИБУ № 53/2013 стр. 44)
17.07.13 Расчеты за полученный товар проведены с помощью векселя (ВНСУ №25/2013 стр. 74-75)
17.07.13 Заполнение книги учета доходов и расходов (ВНСУ №25/2013 стр. 76)
26.07.13 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат витрати на охорону приміщення, яке вона здає в оренду?
27.08.13 Предприниматель на общей системе обучает наемного работника — есть ли расходы?(НиБУ №67/2013 стр. 42)
04.09.13 Какие документы можно использовать в подотчетных операциях (Бухгалтерия №35/2013 стр.65-67)
18.11.13 Офшорное ограничение затрат распространяется на "общего" ФОПа (Бухгалтер №12/2013, стр.30-31))
21.11.13 Внешнеэкономическая деятельность предпринимателей, использующих общую систему налогообложения (Бухгалтерия №45/2013, стр.69-72)
25.12.13 Якщо фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування здає в оренду власне приміщення, чи можна включити до складу витрат вартість комунальних послуг, сплачених за це приміщення? (Консультант №48/2013, стр.10)
25.12.13 Как предпринимателям-общесистемщикам учесть расходы: общие правила (ВоБУ №116/2013, стр.22-26)
25.12.13 Производственный брак у общесистемщика: быть ли расходам (ВоБУ №116/2013, стр.26-27)
24.01.14 Как правильно перевозчику-общесистемщику списывать топливо (ВоБУ №3/2014, стр.40-41)
03.02.14 Учет расходов: особенности для торговцев (ВоБУ №5/2014, стр.14-17)
03.02.14 Как общесистемщику правильно учесть расходы на перевозку товаров (ВоБУ №5/2014, стр.18-19)
21.03.14 Включение горюче-смазочных материалов в состав расходов (ВНСУ 10/2014 с.70-71)
07.05.14 Чи включаються до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування витрати на розрахунково-касове обслуговування у банку в частині оплати операцій, які не пов'язані з господарською діяльністю?
19.05.14 Чи включається до складу витрат ФОП сплачена сума плати за землю, якщо земля використовується в підприємницькій діяльності?
21.05.14 Чи включаються до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування витрати на придбання ПММ?
22.05.14 Чи може ФОП на загальній системі оподаткування віднести до складу витрат ЄВ, нарахований на дохід найманих працівників за минулі періоди, а сплачений у звітному?
10.06.14 Расходы на телефон у частного предпринимателя
21.07.14 Чи має право ФОП віднести до складу витрат витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу (вартість придбання запасних частин, придбання шин, технічного обслуговування тощо)?
13.08.14 Рассмотрение жалоб об отнесении к составу расходов предпринимателя стоимости запчастей (Вестник Миндоходов №28/2014 стр.35-36)
11.09.14 Зачем составлять товарные отчеты и калькуляционные карты (Все о бухучете №83/2014, стр.22-23)
177.5 31.01.11 Як розрахувати авансові платежі з податку на доходи на 2011 рік?
12.03.11 Комментарий к письму ГНАУ от 09.02.2011 г. № 3618/7/17-0417 "Относительно Декларирования доходов, полученных на протяжении 2010 г. физлицами-предпринимателями"
14.04.11 Деякі питання нарахування авансових платежів.
10.05.11 Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування подати уточнюючу декларацію про доходи за минулий період?
10.05.11 У якому розділі декларації про отримані доходи за 2010 рік ФОП зазначає самостійно нараховані авансові платежі на 2011 рік?
02.06.11 Я приватний підприємець на загальній системі оподаткування. В який термін я повинен подавати декларацію про доходи протягом року та сплачувати авансові внески?
02.06.11 У 2010 році приватний підприємець перебував на спрощеній системі оподаткування, а з 1 січня 2011 року перейшов на загальну систему оподаткування. Яку звітність та в який термін має подавати приватний підприємець у 2011 році?
28.09.11 НДФЛ Особенности учета для предпринимателей на общей системе налогообложения (когда и как предоставлять декларацию)
28.09.11 Каков порядок представления декларации и уплаты НДФЛ, если физическое лицо - предприниматель в первом полугодии находилось на общей системе налогообложения, а с III картала перешло на упрощенную?
11.10.11 Яким чином ФОП на фіксованому податку може отримати довідку про доходи за будь-який квартал поточного року, якщо декларація подається за підсумками звітного календарного року?
12.01.13 Чи застосовуються штрафні санкції до ФОП на загальній системі оподаткування, якщо згідно з поданою уточнюючою річною декларацією збільшується сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, у т. ч. за термінами сплати, що минули?
03.02.14 Как и когда декларировать предпринимательские доходы за 2013 год (ВоБУ №7/2014, стр.21-25)
20.03.14 Чи потрібно ФОП при заповненні декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані як ФО - громадянином, та відомості про рухоме та нерухоме майно?
177.5.1 12.04.11 Яким чином нараховуються авансові платежі ФОП, якщо за звітний податковий рік діяльність не велась та декларація подана із нульовими значеннями згідно з нормами ПКУ?
16.05.11 Как предприниматели-общесистемщики уплачивают налог на доходы авансом.
08.09.11 Яким чином нараховуються авансові платежі ФОП, якщо у звітному податковому році діяльність не здійснювалась та податкова декларація про майновий стан і доходи подана із нульовими значеннями?
14.09.11 Чи передбачена відповідальність ФОП на загальній системі оподаткування, яка в податковій декларації про майновий стан і доходи самостійно не розрахувала авансові платежі?
28.09.11 НДФЛ Особенности учета для предпринимателей на общей системе налогообложения (особенности уплаты НДФЛ)
19.07.12 Как предпринимателю уйти в отпуск (ВоБУ №66/2012 с.6-9)
17.07.13 Представление уточняющей декларации в случае выявления ошибки (ВНСУ №25/2013 стр. 74)
29.10.13 Чи потрібно ФОП на загальній системі оподаткування при поданні уточнюючої декларації про майновий стан і доходи разом зі збільшенням податкового зобов'язання збільшувати розмір авансових платежів?
06.12.13 Чем грозит предпринимателю неуплата авансов по налогу на доходы (ВоБУ №106/2013, стр.24-25)
25.06.14 Який алгоритм розрахунку авансових платежів при переході ФОП протягом звітного року зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування?
177.5.2 27.01.11 Питання стосовно підприємців, яких налякала перспектива відмови у співробітництві від підприємств з 1 квітня 2011 року і які у зв'язку з цим перейшли з 1 січня 2011 року на загальну систему оподаткування, – як розрахувати авансові платежі з ПДФО? Це повинні бути плановані доходи чи чисті доходи за минулий рік?
17.03.11 Порядок нарахування авансових платежів фізособою-підприємцем, яка протягом поточного року перейшла зі спрощенної системи оподаткування на загальну
21.05.11 Чи необхідно подавати декларацію про доходи та яким чином сплатити ПДФО ФОП, який у минулому році перебував на спрощеній системі оподаткування, в I кварталі поточного року обрав загальну систему оподаткування, а з II кварталу поточного року знову переходить на спрощену систему оподаткування?
18.04.12 Як розраховуються та відображаються авансові квартальні платежі з ПДФО в квартальній податковій декларації про майновий стан і доходи, що подається ФОП (у т. ч. новоствореним) при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну?
01.03.13 Чи потрібно ФОП, яка зареєстрована протягом року або перейшла із спрощеної системи оподаткування на загальну, подавати уточнюючу квартальну податкову декларацію у разі виявлення помилки при розрахунку авансових платежів (в тому числі якщо така помилка вплинула на показники річної декларації)?
26.07.13 За який період вперше зареєстровані ФОП в податковій декларації зазначають інформацію про майновий стан та доходи, отримані як ФОП?
20.03.14 Чи подається податкова декларація про майновий стан і доходи та як сплачується ПДФО ФОП, яка у попередньому році перебувала на спрощеній системі оподаткування, в I кварталі поточного року - на загальній системі оподаткування, з II кварталу поточного року - на спрощеній системі оподаткування?
20.03.14 Яку податкову декларацію про майновий стан і доходи (річну та/або квартальну) подає ФОП, яка в 4 кварталі звітного року перейшла із спрощеної системи оподаткування на загальну (у т. ч. новостворена)?
25.06.14 Який алгоритм розрахунку авансових платежів при переході ФОП протягом звітного року зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування?
177.5.3 07.12.11 Який алгоритм розрахунку середньомісячного річного оподаткованого доходу ФОП, якщо протягом року в деяких місяцях були збитки, а в інших - доходи?
03.07.12 Могут ли при расчете годового чистого дохода общесистемного ФОПа убытки одних месяцев уменьшать прибыль других? Каков механизм применения к ФОПовским доходам ставок НДФЛ 15% и 17%? Может ли ФОП, перешедший с упращенной системы на общую, включать себе в затраты остатки ТМЦ, имевшиеся у него на дату перехода? (Бухгалтер №23/2012 с.41-45)
23.10.12 Имеет ли право ЧП на общей системе налогообложения при составлении декларации за 2012 год уменьшить сумму начисленного НДФЛ на всю сумму оплаты за патент, если доход получен только в январе, феврале и октябре 2012 г., а торговый патент оплачивается ежемесячно?
01.03.13 На зарахування якої суми плати за торговий патент при поданні річної податкової декларації про майновий стан і доходи має право ФОП на загальній системі оподаткування: сплаченої за звітний рік чи фактично сплаченої протягом року?
177.6 12.04.11 Яким чином оподатковується сума страхового відшкодування, яка отримана на поточний рахунок ФОП на загальній системі оподаткування для відновлення пошкодженого (втраченого) рухомого майна (автомобіля), що зареєстроване на ФО та використовувалось у підприємницькій діяльності згідно з ПК?
21.05.14 Чи включається до ВД та підлягає оподаткуванню сума, видана Фондом зайнятості на розвиток підприємництва ФОП на загальній системі оподаткування?
177.7 30.05.11 Куди необхідно подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них податку ФОП, який здійснює підприємницьку діяльність не за місцем своєї реєстрації?
177.8 04.02.11 Должно ли юридическое лицо при выплате дохода физическому лицу — предпринимателю на общей системе налогообложения удерживать налог на доходы с 01.01.2011 г.?
22.02.11 Комментарий к письму ГНАУ от 03.02.2011 г. № 1085/к/17-0717 Относительно налогообложения доходов физических лиц-предпринимателей
12.03.11 О документах, подтверждающих неудержание НДФЛ и ЕСВ при выплате дохода ФОПу.
17.03.11 Налоговое ноу-хау(продавец должен предоставлять еще и справку).
11.05.11 В каких случаях налоговый агент может не удерживать налога на доходы при покупке товаров у общесистемщика?
19.05.11 Труд создал трудовые отношения и их проверки...
19.05.11 Чем чреват для контрагента обман относительно своего налогового статуса?
21.05.11 Які дії ФОП, якщо йому протягом дня або тижня необхідно мати значну кількість примірників довідки, в якій зазначається перелік видів діяльності відповідно до реєстраційної картки та обрана система оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності (наприклад, більше 5) та який термін її дії?
26.05.11 Отмена свидетельства о госрегистрации: станет ли работать проще?
02.06.11 "Медвежья услуга" предпринимателям: отмена свидетельства о госрегистрации.
08.06.11 Свидетельства о госрегистрации отменены: изучаем последствия.
14.06.11 I. Які первинні документи необхідні для врахування витрат, понесених при придбанні товарів, робіт, послуг у ФО, у тому числі ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, та як визначити перелік видів діяльності, що можуть здійснюватись ФОП у межах підприємницької діяльності?
14.06.11 IІ. Які первинні документи необхідні для врахування витрат, понесених при придбанні товарів, робіт, послуг у ФО, у тому числі ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, та як визначити перелік видів діяльності, що можуть здійснюватись ФОП у межах підприємницької діяльності?
17.06.11 I. Який порядок отримання довідки ФОП, в якій зазначається обрана система оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності, та чи необхідно при цьому надавати копію витягу з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців?
17.06.11 IІ. Який порядок отримання довідки ФОП, в якій зазначається обрана система оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності, та чи необхідно при цьому надавати копію витягу з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців?
05.07.11 Які дії ФОП, якщо їй протягом дня або тижня необхідно мати значну кількість примірників довідки, в якій зазначається обрана система оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності (наприклад більше 5), та який термін її дії?
05.09.11 Яким чином ЮО або ФОП може дізнатися про обрані види діяльності та систему оподаткування доходів ФОП, у якої придбаваються товари (роботи, послуги) та інші матеріальні і нематеріальні активи?
05.09.11 Про визнання цивільно-правових договорів трудовими.
14.09.11 Аренда автомобиля у предпринимателя.
21.09.11 Налог на доходы физических лиц: непредпринимательские доходы.
25.10.11 I. Чи потрібно працівнику, який під час відрядження користувався послугами маршрутного таксі, отримувати копію витягу з Державного реєстру ЮО та ФОП, який надав ці послуги, якщо є оригінал квитка для відшкодування витрат, та чи потрібно ЮО зазначати дані виплати ФОП в податковому розрахунку форми N 1ДФ?
25.10.11 II. Чи потрібно працівнику, який під час відрядження користувався послугами маршрутного таксі, отримувати копію витягу з Державного реєстру ЮО та ФОП, який надав ці послуги, якщо є оригінал квитка для відшкодування витрат, та чи потрібно ЮО зазначати дані виплати ФОП в податковому розрахунку форми N 1ДФ?
25.10.11 Чи оподатковується ПДФО сума комунальних платежів, яка відшкодовується податковим агентом ФОП - платнику ЄП відповідно до договору оренди, якщо вид діяльності "Здавання нежитлового нерухомого майна в оренду" та рахунки виставляються комунальними підприємствами безпосередньо на ФОП?
02.11.11 Проценты банка по остаткам на текущем счете предпринимателя: надо ли их фиксировать в книге учета доходов и расходов?
09.11.11 Які документи податковий агент повинен отримати у підприємця аби не сплачувати податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок?
24.01.12 О документах, являющихся основанием для неудержания НДФЛ с ФОПов(в том числе ЧПЕНов), и о связи с этим ФОПовских видов деятельности.
21.03.12 Организационно-правовые вопросы торговой деятельности: оптовая и розничная торговля (ВНСУ № 9-10/2012, стр. 56-57)
02.04.12 Які документи повинна надати ФОП - платник ЄП іншому СГ (ЮО або ФОП) для уникнення подвійного оподаткування?
27.04.12 Форма №1ДФ: неправомерные требования налоговых органов (Бухгалтерия №17/2012 с.69-72)
27.04.12 Должно ли предприятие удерживать НДФЛ, если избранные ФОПом виды деятельности не совпадают с видом деятельности, предусмотренным договором? (Бухгалтер №14/2012 с.45-47)
02.08.12 Когда при выплате дохода предпринимателю не удерживаем налога на доходы (ВоБУ №63/2012 с.27-28)
05.09.12 Если сотрудничающий с юрлицом предприниматель окажется не предпринимателем, а обычным физлицом, за все ответить придется юрлицу (Бизнес №36/2012 с.26-27)
02.11.12 Предприятие и предприниматель: настоящую дружбу не разорвать! (Бухгалтерия №44/2012, стр. 76-79)
07.12.12 Чи потрібно працівнику, який під час виконання службових функцій користувався послугами маршрутного таксі, отримувати копію витягу з Державного реєстру ЮО та ФОП, який надав ці послуги, якщо є оригінал квитка для відшкодування витрат, та чи потрібно ЮО зазначати дані виплати ФОП в податковому розрахунку форми N 1ДФ?
01.03.13 Работаем с предпринимателями: подтверждающие документы и финансовые риски
16.05.13 Командировочные расходы: налоговые агенты, не перестарайтесь! (Бухгалтерия №18-19/2013, стр.52-55)
03.07.13 ФЛП вместо наемного работника: как избежать ошибок (ВоБУ №56/2013, стр.40-41)
12.08.13 Документы, которые должен получить субъект хозяйствования при выплате дохода предпринимателю для необложения НДФЛ и ЕСВ
22.08.13 Чи має право платник єдиного податку другої групи видавати розрахункові документи, оформлені на підприємство, працівник якого проживав у готелі такого платника єдиного податку під час відрядження?Чи має право таке підприємство збільшувати податковий кредит за рахунок ПДВ, сплаченого працівником за готельні послуги під час перебування у відрядженні?
18.03.14 Покупаем продукты на рынке (ВоБУ №22/2014 с.7-8)
26.06.14 Если во время командировки работник пользовался услугами по проживанию в "частном" отеле, то необходимо получить копию выписки из Госреестра (Бухгалтер т/а №22/2014 стр.6т-7т)
177.10 17.02.11 Порядок ведения Книги учета доходов и расходов предпринимателями на общей системе налогообложения.
12.04.11 Яка передбачена відповідальність за неведення або неналежне ведення Книги обліку доходів та витрат ФОП на загальній системі оподаткування?
13.04.11 Переход с единого налога на общую систему: налогообложение и учет незавершенных операций.
10.05.11 Чи необхідно ФОП на загальній системі оподаткування в зв'язку із затвердженням нової форми Книги обліку доходів і витрат (з 21.01.11) переносити всі дані з Книги обліку доходів та витрат за ф. N 10, яка велась до моменту реєстрації нової Книги, за новою формою та на яку дату?
10.05.11 Яким чином ФОП на загальній системі оподаткування відображає у Книзі обліку доходів та витрат товар, який був використаний підприємцем на власні потреби, якщо даний товар був раніше облікований у Книзі обліку доходів та витрат?
10.05.11 Яким чином ФОП на загальній системі оподаткування відображає повернення товару?
21.05.11 Яким чином ФОП на загальній системі оподаткування може виправити помилку в Книзі обліку доходів та витрат?
01.06.11 I. Яким чином наймана особа ФОП на загальній системі оподаткування заповнює графу 3 Книги обліку доходів і витрат, а саме: по кожній проданій одиниці товару чи вказує загальну суму, яка зазначена у фіскальному касовому чеку, за умови використання РРО?
01.06.11 IІ. Яким чином наймана особа ФОП на загальній системі оподаткування заповнює графу 3 Книги обліку доходів і витрат, а саме: по кожній проданій одиниці товару чи вказує загальну суму, яка зазначена у фіскальному касовому чеку, за умови використання РРО?
08.06.11 Ведение книг работниками
20.08.11 Надо ли показывать в книге передачу товаров в кафе для приготовления блюд?
28.09.11 НДФЛ Особенности учета для предпринимателей на общей системе налогообложения (заполнение Книги учета доходов и расходов)
02.11.11 Одни и те же товары в магазине продают насколько работников: как предпринимателю-общесистемщику показать передачу им товара в книге?
01.03.12 Первичные документы: как предпринимателю вести и хранить?
12.03.12 Как правильно занести в новую книгу остатки товаров при переходе с упрощенной системы на общую? (ВоБУ № 18-19/2012, стр. 82-83)
27.04.12 Инвентаризация у предпринимателя (законность, особенности и документальніе основания).(Бухгалтер №14/2012 с.48-49)
05.04.13 Яким чином та за якою датою у графі 1 Книги обліку доходів і витрат відображаються витрати за оренду, оплату праці найманих працівників та сплату ЄСВ у разі, якщо у місяці понесення витрат ФОП не отримувала доходу?
19.04.13 Учет доходов и расходов в книге (ВНСУ №13/2013, стр.31-32)
25.06.13 Заполнение предпринимателями книги учета доходов и расходов на примерах (ВНСУ №22/2013, стр.35-41)
21.10.13 Как общесистемщикам вести книгу учета доходов и расходов (ВоБУ №94/2013, стр.30-32)
21.10.13 Два продавца в магазине: как общесистемщику правильно отразить передачу товара (ВоБУ №94/2013, стр.33)
24.10.13 Новые правила учета доходов и расходов предпринимателей на общей системе налогообложения
01.11.13 Яким чином та в який термін здійснюється реєстрація Книги обліку доходів та витрат?
05.11.13 Как общесистемщикам вести книгу учета доходов и расходов (ВоБУ №97/2013, стр.22-24)
13.11.13 Чи необхідно ФОП після 18.10.2013 реєструвати нову форму Книги обліку доходів та витрат і переносити до неї дані із Книги, що велась до дати її реєстрації?
13.11.13 Книга УДР общесистемщиков: знакомимся поближе
13.11.13 Заполняем Книгу УДР общесистемщиков: что, куда, когда и сколько
18.11.13 Учет доходов и расходов предпринмателей упрощен (Вестник Миндоходов №40/2013, стр.10-11)
21.11.13 Как предпринимателю правильно перейти на учет в новой Книге (ВоБУ №104/2013, стр.25-26)
24.01.14 Заповнення Книги обліку доходів і витрат самозайнятими особами (Вестник Миндоходов №1/2014, стр.25-28)
29.04.14 Нюансы регистрации и ведения книги ФОПами: актуальные вопросы и ответы (Бухгалтер №15/2014 стр.32-33)
07.05.14 Яким чином ФОП на загальній системі оподаткування подає заяву на реєстрацію Книги обліку доходів та витрат в електронному вигляді?
07.05.14 Чи заповнює ФОП на загальній системі оподаткування графу 7 Книги обліку доходів і витрат, якщо дохід у звітному місяці не отримувався?
07.05.14 Які дії ФОП на загальній системі у разі втрати Книги обліку доходів та витрат та чи передбачена при цьому відповідальність?
04.08.14 Сбор публичных пожертвований субъектами хозяйствования: организационные особенности, учет и налогообложение (Вестник Миндоходов №27/2014 стр.32-38)
177.11 21.04.11 ЧП – плательщик фиксированного налога: как подавать декларацию о доходах?
15.06.11 В декларации не указана сумма авансовых платежей: считается ли это основанием для ее непринятия?
03.04.12 Чи передбачена відповідальність для ФОП, якщо вона в річній податковій декларації про майновий стан і доходи задекларувала доходи від здійснення підприємницької діяльності, але не відобразила заробітну плату, отриману нею від податкового агента?
18.04.12 В який термін потрібно сплатити ПДФО ФОП, яка отримувала доходи як від здійснення підприємницької діяльності та як ФО (інвестиційний прибуток, спадщина, іноземний дохід тощо)?
13.05.13 Чи може ФОП використовувати поточний розрахунковий рахунок, відкритий на ФО для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності?
04.06.13 Ошибка в декларации о доходах предпринимателя-общесистемщика: исправить и забыть (ВоБУ №48/2013, стр.33-35)
09.04.14 Плательщик единого налога декларирует иностранный доход (Вестник Миндоходов №13/2014 стр.74-75)
07.05.14 Чи потрібно ФОП при заповненні декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані як ФО - громадянином, та відомості про рухоме та нерухоме майно?
177.12 04.02.11 Необходимо ли физическому лицу — иностранцу, зарегистрированному предпринимателем, получать справку-подтверждение статуса резидента Украины с 01.01.2011 г. для налогообложения доходов по ставкам, действующим для резидентов Украины?
02.03.12 Як іноземцю зареєструватись підприємцем?
178 02.06.11 Независимая профессиональная деятельность: учесть и отчитаться.
09.07.12 Чи може ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність (адвокат, нотаріус тощо), зареєструватись ФОП та як при цьому така ФО буде обліковуватися в органах ДПС?
178.1 02.02.11 Реєстрація самозайнятих осіб в органах ДПА.
11.10.11 Чи може ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність (адвокат, судовий експерт тощо), зареєструватися ФОП та здійснювати підприємницьку діяльність (наприклад, щоб укладати договори як адвокат та як ФОП)?
178.3 31.01.11 Нотариальная деятельность - как платить налог с доходов.
31.01.11 Які витрати може задекларувати приватний нотаріус?
11.06.12 Як ФО, які провадять незалежну професійну діяльність, при остаточному розрахунку суми ПДФО за звітний рік визначається розмір середньомісячного річного оподаткованого доходу, якщо протягом року в деяких місяцях за результатами діяльності отримано доходи, а в інших - збитки?
26.07.13 Які витрати мають право врахувати арбітражні керуючі, які здійснюють незалежну професійну діяльність, при визначенні сукупного чистого доходу?
29.04.14 Сумма ЕСВ начислена в 2013 году, а уплачена в 2014 (Вестник Миндоходов №14/2014 стр.6)
07.05.14 Які витрати при визначенні сукупного чистого доходу має право врахувати адвокат, що здійснює незалежну професійну діяльність, в тому числі, якщо він надає безоплатну вторинну правову допомогу? (Консультант №15/2014 стр. 5)
04.08.14 Включение в расходы арендных платежей за следующий год (Вестник Миндоходов №27/2014 стр.11)
178.4 03.06.14 Чи може особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, отримати довідку про доходи за будь-який інший період ніж звітний рік?
03.06.14 Чи встановлена форма запиту на отримання довідки про доходи ФОП та ФО, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та форма такої довідки?
178.5 17.01.11 Нотариальная деятельность - как платить налог с доходов.
10.03.11 Предприятие и нотариус.
19.05.11 Труд создал трудовые отношения и их проверки...
04.07.11 Распространяется ли норма п. 178.5 ст. 178 Налогового кодекса на доходы физических лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность и имеют справку о постановке на учет по ф. № 4-ОПП, выданной до 14.01.2011 г.?
12.08.13 Услуги нотариуса в деятельности предприятия
179 10.05.12 Яким чином повернути надміру сплачений ПДФО ФО - нерезидентом при отриманні свідоцтва на спадщину у вигляді вкладу у банку, якщо ПДФО був утриманий як банківською установою, так і самостійно сплачений ФО перед отриманням у нотаріуса свідоцтва про право на спадщину? [Діє до 28.04.2012]
11.03.14 Деякі питання заповнення та подання Декларації про майновий стан (Консультант №7/2014, стр.14-15)
08.04.14 НДФЛ: декларирование доходов за 2013 год (Бухгалтерия №14/2014 стр.47-49)
07.05.14 За якою податковою адресою необхідно подавати фізичній особі річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, якщо на момент подання декларації фізична особа знята з реєстрації за однією адресою та не зареєстрована за іншою?(Консультант №15/2014 стр. 9)
16.05.14 Чи передбачена відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи ФО?
179.1 04.04.11 Чи буде врегульовано питання щодо форми декларації про доходи для держчиновників?
31.01.12 Основные случаи представления декларации об имущественом положении и доходах (схема).
17.04.12 Чи застосовується відповідальність за невідображення державним службовцем в додатку 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи доходів членів сім'ї?
17.05.12 Який порядок подання фізичною особою (в т. ч. нерезидентом), яка здійснюватиме внесок в статутний фонд юридичної особи (в т. ч. у валюті), декларації про майновий стан і доходи для підтвердження свого майнового стану? [Діє до 28.04.2012]
25.03.13 Декларирование доходов, полученных гражданами в 2012 году
26.03.13 Вопросы, связанные с составлением и представлением физлицами декларации о доходах за 2012 год (ч.1)
02.04.13 Вопросы, связанные с составлением и представлением физлицами декларации о доходах за 2012 год (ч.2)
11.03.14 По какой форме предоставлять Декларацию за 2013 год (Вестник Миндоходов №8/2014, стр.70)
17.03.14 Делимся секретами: рецепт удачной антикоррупционной декларации (ВоБУ №23/2014 с.44-47)
179.2 24.10.13 Чи необхідно з 01.01.2013 подавати річну декларацію про майновий стан і доходи ФО, яка у звітному році отримала дохід від продажу рухомого майна у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда) іншій ФО не частіше одного разу на рік?
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО СМ. КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ)
20.05.14 Чи потрібно подавати річну декларацію фізичній особі, яка отримувала доходи від продажу населенню власної сільськогосподарської продукції, за наявності довідки за ф. 3-ДФ?
179.3 11.06.14 За який податковий період ФО - резидент, яка виїжджає за кордон на постійне місце проживання, повинна подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання довідки про сплату ПДФО?
179.4 06.12.13 Кто будет подавать декларацию о доходах за малолетних лиц (ВоБУ №106/2013, стр.31)
20.03.14 У яких випадках ФО звільняється від обов'язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи?
179.5 03.12.12 До якого органу ДПС слід подавати річну декларацію про майновий стан та доходи фізичній особі - нерезиденту при продажу інвестиційного активу (корпоративного права) фізичній особі на території України, якщо нерезидент не має місця проживання в Україні?
179.6 06.12.13 Кто будет подавать декларацию о доходах за малолетних лиц (ВоБУ №106/2013, стр.31)
179.7 12.04.11 В який момент виникає об'єкт оподаткування ПДФО при нотаріальному посвідченні спадкового договору?
20.08.14 Строки сплати ПДФО з іноземних доходів в разі продовження строків подання майнової декларації
179.8 11.08.14 Условия получения и порядок расчета налоговой скидки по НДФЛ (образование, ипотечное кредитование)
179.9 15.02.12 Декларация по антикоррупционному закону (когда и кому предоставлять и как заполнять)
179.10 17.04.13 Чи зобов'язаний орган ДПС надавати безоплатні послуги щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру для осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?
179.11 06.02.12 Декларируем доходы физлиц (таблица)
17.04.12 Чи поширюється рішення Конституційного суду України від 13 березня 2012 року N 6-рп/2012 на порядок заповнення державними службовцями податкової декларації про майновий стан і доходи?
179.12 24.04.14 Який порядок подання ФО (в т. ч. нерезидентом), яка здійснюватиме внесок до статутного фонду ЮО, декларації про майновий стан і доходи для підтвердження свого майнового стану?